ความเหมือน และความต่าง ระหว่างโรคกรีนนิ่ง กับ โรคทริสเตซ่า ศัตรูสำคัญของพืชตระกูลส้ม

เรียน คุณหมอเกษตร ทองกวาว ที่นับถือ

ผมปลูกส้มเขียวหวานไว้ในวงบ่อซีเมนต์ ที่สวนหลังบ้าน เพื่อบริโภคในครอบครัว ระยะแรกก็เติบโตดีเป็นปกติ แต่พออายุมากขึ้น ปีที่ 2-3 เกิดอาการใบเหลืองซีด ต้นทรุดโทรม ผลร่วงก่อนเวลา ไม่ทราบว่าเกิดจากอะไร และมีวิธีแก้ไขอย่างไร ขอคำแนะนำด้วยครับ

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

อนุสรณ์ วัฒนมงคล

อุตรดิตถ์

ตอบ คุณอนุสรณ์ วัฒนมงคล

อาการที่คุณอนุสรณ์ เล่ามา เป็นอาการของโรคกรีนนิ่ง เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งมีอาการคล้ายกับโรคทริสเตซ่า ที่เกิดจาเชื้อไวรัส เพื่อป้องกันการสับสนมาดูรายละเอียดกันต่อไปนี้

โรคกรีนนิ่ง เกิดจากเชื้อแบคทีเรียเข้าไปอาศัยดูดกินน้ำเลี้ยง และทำลายท่อน้ำ ท่ออาหาร ของต้นส้มที่คุณปลูกไว้ เมื่อท่อน้ำ ท่ออาหาร ถูกทำลาย การลำเลียงอาหารจึงเกิดขึ้นไม่ได้ ต่อมาแสดงอาการที่ใบเปลี่ยนเป็นสีเหลืองซีด คล้ายอาการขาดธาตุสังกะสี แต่เส้นใบยังคงมีสีเขียวเป็นปกติ บางครั้งเส้นใบอาจปริแตก ระบบรากฝอยถูกทำลาย ต่อมาผลหลุดร่วงก่อนเวลา ทั้งนี้ การแพร่กระจายของโรคเกิดจากเพลี้ยไก่แจ้ เป็นแมลงพาหะนำโรค หรือเชื้อโรคติดมากับกิ่งพันธุ์ การระบาดรุนแรง เกิดขึ้นในระยะแตกใบอ่อน

วิธีป้องกันกำจัด ให้เลือกกิ่งพันธุ์ที่แข็งแรง นำมาจากแหล่งไม่มีโรคนี้ระบาด ปลูกต้นไม้บังลมรอบสวน หมั่นดูแลและบำรุงต้นให้สมบูรณ์อยู่เสมอ ที่สำคัญต้องควบคุมและกำจัดเพลี้ยไก่แจ้ที่เป็นแมลงขนาดเล็กสีขาว รูปร่างคล้ายไก่แจ้ เมื่อพบแมลงชนิดนี้ให้ใช้สารอิมิดาโคลพริด 10 เปอร์เซ็นต์ เอสแอล อัตรา 8 ซีซี ต่อน้ำ 1 ปี๊บ ฉีดพ่นให้ทั่วทรงพุ่ม 2 ครั้ง สัปดาห์เว้นสัปดาห์

โรคทริสเตซ่า เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง ซึ่งมีเพลี้ยอ่อนเป็นพาหะนำโรค อาการของโรคที่ปรากฏให้เห็นคือ ต้นส้มแคระแกร็น ทรุดโทรม ใบมีขนาดเล็กลง อาการคล้ายการขาดธาตุเหล็กและธาตุสังกะสี ต่อมาใบม้วนงอ เส้นใบแตก เมื่อลอกเปลือกต้นส้มเมื่อมีอายุหลายปี จะพบว่ามีหนามขนาดเล็กปรากฏให้เห็นที่บริเวณโคนต้นส้ม

วิธีป้องกันกำจัด ให้นำกิ่งพันธุ์จากแหล่งที่ไม่มีโรคดังกล่าวระบาดมาปลูก และปลูกไม้บังลมรอบสวน หมั่นบำรุงรักษาให้ต้นสมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอ เมื่อพบการเข้ามาของเพลี้ยอ่อน ให้ใช้คาร์บาริล อัตรา 45 กรัม ต่อน้ำ 1 ปี๊บ ฉีดพ่นให้ทั่วทรงพุ่ม 2 ครั้ง สัปดาห์เว้นสัปดาห์

ตามที่เล่ามา ท่านพอจะมองเห็นความเหมือน และความต่างของโรคทั้งสองได้ชัดเจนขึ้น หากการปฏิบัติตามคำแนะนำแล้ว การระบาดของโรคทั้งสองจะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน

บทความก่อนหน้านี้เพาะพันธุ์ปลานิล เป็นอาชีพกว่า 2 ทศวรรษ ลูกปลาดีมีคุณภาพ ส่งขายทั่วประเทศ
บทความถัดไป“ฟักข้าว” ผลไม้จากสวรรค์ บำรุงสายตา แก้เบาหวาน ลดความดัน