มทร.ศรีวิชัย ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

คลินิกเทคโนโลยี และหน่วยบริการทางวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยอาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เข้าร่วมจัดกิจกรรมในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ร่วมกับโครงการหน่วยแพทย์ พอ.สว. โดยมี นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด มีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อาสาสมัคร พอ.สว. และประชาชน ณ สำนักสงฆ์บ้านคลองยนต์ ม.6 ต.สำนักแต้ว อ.สะเดา จ.สงขลา เมื่อเร็วๆ นี้