วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2565

จอดป้ายเทคโน

กรมส่งเสริมสหกรณ์ หนุนสหกรณ์การเกษตร ผสมปุ๋ยคุณภาพดีราคาถูกขายสมาชิก หวังช่วยลดต้นทุนการผลิต 300-400...

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ผุดโครงการสนับสนุนสหกรณ์การเกษตรผสมปุ๋ยเพื่อจำหน่ายให้เกษตรกร ขายถูกกว่าท้องตลาด 3,378 บาท/ตัน ช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการผลิต 300-400 บา...

อธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามภารกิจลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 เขตราชเทวี

เมื่อคืนวันที่ 4 ก.พ. 62 ดร. ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามปฏิบัติการภารกิจลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 เพื่อให้กำลังใจเ...

สหกรณ์นักเรียน กทม. เยี่ยมชมกิจการสหกรณ์การเกษตรพระนครศรีอยุธยา จำกัด

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ นำนักเรียนซึ่งเป็นคณะกรรมการสหกรณ์นักเรียนโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 170 คน เดินท...

กรมส่งเสริมสหกรณ์ พบเกษตรกรร่วมโครงการปลูกข้าวโพดหลังนา

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่พบเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาในจังหวัดอุบลรา...

สำนักพุทธฯ จัดกิจกรรม “สำนักปฏิบัติธรรมกับการขัดเกลาสังคมไทยในยุคดิจิทัล”

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดกิจกรรมสื่อสัญจร “สำนักปฏิบัติธรรมกับการขัดเกลาสังคมไทยในยุคดิจิทัล” พาสื่อเยี่ยมชมสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชส...

วิศวะจุฬาฯ ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านน้ำ จัดประชุมระดับนานาชาติ THA 2019 เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ การ...

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สวก. กรมชลประทาน และ ภาคีเครือข่ายด้านน้ำ จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2019 ว่าด้วยการบริหารจัด...

แม็คโครเปิดสาขาเสียมเรียบ

ฯพณฯ พลเอก สมเด็จพิชัยเสนา เตีย บันห์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชา ให้เกียรติเป็นประธานและตัดริบบิ้นเปิด “แม็คโคร สาขาเสียมเรี...

ธนาคารกรุงเทพ จัดสัมมนา “ก้าวทันก่อนใคร E-Commerce trends 2019” ฉายภาพเทรนด์การทำธุรกิจยุคใหม่ให้กั...

นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ รองผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากขวา) พร้อมคณะผู้บริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมให้การต้อนรับ นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ CEO ...

วว. / กฟผ. ร่วมหารืองานวิจัยพัฒนาปีงบประมาณ 2562

ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการวิจัยพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...

สันนิบาตสหกรณ์ฯ แลกเปลี่ยนข้อมูลตลาดกับสถาบันวิจัยสหกรณ์การเกษตรธนาคารนูริซูกิล

นายปรเมศร์ อินทรชุมนุม ประธานสันนิบาตสหกรณ์ฯ ให้การต้อนรับ Mr. Shinichi Saitoh ประธานสถาบันวิจัยสหกรณ์การเกษตรแห่งธนาคารนูริซูกิลและคณะ ในโอกาสมาเยี่ย...

เรื่องน่าสนใจ