นศ.มทร.ศรีวิชัย คว้า 3 รางวัลจากการประกวด สิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 13 “Vlog เปิดเมืองไทยให้โลกรู้”

นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คว้า 3 รางวัล ชนะเลิศระดับประเทศ จากการประกวด สิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 13 “Vlog เปิดเมืองไทยให้โลกรู้” ในรายการ “เรื่องจริงผ่านจอ” ซึ่งผลงานชนะเลิศในปีนี้เป็นของนักศึกษาทีมแมวไททั่น ประกอบด้วย นายอธิป แซ่ตั้ง และ นายธนกฤต ไวยวุฒ ได้รับทุนการศึกษา 50,000 บาท รางวัลขวัญใจมหาชน ทีม Be yourself ประกอบด้วย นายพิสิฐ จิตสุวรรณ นางสาวศรารัชต์ ช่องรักษ์ และ นายมานิตย์ ชูอินทราช ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท และเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย ทีม little think ประกอบด้วย นายภูตะวัน มาอุดมประเสริฐ นายธนัญชัย โสวัฒน์ และ นายวรายุทธ วรรณรัตน์ ได้รับประกาศณียบัตร ทั้ง 3 ทีม พิสูจน์ความพยายามของการเป็นนักปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และผลงานทั้ง 3 ทีม ออกอากาศรายการเรื่องจริงผ่านจอ เร็วๆ นี้