แม็คโคร จับมือภาครัฐจัดงานเทศกาล “แม็คโครชวนกินกุ้งไทย คุณภาพดี ส่งเสริมวิถีเกษตรกรไทย” ครั้งที่ 2

แม็คโคร จับมือกรมการค้าภายใน จังหวัดสงขลา สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา เร่งช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสงขลาจากราคาสินค้าตกต่ำ พร้อมจัดงานเทศกาล “แม็คโครชวนกินกุ้งไทย คุณภาพดี ส่งเสริมวิถีเกษตรกรไทย” ครั้งที่ 2 จำหน่ายกุ้งคุณภาพดี สด และปลอดภัยจากสารตกค้าง

คุณศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการตลาด บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “เป็นระยะเวลาเกือบ 30 ปี ที่แม็คโครได้ดำเนินธุรกิจค้าส่งในประเทศไทย โดยมีลูกค้าสมาชิกเป็นผู้ประกอบการร้านค้าปลีกรายย่อยและผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร ภัตตาคาร บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญอย่างสูงสุด ในด้านคุณภาพ ความสด สะอาด และความปลอดภัยของสินค้า ตามมาตรฐานของกฎหมาย และหลักปฏิบัติสากลมาโดยตลอด ซึ่งการรับซื้อกุ้งขาวแวนนาไมจากชมรมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสงขลาในครั้งนี้ แม็คโครต้องขอขอบคุณทางท่านประมงจังหวัดสงขลาที่ช่วยตรวจสอบคุณภาพ และมาตรฐานของกุ้ง โดยฟาร์มกุ้งของเกษตรกรทั้งหมดที่แม็คโครรับซื้อในวันนี้ ได้รับมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับสัตว์น้ำ หรือ GAP จากกรมประมง ตลอดกระบวนการผลิต ซึ่งช่วยให้ลูกค้าผู้ประกอบการมั่นใจได้ ว่ากุ้งของแม็คโคร สด สะอาด และปลอดภัยจากสารตกค้าง”

กิจกรรม “แม็คโครชวนกินกุ้งไทย คุณภาพดี ส่งเสริมวิถีเกษตรกรไทย” จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 โดยแม็คโครจะรับซื้อกุ้งขาวแวนนาไมโดยตรงจากชมรมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสงขลาจำนวนประมาณ 1 ตัน เพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้าแม็คโครสาขาหาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2561 โดยกิจกรรมในครั้งนี้ จะเป็นการตอกย้ำถึงเจตนารมย์ของแม็คโครในเรื่องการ “คัดสรรคุณภาพ เคียงข้างเกษตรกรไทย” ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการซึ่งเป็นลูกค้าสมาชิกของแม็คโครได้ซื้อกุ้งสด คุณภาพดี และยังเป็นการช่วยสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสงขลาได้อีกทางหนึ่ง” คุณศิริพร กล่าวเสริม