วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน พ.ศ.2564

จอดป้ายเทคโน

สมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทยรุกคืบขยายวงสังคมอินทรีย์ ดึงภาคีเครือข่ายร่วมขับเคลื่อน พร้อมเปิดตัว “TOCA...

บรรยากาศสบายๆ ของร้าน Patom Organic Living ใจกลางกรุง ซอยทองหล่อ 23 ถูกเลือกเป็นหนึ่งในฮับเชื่อมต่อสังคมอินทรีย์ ที่คนต้นน้ำ คือเกษตรกรอินทรีย์ และคนป...

ซินโครตรอน-มรภ. นครราชสีมา ร่วมรักษาฟอสซิลกรามช้างดึกดำบรรพ์ด้วยเทคโนโลยีสุญญากาศขั้นสูง

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จับมือมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผสานความเชี่ยวชาญของสถาบันฯ ในการใช้เทคโนโลยีแสงซินโครตรอน เครื่องมือวิเคราะ...

กระแส “ธุรกิจสุขภาพแบบองค์รวม” ตอบโจทย์ รับมือฝ่าวิกฤตโควิด-19

นักธุรกิจไทยแก้โจทย์ วิกฤตโควิด-19 เปิดศูนย์สุขภาพแบบองค์รวม ดูแลตั้งแต่หัวจรดเท้า มอบสุขภาพ-ใจ ที่ดี เพื่อรับมือภาวะ “เสี่ยง เสื่อม ป่วย” และ เตรียมเ...

วศ. นำผลงานชุด PPE จัดแสดงในเวทีประชุม Medical Hub ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำโดย ดร.กนิษฐ์ ตะปะสา ผู้อำนวยการกองวัสดุวิศวกรรม และคณะ นำผลงานนวั...

วศ. จับมือพันธมิตร 30 หน่วยงาน ขับเคลื่อนการเข้าถึงสารสนเทศวิทยาศาสตร์

วศ. จับมือ 30 หน่วยงาน สมาชิกเครือข่ายศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งขับเคลื่อนการเข้าถึงสารสนเทศวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตก...

ม.แม่โจ้ จับมือภาคเอกชน ร่วมสร้างคน เสริมความรู้ ใช้และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมไทยอย่างมีประสิทธิภาพและค...

วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จับมือภาคเอกชน ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับสมาคมผู้ประกอบการและช่างพลังงานแสงอาทิตย์ ...

ตรังติวเข้มโรคที่เกิดจากเชื้อราในเมล่อนและพืชผัก

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง โดย นายวสันต์ สุขสุวรรณ เกษตรจังหวัดตรัง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช​ ให้คำแนะนำในการเฝ้า...

เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่นาดี เยี่ยมเกษตรกรผู้ผลิตผักอินทรีย์ ผลไม้ยอดนิยม

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 นายกิตติพงษ์ งามจริง เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมด้วย นายศักดิ์ชัย เนตรคุณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ รักษาการในตำ...

จินดาสมุนไพร ดันผลิตภัณฑ์จากใบหมี่ลุยตลาดออนไลน์

สถานการณ์จากโรคระบาดโควิด-19 ยังมีแนวโน้มที่จะอยู่อีกนาน ผู้ประกอบการต่างๆ มีการปรับกลยุทธ์ช่องทางการตลาดกันอย่างคึกคัก โดยเฉพาะตลาดออนไลน์ ช่องทางการ...

ม. มหิดล พลิกฟื้นชุมชน พึ่งตนเองด้วยเกษตรอินทรีย์ สร้างแหล่งอาหารปลอดภัย COVID-19

หนึ่งในเสาหลักของการประเมินระดับความมั่นคงทางอาหาร (Pillars of Food Security) ขององค์การอนามัยโลก (WHO) คือ การเข้าถึงแหล่งอาหาร (Food Access) ซึ่งการ...

เรื่องน่าสนใจ