แม็คโครและลูกค้าร่วมใจบริจาคเงิน 1.57 ล้านบาท และมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย สปป.ลาว

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) โดย คุณศิริพร เดชสิงห์ (คนที่ 3 จากซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – สายงานการตลาด และ คุณไพศาล รุ่งวชิรา (คนที่ 2 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการสาขา เข้าพบ ดร.คำแพง ไซสมแพง (คนที่ 4 จากขวา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อมอบเงินกว่า 1.57 ล้านบาท รวมถึงของใช้จำเป็นที่พนักงานและลูกค้าร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่แขวงอัตตะปือ สปป.ลาว ณ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อเร็วๆ นี้