ม.เกษตร สวทน.และ เทสโก้ โลตัส ร่วมมือไตรภาคี ในการพัฒนานวัตกรรมวิจัยด้านเกษตรและอาหาร

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ดร.คมเมธ จิตวานิชไพบูลย์ ผู้อานวยการด้านบริหารระบบงบประมาณและแผนงานวิจัยและนวัตกรรม (สวทน.) และ มร.เดวิด เบียร์ดมอร์ ผู้อำนวยการฝ่ายพาณิชย์ สินค้าบริโภค เทสโก้ โลตัส ได้แถลงข่าวความ ร่วมมือทำงานในรูป 3 ประสาน (triple helix model) ภายใต้โครงการวิจัย เมืองนวัตกรรมอาหารภาคกลาง โดยมี รศ.ดร.อนุวัตร แจ้งชัด คณบดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการ วิจัยนวัตกรรมการแปรรูปอาหาร โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นศูนย์กลางวิจัยเครือข่าย มีคณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นหลัก ทำงานร่วมกันกับ คณะประมง และยังได้ร่วมงานกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยในโครงการมีทีมงานอาจารย์ นักวิจัย และ นิสิตจำนวนกว่า 40 ท่าน

การดำเนินงานเน้นการวิจัยผลิตภัณฑ์อาหารเชิงสุขภาพโดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี ผสมผสานกับการคัดเลือกวัตถุดิบตั้งต้นที่มีคุณภาพ ให้ได้เป็นอาหารเชิงสุขภาพ และมีรสชาติดี โดยใช้เทคโนโลยี minimal process/ novel process เช่น ohmic technology high-pressure technology และ microwave technology encapsulation process และ hurdle technology ร่วมกับการใช้ waste จาก by-product ของวัตถุดิบเกษตร มาทาการวิเคราะห์และสกัดสารมูลค่าเพิ่ม กลับมาใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร

ผลการดำเนินโครงการในระยะแรก สามารถพัฒนาชุดอาหาร ประกอบด้วยอาหารคาว 9 ชนิด อาหารหวาน 2 ชนิด อาหารขบเคี้ยว 2 ชนิด เครื่องดื่ม 1 ชนิด รวมเป็น 14 ชนิด และยังได้ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสและส่วนผสมอาหารอีก 2 ชนิด โดยมีจุดเด่นของอาหาร เช่น อาหารที่มีสัดส่วนโปรตีนสูงแต่ย่อยง่าย อาหารที่มีปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระสูง อาหารที่มีแหล่งใยอาหารและพรีไบโอติกส์

โดย เทสโก้ โลตัส ได้มีส่วนร่วมสำคัญในการวิจัยพัฒนา โดยได้นาผลิตภัณฑ์จากโครงการไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ ซึ่ง นโยบายของเทสโก้ โลตัส เน้นความสาคัญกับการพัฒนาสินค้าแบรนด์เทสโก้ทั้งอาหารสดและอาหารแห้ง ให้มีคุณภาพสูง ดีต่อสุขภาพผู้บริโภค รสชาติอร่อย และมีราคาที่เอื้อมถึงได้ นอกจากนั้น ยังสนับสนุนเกษตรกรผ่านการซื้อวัตถุดิบตรงโดยไม่ผ่านคนกลาง ร่วมมือกับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและชุมชนเป็นผู้ผลิตสินค้า มีกระบวนการจัดหาสินค้าและกระบวนการผลิตที่มีจริยธรมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เบื้องต้น เทสโก โลตัส ได้นาสูตรวาฟเฟิลกรอบ ที่ใช้แป้งข้าวเจ้าและแป้งมันสาปะหลังทดแทนแป้งสาลี สาหรับผู้ที่แพ้กลูเตน มาพัฒนาเป็นสินค้าที่คาดว่าจะเปิดตัวในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ นอกจากนั้นยังอยู่ระหว่างการร่วมพัฒนาอีก 3 สูตร ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการนี้ คือ เส้นโซบะข้าวชาใบหม่อนจากแป้งข้าวอบแห้ง พุดดิ้งข้าวแหล่งใยอาหารและพรีไบโอติกส์ และโอโวฟิชโปรตีนสูงจากแหล่งไข่ขาวและเนื้อปลา โดยนอกจากสินค้าจะดีต่อสุขภาพผู้บริโภคแล้ว ยังสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร เช่น ข้าว จาวมะพร้าว และ ใบหม่อน ลดการเกิดขยะอาหาร (food waste) โดยไม่จำเป็น