ธิดาพร ศรีพูล แม่ค้าหน้าใส มีมะม่วงน้ำดอกไม้ขายทั้งปี ที่พัทยา

“เมื่อตลาดมะม่วงเป็นที่รู้จักมากขึ้นในหมู่คนชอบรับประทานผลไม้ มีรายได้จากลูกค้าที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ พร้อมทั้งใส่ใจทุกขั้นตอนรายละเอียด ทำให้กลุ่มลูกค้ามีความพึงพอใจ และเน้นคุณภาพความเป็นมาตรฐานยิ่งขึ้น ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค”

คุณภาพเยี่ยมยอด

คุณธิดาพร ศรีพูล แม่ค้าหน้าใส เล่าถึงงานขายมะม่วง

คุณธิดาพรมีร้านจำหน่ายมะม่วง ตั้งอยู่เลขที่ 232/60 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เล่าถึงแรงจูงใจ ก่อนที่จะประสบความสำเร็จ เริ่มแรกมีอาชีพเป็นชาวสวน ซึ่งก็เป็นสวนมะม่วงอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์ บนเนื้อที่กว่า 250 ไร่ ส่วนใหญ่จำหน่ายให้กับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการราคาขายส่ง สำหรับความพิเศษของร้านขายมะม่วงที่นี่จะแตกต่างจากร้านทั่วๆ ไป เนื่องจากมะม่วงของทางร้านจะมีวางจำหน่ายตลอดทั้งปี ถึงแม้บางครั้งอาจจะไม่มีผลผลิตจากทางสวนก็ตาม แต่สามารถนำมะม่วงจากสวนที่รู้จักกัน ซึ่งอยู่ในรูปแบบของเครือข่ายสัมพันธ์กัน มาจากการทำงานร่วมกันยาวนานกว่า 20-30 ปี มาวางขายที่ร้าน และสายพันธุ์หลักที่ได้วางขายส่วนใหญ่แล้วเป็นมะม่วงสายพันธุ์น้ำดอกไม้ ที่มีการแบ่งไปตามเกรด ไปจนถึงเกรดเฉพาะที่สำหรับส่งออกไปยังนอกประเทศอีกด้วย

คุณธิดาพร ศรีพูล

เหตุผลข้อหนึ่งที่ทำให้ขายมะม่วงอยู่ที่ตลาดพัทยา เป็นเพราะว่าในช่วงที่รับซื้อมะม่วงจากสวนต่างๆ เพื่อส่งออกในขณะนั้น ก็ได้รับซื้อมะม่วงมาเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดการระบายของไม่ทัน จึงต้องหันมาเปิดร้านเพื่อเพิ่มช่องทางในการระบายผลไม้อย่างมะม่วง ซึ่งในช่วงที่ผ่านมานั้น สังเกตได้เลยว่าตลาดความต้องการของมะม่วงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค และหาวิธีแก้ปัญหาด้วยการนำมะม่วงจากทางสวนของตัวเองและมะม่วงจากสวนที่รู้จักกันมาวางขายที่ร้าน ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการระบายสินค้าผลิตผลอย่างมะม่วง แตกต่างจากเมื่อก่อนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตจากสวนเมื่อไรก็จะขายส่งแม่ค้าหรือผู้ที่มารับซื้อ และแม่ค้าก็จะนำไปตัดเกรดอีกครั้ง จึงไม่ค่อยจะได้อะไรมากมายจากการขายมะม่วง

คุณธิดาพร เล่าต่อว่า เปิดร้านมานานพอสมควรแล้ว จนเป็นที่รู้จักของเหล่าผู้มารับซื้อ ถึงแม้มะม่วงจะถูกส่งขายไปยังแหล่งต่างๆ ที่เป็นพื้นที่ใกล้เคียง อย่างจังหวัดชลบุรี หรือแม้กระทั่งกรุงเทพฯ ก็ตาม แต่กลุ่มผู้รับซื้อก็ยังลงทุนขับรถมาซื้อที่ร้านด้วยตนเองเนื่องจากว่าถ้าซื้อไปแล้วอาจจะไม่พอใจกับสินค้า เลยต้องมานั่งเลือกด้วยตนเองเพื่อความมั่นใจและพึงพอใจในคุณภาพ เพราะบางครั้งอาจจะมีสวนที่พยายามจะเร่งการเจริญเติบโตของมะม่วงเพื่อที่จะดันราคาให้สูงขึ้น แต่สำหรับที่ร้าน ต้องรอให้มะม่วงแก่ก่อนถึงจะวางขายได้ ไม่เช่นนั้นก็จะได้ลูกมะม่วงที่มีรสชาติที่ไม่หวาน

ผลสวยมีคุณภาพ

คุณธิดาพร บอกถึงวีธีการปลูกมะม่วงว่า จะต้องมีการดูแลอยู่สม่ำเสมอ ตั้งแต่ขั้นตอนแรกไปจนถึงขั้นตอนการดึงช่อ การฉีดยา รวมไปถึงการใส่ปุ๋ยทั้งที่เป็นปุ๋ยหมัก เพื่อลดต้นทุนในการเพาะปลูก และนอกจากนี้ ที่สวนก็ยังมีการผลิตมะม่วงนอกฤดูที่ต้องใช้ต้นทุนสูงและมีปัญหาในการส่งออกไปนอกประเทศที่มีการตรวจสารตกค้างละเอียดมากขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้มีสาเหตุหลักมาจากสภาวะเศรษฐกิจที่อยู่ในช่วงขาลง ส่วนเรื่องราคามะม่วงนั้นเริ่มต้นตั้งแต่กิโลกรัมละ 20 บาท ไปจนถึงกิโลกรัมละ 50 บาท และทุกอย่างขึ้นอยู่กับเบอร์หรือเกรดตามความเหมาะสมของมะม่วงลูกนั้นๆ

บนเนื้อที่ 250 ไร่ เป็นพื้นที่สวนมะม่วงของคุณธิดาพร ที่ใช้ระยะเวลาในการปลูกกว่า 5 ปี ถึงจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิต ตรงกันข้ามเมื่อย้อนกลับมาดูสถานะมะม่วงในปัจจุบันก็มีปัญหาในหลายๆ ด้านที่ชาวสวนอยากให้หน่วยงานต่างๆ เข้ามาแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ผลไม้ที่ชื่อว่ามะม่วงกลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้ง

มีขายกันตลอดทั้งปี

เนื่องจากสภาพพื้นที่ของประเทศไทยที่เปลี่ยนไป ส่งผลกระทบอย่างแน่นอนต่อชาวสวนที่ปลูกมะม่วง อย่างการติดช่อ ติดผล หรือถ้ามะม่วงมีการห่อแล้ว ผลมะม่วงที่จะให้ผลผลิตออกมาไม่สวย เป็นปัญหาหลักที่ต้องเร่งแก้ไข ปัจจุบันเฉลี่ยต่อวันสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ 50 ตัน และเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับในอดีตที่สามารถทำได้วันหนึ่งถึง 100 ตัน ต่อวัน ต้องบอกก่อนว่า 100 ตัน ต่อวันนั้น จำเป็นต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้ในการเอื้ออำนวย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจที่พุ่งอยู่ตลอดเวลาทำให้ราคาประทับใจต่อเกษตรกรชาวสวน เรื่องของการให้ปุ๋ยที่ควรให้ความสำคัญที่จะทำให้ผลผลิตที่ออกมามีคุณภาพเสมอต้นเสมอปลายมากที่สุด

 ตลาดแรงงานเป็นอย่างไร

ในช่วงที่ผ่านมาการใช้แรงงานในสวนมะม่วง ใช้แรงงานกว่า 10 คน โดยใช้วิธีการแบ่งโซนช่วยกันทำงาน นอกจากนี้ ยังมีการแบ่งโซนออกเป็น 2 ประเภท ซึ่งประเภทแรกมีการแบ่งโซนการปลูกมะม่วงในฤดู ประเภทที่สองคือโซนมะม่วงนอกฤดู สลับปรับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆ ไม่เช่นนั้นถ้าทำนอกฤดูอย่างเดียวอาจจะมีปัญหาตามมา คือต้นก็จะเสียง่าย

เตรียมส่งขายให้ลูกค้า

 ภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่นิ่ง

ด้วยสภาวะเศรษฐกิจที่บีบบังคับให้ต้องมาเผชิญกับปัญหาต่างๆ ที่นำพาไปสู่ความสำเร็จอีกขั้นหนึ่ง ทำให้แม่ค้าขายมะม่วงอย่างคุณธิดาพรต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ทางออกเพื่อความอยู่รอดของผลไม้ที่ขึ้นชื่อว่ามะม่วงไม่จำเป็นต้องมานั่งขายอยู่หน้าสวนต่อไป

สำหรับพื้นที่ขายมะม่วงในปัจจุบัน ผลตอบรับโดยส่วนใหญ่แล้วถือว่าดีพอสมควร มีกลุ่มลูกค้าที่มีทั้งรายเก่าและรายใหม่ต่างก็มารวมตัวกันที่นี่ สื่อถึงความหลากหลายของผู้มารับซื้อ ที่ลงทุนขับรถมาจากต่างจังหวัดเพื่อมาซื้อมะม่วงและยังมีความตั้งใจจะนำผลผลิตที่ได้มาตรฐานไปจัดจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคได้รับประทาน อีกทั้งยังสร้างความน่าเชื่อถือต่อผู้บริโภคอีกด้วย ซึ่งทั้งหมดนี้เพื่อตอบแทนเสียงตอบรับที่ดีมาตลอดจากผู้บริโภคที่เป็นกำลังใจที่สำคัญในการพัฒนาอาชีพต่อไปในอนาคต

ราคาไม่แพงจ้า

อย่างไรก็ตาม ด้วยปัจจัยอะไรในหลายๆ อย่างที่ทำให้ผลไม้ที่ขึ้นชื่ออย่างมะม่วง กลับต้องเจอกับปัญหาเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออำนวยต่อชาวสวน จึงต้องประคองราคาผลผลิตไปเรื่อยๆ ถือว่ายังคงเป็นโจทย์ที่ต้องใช้เวลาในการหาคำตอบต่อไป สวนทางกันในขณะที่เศรษฐกิจไม่ดี แต่ชาวสวนก็ยังมีกำลังใจมุ่งทำงานและพร้อมที่จะรับมือกับปัญหาต่างๆ ที่จะเข้ามาในอนาคต

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณธิดาพร ศรีพูล หมายเลขโทรศัพท์ (092) 852-7996

บทความก่อนหน้านี้สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#6 – EP.14 : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักลืมดินบ้านคลองศาลเจ้า ปลูกหลากหลาย สร้างสุขแบบพอเพียง
บทความถัดไปเกษตรกรชลบุรี เลี้ยงปลากะพงแบบเข้าใจนิสัย ปลามีคุณภาพ เป็นอาชีพทำเงินมากว่า 2 ทศวรรษ