พันธุ์มะม่วงทะวาย…ไม่กลัวฝนโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้

มะม่วงได้ชื่อว่าเป็นไม้ผลที่ปลูกมากที่สุดในเมืองไทย เพราะมะม่วงเป็นไม้เมืองร้อน ที่ปรับตัวได้ดีในทุกภูมิภาคทั่วไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือ อีสาน กลาง แต่พื้นที่ภาคใต้ สภาพภูมิอากาศไม่เป็นเอื้อต่อการปลูกมะม่วงมากนัก เกษตรกรสามารถปลูกมะม่วงคุณภาพเพื่อการส่งออกได้ผลดีเฉพาะเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนบนคือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เท่านั้น    

         ส่วนจังหวัดอื่นๆ ในโซนพื้นที่ภาคใต้ไม่ค่อยพบเห็นการปลูกมะม่วงสักเท่าไหร่ เนื่องจากว่า เป็นแหล่งที่มีฝนชุก ที่ผ่านมามีมะม่วงเพียงไม่กี่สายพันธุ์ที่ปรับตัวได้ดี เกษตรกรนิยมปลูกกันอย่างกว้างขวางคือ มะม่วงพันธุ์นาทับ ที่มีแหล่งกำเนิดอยู่ที่พื้นที่ตำบลนาทับ จังหวัดสงขลา ที่มีลักษณะเด่น คือ เป็นมะม่วงที่มีขนาดผลใหญ่ ลูกละเกือบ 2 กิโลกรัม เนื้อละเอียด เมล็ดบาง และรสชาติหวานอร่อย มะม่วงอีกชนิดที่รู้จักกันดีในพื้นที่ภาคใต้คือ มะม่วงเบาปักษ์ใต้ ที่มีขนาดผลเล็ก ให้ผลดกต่อเนื่องทั้งปี นิยมนำมาปรุงอาหารโดยเฉพาะเมนูอาหารยำ หรือขายในลักษณะมะม่วงดอง

        คุณสุรศักดิ์ ศรีอำนวย หนุ่มใต้ที่มีถิ่นกำเนิดในพื้นที่อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ปัจจุบัน เขาเป็นเจ้าของสวนมะม่วงชื่อ สวนไม้ดี เลขที่ 44/2 หมู่ที่ 7 ตำบลแก่นเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โทร. (089) 929-6305 คุณสุรศักดิ์ ค้นพบว่า มะม่วงกลุ่มทะวาย ไม่กลัวฝนใต้ หลังจากเขาทดลองจัดส่งกิ่งมะม่วงพันธุ์โชคอนันต์ มะม่วงมันเดือนเก้า มะม่วงสามฤดู พิมเสนมันทะวาย มะม่วงแม่ลูกดก มะม่วงมหาชนกไปปลูกในสวนของญาติพี่น้อง ปรากฏว่า มะม่วงกลุ่มทะวายเหล่านี้ สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศของภาคใต้ได้เป็นอย่างดี และให้ผลดกตามสายพันธุ์

 

       “ผมคาดหวังว่า มะม่วงกลุ่มทะวายเหล่านี้ จะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ ที่ช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ได้อีกมากมาย ในลักษณะขายผลมะม่วงสด มะม่วงแปรรูป และขยายกิ่งพันธุ์มะม่วงสู้ฝนเหล่านี้ออกจำหน่ายให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ในอนาคต” คุณสุรศักดิ์ กล่าวในที่สุด