มทร. ล้านนา ลำปาง สนับสนุนถั่วลิสงคุณภาพ

ถั่วลิสง เป็นผลผลิตทางการเกษตรประเภทหนึ่ง ที่ผู้คนนิยมบริโภคในหลายรูปแบบ เช่น ถั่วลิสงต้มสุก ถั่วลิสงคั่ว นำไปแปรรูปอาหารได้หลากหลายชนิด เป็นส่วนผสมของขนมคาวหวาน เช่น แกงฮังเล น้ำพริกคั่ว ถั่วลิสงต้มกระดูกหมู ไก่สามอย่าง เมี่ยงคำ ส้มตำไทย ส่วนผสมของน้ำจิ้มต่างๆ ถั่วลิสงชุบแป้งทอด สกัดเป็นน้ำมันถั่วลิสง ส่วนที่เหลือจากการสกัดน้ำมัน นำไปทำเป็นอาหารสัตว์ ฯลฯ ทั้งนี้ เพราะถั่วลิสงมีคุณค่าทางอาหารสูง เป็นแหล่งโปรตีนและพลังงาน มีโปรตีนเท่ากับถั่วแดง ถั่วดำ และถั่วเขียว นอกจากประโยชน์มากมายแล้ว ในทางตรงกันข้ามก็มีโทษเช่นกัน คือถั่วลิสงมักเกิดเชื้อราชนิดหนึ่งที่เรียกว่า อะฟลาท็อกซิน ซึ่งเป็นสารพิษร้ายแรงต่อสุขภาพ หากได้รับในปริมาณมาก อาจเป็นสาเหตุเกิดโรคมะเร็งที่ตับ หัวใจ สารพิษนี้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกขั้นตอนของการปลูก การเก็บเกี่ยว การตากแห้ง รวมถึงการเก็บรักษาก่อนถึงมือผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝน เชื้อราชนิดนี้จะเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว จะเริ่มปนเปื้อนในระยะการสร้างฝัก

เครื่องอบใช้ความร้อน

จังหวัดลำปาง มีพื้นที่ปลูกถั่วลิสงอยู่หลายอำเภอ อาจจะเรียกได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของจังหวัดก็ว่าได้ ส่วนใหญ่จะปลูกหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวนาปีแล้ว ดังนั้น ในการสนับสนุนถั่วลิสงของเกษตรกรในจังหวัดลำปาง จึงได้หาแกนนำในการส่งเสริมการแปรรูปถั่วลิสงให้มีคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยความร่วมมือกันทุกภาควิชา ตั้งแต่วิชาการเพาะปลูก การปฏิบัติดูแลรักษา การป้องกันรักษาศัตรูพืช การเก็บเกี่ยว การแปรรูป ตลอดจนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ในด้านการอบแห้งถั่วลิสงให้มีคุณภาพนั้น อาจารย์วิชัย สินจักร เล่าให้ฟังว่า ได้คัดเลือกโรงงานรับซื้อถั่วลิสงของ คุณเฉลิมชัย ใจวังเย็น หมู่ที่ 3 บ้านกล้วย ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องถั่วลิสงครบวงจร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้นำเอาเครื่องอบความชื้นที่ใช้พลังงานจากแก๊สหุงต้ม ที่มีลักษณะคล้ายเครื่องอบลำไยแห้ง มาใช้อบถั่วลิสง ในรอบปีที่ผ่านมานับว่าประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่ง ในขณะเดียวกัน ในเรื่องของการอบถั่วลิสงให้มีคุณภาพนั้น อีกวิธีการหนึ่งคือ การอบด้วยความเย็น

ถั่วลิสงอบกรอบ บรรจุถุงพร้อมจำหน่าย

อาจารย์ประเทือง ฝั้นแก้ว เล่าว่า ในการอบให้ถั่วลิสงมีคุณภาพอีกวิธีหนึ่งคือ การอบด้วยความเย็นดูดความชื้นสัมพัทธ์ออกจากฝักถั่วลิสง โครงสร้างทรงสี่เหลี่ยม ผนังแบบสองชั้น เพื่อเก็บกักความเย็นไว้ภายใน ที่ได้จากการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เครื่องอบแบบนี้จะใช้ได้ดีในช่วงฤดูฝนที่มีความชื้นมากๆ หลังจากกระบวนการอบแห้งแล้ว จะนำไปเข้าเครื่องคั่วสุก เพื่อให้เนื้อหรือเมล็ดภายในฝักถั่วลิสงสุก พร้อมที่จะนำไปบรรจุภัณฑ์และจำหน่ายต่อไป ที่นี่ใช้ชื่อการค้าว่า “มิตรเกษตร” ถั่วลิสงอบ-กรอบ ท่านที่สนใจผลิตภัณฑ์ถั่วลิสงอบกรอบคุณภาพดี ติดต่อได้ที่ โทร. (089) 433-0368, (091) 065-4571 สำหรับเครื่องอบถั่วลิสงแห้ง ติดต่ออาจารย์วิชัย สินจักร์ (081) 901-7843 อาจารย์ประเทือง ฟั่นแก้ว (084) 040-3509

คัดเลือกด้วยมือก่อนนำเข้าอบแห้ง
แผงควบคุมอุณหภูมิ ติดตั้งภายนอก
อาจารย์ประเทือง ฝี้นแก้ว คุณเฉลิมชัย ใจวังเย็น อาจารย์วิชัย สินรักร์