ก.เกษตรฯ ฟื้นฟูพื้นที่เสี่ยงดินถล่ม

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติที่เกิดจากการชะล้างพังทลายของดินและดินถล่ม ณ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมทั้งเตรียมบูรณาการทำงานร่วมกับกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติที่เกิดจากการชะล้างพังทลายของดิน โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อประชาชน

บทความก่อนหน้านี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ หนุนสหกรณ์การเกษตร ผสมปุ๋ยคุณภาพดีราคาถูกขายสมาชิก หวังช่วยลดต้นทุนการผลิต 300-400 บาท/ไร่
บทความถัดไปชัยนาท อากาศแปรปรวน หมอกลงจัด เตือนผู้ใช้รถเปิดไฟหน้า เกษตรกรระวังสัตว์เลี้ยงปากเท้าเปื่อย