วันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2562

จอดป้ายเทคโน

เอสซีจี รวมพลัง “รักษ์น้ำ จากภูผา สู่มหานที” สร้างฝายคืนชีวิตให้ “ถ้ำใหญ่” สถานีต่อไปสร้างบ้านปลาที่...

เพราะน้ำคือชีวิตของทุกสรรพสิ่ง ที่ใดมีน้ำที่นั่นย่อมมีชีวิต... และในวันนี้ หลายชีวิตในตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ก็กำลังจะกลับคืน...

กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา บริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครราชสีมา และศูน...

กรมหม่อนไหมสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 เผยแพร่สัญลักษณ์ตรานกยูงพระราชทาน 4 ชนิด ได้แก่ นกยูงสีทอง นกยูงสีเง...

รัฐมนตรีวิทย์ฯ และคณะ เยี่ยม บริษัท โมบิลอาย องค์กรสตาร์ทอัพอิสราเอล พร้อมร่วมประชุม “Thinking out o...

ณ กรุงเยรูซาเล็ม ประเทศอิสราเอล : ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหาร สวทช. หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ...

กยท. จัดกิจกรรม วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561 เพื่อสร้างสมดุลและรักษาทรัพยากรป่าไม้ให้ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 การยางแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561 เพื่อรักษาทรัพยากรป่าไม้และสร้างสมดุลทางธรรมชาติให้ยั...

รัฐมนตรีวิทย์ฯ และคณะ เยี่ยมชมสถาบันวิจัยชั้นนำของอิสราเอล เพื่อศึกษาพร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือด...

ณ เทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล : ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยา ศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหาร สวทช. หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เยี่ย...

มทร.ศรีวิชัยลงพื้นที่ให้ความรู้รีไซเคิลกระดาษแก่ชุมชน

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 หลักสูตรสาขาวิชาธุรกิจคหกรรมศาสตร์ สาขาคหกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ลงพื้นที่ MOU เพื่อใ...

คูโบต้าชวนเข้าแคมป์สมาร์ทฟาร์เมอร์

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย ในคณะเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ...

ข้าวตราฉัตร สร้างสุขผู้สูงอายุ ปีที่ 5

นายเทียนชัย จูพัฒนกุล คนที่ 3 นับจากขวามือ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านกิจกรรมเพื่อสังคม สำนักกิจกรรมเพื่อสังคมข้าวตราฉัตร และ กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร เ...

มูลนิธิเอสซีจี ชวนน้องๆ ปลดปล่อยพลังสร้างสรรค์ ประชันไอเดียศิลป์ ในโครงการ Young Thai Artist Award 2...

มูลนิธิเอสซีจี ชวนเยาวชนคนรักศิลปะอายุระหว่าง 18-25 ปี ทั่วประเทศ มาร่วมปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ ประชันไอเดียรังสรรค์ผลงานศิลปะ กับโครงการ “รางวัลยุว...

ก้าวเข้าสู่ ปีที่ 14 ข้าวตราฉัตร สนับสนุนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ก้าวเข้าสู่ปีที่ 14 ข้าวตราฉัตร ร่วมสนับสนุนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยมี นางสาว รมิดา ไชยมงคล (ผู้จัดการทั่วไป) ผู้แทนจาก บร...


เรื่องน่าสนใจ