โครงการสานพลังประชารัฐหนุนปลูกข้าวโพดหลังนาที่ปราจีนบุรีเต็มที่ พร้อมช่วยแก้ปัญหา 4 ข้อ

นายยศพนธ์ ทัพพระจันทร์ เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมต้อนรับ นายสุวิทย์ คำดี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสเข้าติดตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ณ ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยได้เข้ารับฟังปัญหาและอุปสรรค พร้อมแก้ไขปัญหา ได้แก่ 1. ผู้ที่ค้างชำระหนี้โครงการอื่นกับ ธ.ก.ส. ไม่สามารถกู้โครงการสานพลังประชารัฐฯ ได้ ซึ่ง ธ.ก.ส. พื้นที่ ได้รับผิดชอบดูแลเกษตรกรส่วนนี้ 2. ปัญหาการใช้บัตรเกษตรสุขใจในการซื้อปุ๋ย โดยให้ ธ.ก.ส. ตรวจสอบกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด 3. แหล่งน้ำอาจไม่เพียงพอ ชลประทานได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแล้ว โดยจะทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มให้อีก 1 จุด พร้อมให้การติดตามดูแล และ 4. การเฝ้าระวังหนอนกระทู้ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี ได้ลงพื้นที่สำรวจอยู่เสมอ พร้อมแนะนำวิธีการกำจัดหนอนดังกล่าวให้แก่เกษตรกร

บทความก่อนหน้านี้กาแฟดงมะไฟ สินค้า GI ท้องถิ่นโคราช ก้าวสู่มาตรฐานระดับ SME Start up
บทความถัดไปเกษตรฯ ลุยผลิตชีวภัณฑ์ ช่วยเกษตรกรประสบภัยจากพายุ “ปาบึก”