กรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบสิ่งของช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ผู้ประสบภัยพายุปาบึก

นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายเสน่ห์ สภาพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 5, 6 นายณรงค์พล พัฒนศรี ผู้อำนวยกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ให้กำลังใจคณะกรรมการสหกรณ์และสมาชิกผู้ประสบภัยจากพายุ “ปาบึก” ในจังหวัดนครศรีธรรมราช และมอบสิ่งของจำเป็น อาทิ น้ำดื่ม น้ำมันพืช และของใช้ รวมถึงมอบข้าวสาร 2 ตัน จากสหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ จำกัด จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อแจกจ่ายให้กับสมาชิกสหกรณ์และผู้ประสบภัยในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนต่อไป