ส่งความสุข ส่งความห่วงใย จากใจสินค้าสหกรณ์

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการแถลงข่าวเปิดโครงการ “ส่งความสุข ส่งความห่วงใย จากใจสินค้าสหกรณ์” คัดสรรสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยสมาชิกสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ ทั้งข้าวสาร อาหารแปรรูป ผลิตภัณฑ์จากผ้า เครื่องจักสานและหัตถกรรม มาจัดเป็นกระเช้าสินค้าสหกรณ์ เพื่อจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจได้เลือกซื้อไปเป็นของขวัญ ของฝากในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

ผู้สนใจสามารถเลือกซื้อได้ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561-12 มกราคม 2562 ณ ศูนย์จำหน่ายสินค้าสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร สั่งซื้อกระเช้าสินค้า ตั้งแต่ 10,000.- บาทขึ้นไป จัดส่งฟรี ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  Lind id : cpd.shop Facebook : coopmarket.cpd โทรศัพท์ 02-280-7506 มือถือ 062-610-7842