วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2562

จอดป้ายเทคโน

ม.เกษตร สวทน.และ เทสโก้ โลตัส ร่วมมือไตรภาคี ในการพัฒนานวัตกรรมวิจัยด้านเกษตรและอาหาร

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ดร.คมเมธ จิตวานิชไพบูลย์ ผู้อานวยการด้านบริหารระบบงบประมาณและแผนงานวิจัยและนว...

มกอช.ประกาศเจตนารมณ์ ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม “ร่วมลด คัดแยกขยะ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว แล...

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562  สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  (มกอช.) กำหนดจัดพิธีประกาศเจตนารมณ์ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อ...

สหกรณ์ออมทรัพย์กองทุนสงเคราะห์สวนยางฯ 41 ปี

นายปรัชญา ดิลกสัตยา ผู้อำนวยสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีแก่ นายพิษณุ หริกจันทร์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรั...

ซินโครตรอน เปิดบ้าน รับมัธยม ร.ร.จิตรลดา ร่วมค่าย ลำแสงซินโครตรอน…แสงแห่งอนาคต ครั้งที่ 3

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรม “ค่ายลำแสงซินโครตรอน...แสงแห่งอนาคต” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนจิตรลดา เมื่อวันที...

กิจกรรมค่าย คนรักษ์เล

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จัดโครงการค่าย Marine Science Camp ครั้งที่ 2 “ตอน คนรักษ์เล” โดยมีกิจกรรมฐานพิชิตขยะชายหาดราชมงคล ความหลากหลายของร...

แชมป์สะพานเหล็กฯ

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย เจ๋ง คว้ารางวัลชนะเลิศ รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการแข่งข...

มทร.ศรีวิชัย สืบสานประเพณีการกวนข้าวมธุปายาสยาคูและกวนข้าวอาซูรอ

แผนกอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ จ...

ผู้บริหารซีพีเอฟ เยี่ยมชมกิจการในสหรัฐอเมริกา

นายอดิเรก ศรีประทักษ์ (ที่ 6 จากขวา) ประธานคณะกรรมการบริหาร และ นายสุขสันต์ เจียมใจสว่างฤกษ์ (ที่ 6 จากซ้าย) ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่...

ผลงานยอดเยี่ยม มทร.ศรีวิชัย

นักศึกษาพร้อมคณาจารย์ หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับ...

สานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาที่พิจิตร

นายเจริญ ทองหลอม สหกรณ์จังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการ...

เรื่องน่าสนใจ