ปราจีนบุรีปลูกข้าวโพดหลังนาตามโครงการสานพลังประชารัฐกว่า 4,000 ไร่

นายยศพนธ์ ทัพพระจันทร์ เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมขึ้นบินสำรวจพื้นที่การปลูกข้าวโพด ในจังหวัดปราจีนบุรี ตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ด้วยอากาศยานปีกหมุน (เฮลิคอปเตอร์) กรมฝนหลวง ณ จุดรับ-ส่ง บริเวณพื้นที่หน้าศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งบินสำรวจพื้นที่ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี และบริเวณอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี พื้นที่การปลูกข้าวโพดบริเวณดังกล่าว มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน 385 ราย รวมทั้งสิ้น 4,438 ไร่ โอกาสนี้ นายวินัย ลักษณะวิลาศ เกษตรอำเภอกบินทร์บุรี และ นายสนิท เทพธานี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา การผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมสำรวจด้วย