วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2565

จอดป้ายเทคโน

ม.มหิดล CMMU เปิดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไร้พรมแดน

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) เปิดหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกทางภาวะผู้นำอย่างยั่งยืน ที่ได้แนวคิดจากศาสตร์พระราชา “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง...

คณะครุศาสตร์ฯ มทร.ศรีวิชัย สร้างทักษะความเป็นผู้นำให้นักศึกษา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยสโมสรนักศึกษา จัดโครงการ IED Smart leadership 2022 โดย ผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโน...

วช. ขึ้นเหนือ จัดกิจกรรมการบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม “พัฒนาคน พัฒนาอาช...

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ...

วช. ส่งเสริม “คุ้งบางกะเจ้า” เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตร​อินทรีย์​

วช. เร่งดัน “คุ้งบางกะเจ้า” ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ​ เกษตร​อินทรีย์​วิถีแห่งความสุขด้วยเทคโนโลยีจากงานวิจัย ตามนโยบายเศรษฐกิจฐานราก วันที่ ...

เครื่องขายข้าวสารสด นวัตกรรมแก้จน ช่วยชาวนาขายข้าว สู่ผู้บริโภค

อาชีพชาวนา แบกรับความเสี่ยงในการลงทุนสูงมาก หากผลผลิตเยอะก็เสี่ยงเจอปัญหาราคาข้าวตกต่ำอีก วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงมีแนว...

ถอดบทเรียน 3 วิกฤติใหญ่ ข้าวผัดปูเมืองทอง 1 ต้นตำรับ คุณหมู พิมพร กับความตั้งใจส่งมอบความอร่อย สไตล์...

เสียงเหล็กกระทบกัน ผสานลีลาการกระดกกระทะเคล้ากลิ่นหอมหลายเมนู เปรียบเหมือนบทเพลงที่ดึงดูดให้ลูกค้ามาเยือนร้าน ข้าวผัดปูเมืองทอง 1 ต้นตำรับ โดยคุ...

วว. ต้อนรับคณะผู้บริหาร SIRIM ประเทศมาเลเซีย ร่วมขับเคลื่อนพัฒนาระบบขนส่งทางราง

ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (...

คูโบต้า ส่งมอบเครื่องจักรกลการเกษตร ให้กับสหกรณ์การเกษตรฯ จังหวัดชุมพร

นายพิษณุ มิลินทานุช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการทั่วไป สายงานขาย ตลาดและบริการ สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมส่งมอบแทรกเตอร์คูโบต้า L5018...

เชียงม่วน ขับเคลื่อนงานแก้จน

ว่าที่ร้อยโท บำรุง คำไว นายอำเภอเชียงม่วน นายการุณย์ มะโนใจ เกษตรอำเภอเชียงม่วน พร้อมด้วยทีมปฏิบัติการตำบลสระ ทีมพี่เลี้ยงตำบลสระ และเครือข่ายกองทุนหม...

ชาวคลองเตยปลื้ม! กองทัพบก-ซีพี-ซีพีเอฟ มอบบ้านพักอาศัย

กองทัพบก-ซีพี-ซีพีเอฟ ร่วมส่งมอบบ้านพักที่สร้างแล้วเสร็จ จำนวน 6 หลัง จากทั้งหมด 47 หลัง แก่ชาวชุมชนคลองเตย ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพร...

เรื่องน่าสนใจ