ขับเคลื่อน มาตรฐานสินค้าเกษตรแบบแปลงใหญ่

นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) และนางสาวนลินทิพย์ เพณี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมมาตรฐาน มกอช. ร่วมแถลงข่าวผลการดำเนินงานการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปี 2561 ณ สำนักงาน มกอช. บางเขน เมื่อเร็วๆ นี้

บทความก่อนหน้านี้สหกรณ์ประเทศญี่ปุ่น สานต่อความร่วมมือสหกรณ์ไทยภายใต้โครงการมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น พร้อมแลกเปลี่ยนภาพวาด–เยี่ยมชมแปลงเกษตรของสมาชิกสหกรณ์
บทความถัดไปเอสซีจี องค์กรแรกในอาเซียนที่ได้รับการประเมินให้อยู่ในดัชนี DJSI World 15 ปีต่อเนื่อง พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจด้วยแนวคิด Circular Economy เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน