วันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทั้งนี้ มีกิจกรรมอัญเชิญตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยเข้าสู่พิธี กิจกรรมถวายบังคมหน้าพระมหาพิชัยมงกุฎ และถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 และในหลวงรัชกาลที่ 10 กิจกรรมร้องเพลงมารช์ราชมงคล มารช์ มทร.ศรีวิชัย เพลงเจ้าฟ้ามหาจักรี และเพลงสรรเสริญพระบารมี อีกทั้งร่วมชมการแสดง “โนราราชมงคล องค์ภูมิพลพระราชทาน” ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ศรีวิชัย เมื่อเร็ว ๆ นี้