วันพฤหัสที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2562

จอดป้ายเทคโน

เกษตรฯ เตรียมพร้อมรับ พ.ร.บ. วิสาหกิจชุมชนฉบับใหม่ สนับสนุนให้เป็นนิติบุคคลเพิ่มขึ้น

กรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศความพร้อมรับ พ.ร.บ. ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ฉบับใหม่ หลังใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 โดยสาระสำคัญเน้นสนับสนุนให้เป็นนิติบุคคล สาม...

เกษตรเขต 3 ยกระดับ Young Smart Farmer ด้วยการใช้หลักการตลาดนำการผลิต

นายสำราญ  สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ในปัจจุบันสังคมกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ในทุกกลุ่มสังคมรวมถึงสังคมการเกษตร ที่ปัจจุบัน...

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง นำ QR code และนวัตกรรมนาโนซิงค์ออกไซค์ สนับสนุนงา...

นายชาตรี บุญนาค ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงจ...

สมาคมนักข่าวฯ เยี่ยมชมกิจการและโครงการ CSR ของ ซี.พี.เมียนมา

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี (ที่ 4 จากซ้าย) ที่ปรึกษา สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และ นางสาวกรชนก รักษาเสรี (กลาง) อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาค...

ซี.พี. เมียนมา เปิดร้าน ซีพี เฟรชมาร์ท, FIVE STAR และศูนย์กระจายสินค้า ณ เมืองย่างกุ้ง

นายปรัชญา เปลี่ยนภักดี รองกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจอาหารสำเร็จรูป บริษัท เมียนมาร์ ซี.พี. ไลฟ์สต็อก จำกัด หรือ ซี.พี. เมียนมา ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นป...

กรมส่งเสริมการเกษตร ลุยต่อโครงการข้าวโพดหลังนา

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ใช้นโยบายการตลาดนำการผลิต โดยทำงานแบบบูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงานในกระทรวงเก...

กองทัพบก วช. ร่วมขยายผลงานวิจัยสู่ชุมชนตามมติครม. ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มณฑลทหารบกที่ 28

กองทัพบก และ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ร่วมมอบของขวัญปีใหม่ปีพ.ศ.2562 ตามมติคณะรัฐมนตรีแก่ประชาชน ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างกองทัพบก แ...

ม.เกษตร สวทน.และ เทสโก้ โลตัส ร่วมมือไตรภาคี ในการพัฒนานวัตกรรมวิจัยด้านเกษตรและอาหาร

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ดร.คมเมธ จิตวานิชไพบูลย์ ผู้อานวยการด้านบริหารระบบงบประมาณและแผนงานวิจัยและนว...

มกอช.ประกาศเจตนารมณ์ ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม “ร่วมลด คัดแยกขยะ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว แล...

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562  สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  (มกอช.) กำหนดจัดพิธีประกาศเจตนารมณ์ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อ...

สหกรณ์ออมทรัพย์กองทุนสงเคราะห์สวนยางฯ 41 ปี

นายปรัชญา ดิลกสัตยา ผู้อำนวยสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีแก่ นายพิษณุ หริกจันทร์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรั...


เรื่องน่าสนใจ