“มะม่วง” ไม่ติดผล! ลองดูเทคนิคทําให้ยังไงให้ออกดอกติดผลดี

เทคนิคนี้เป็นความรู้ที่ได้มาจาก คุณชูศักดิ์ ศรีพ่วงเล็ก เกษตรกรที่อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

ก่อนปี 2538 คุณชูศักดิ์ ปลูกมะม่วงไว้จํานวนมากมายหลายสายพันธุ์ แต่หลังจากปี 2538 น้ำท่วมใหญ่ จากนั้นเขาได้เน้นผลิตมะม่วงโชคอนันต์จําหน่ายนอกฤดู แต่ก็ยังมีมะม่วงเขียวเสวยหลงเหลืออยู่

เจ้าเขียวเสวยมีชื่อในด้านการออกดอกติดผลยาก แต่คุณชูศักดิ์ก็มีวิธีการ เขาบอกว่าให้หมักปลาหมักหอยแล้วราดไปที่โคนต้น พวกนี้มีโปรตีนมีธาตุอาหาร ช่วยให้มะม่วงออกดอกติดผลดี

วิธีการ ทําได้โดยนําปลามา 3 ส่วน กากน้ำตาล 1 ส่วน และจุลินทรีย์ 1 ส่วน หมักนาน 3 เดือน         จากนั้นนําไปฝังกลบที่โคนต้น หรือนําไปราดที่โคนแล้ว รดน้ำตาม โดยเริ่มทําหลังเก็บผลผลิตแล้ว

โดยปลานั้นใช้ปลาที่ราคาไม่แพง เช่น ปลาทะเลที่นํามาเลี้ยงเป็ด นําปลากะพง มาทําคงไม่ดี ส่วนนี้อาจจะใช้หอยเชอร์รี่แทนก็ได้

กากน้ำตาล ช่วยให้การหมักไม่มีกลิ่นเหม็น จุลินทรีย์ หาได้ง่ายๆ โดยขุดหน่อกล้วยทั้งโคนต้นมานั่นหมักใส่ลงไป เรียกว่า “จุลินทรีย์หน่อกล้วย” หรืออาจใช้อีเอ็ม รวมทั้งเชื้อ พด.ของกรมพัฒนาที่ดิน
เมื่อใช้ปลาหมักหรือหอยหมักราดให้ คุณชูศักดิ์บอกว่า มะม่วงเขียวเสวยที่คนชอบ กินกันและเป็นพันธุ์หนัก ออกดอกยาก จะออกดอกติดผลทยอย

แนวทางการทําให้มะม่วงออกดอกติดผลดี นอกจากการตัดแต่งกิ่งและการให้น้ำที่เหมาะสมแล้ว เรื่องปุ๋ยก็สําคัญเช่นกัน การหมักปุ๋ยจากปลาและหอยเชอร์รี่ช่วยได้!

เตรียมเก็บจำหน่าย

สาเหตุที่ทําให้มะม่วงไม่ติดผล

มะม่วงไม่ติดผลนั้นมีหลายสาเหตุด้วยกัน ดังนี้ 

1. ปลูกชิดกันเกินไป ทรงพุ่มมะม่วงชนกัน แสงไม่พอ มะม่วงออกดอก ติดผลที่ปลายกิ่ง ทางแก้ก็กะระยะปลูกให้ห่างขึ้น

2. ต้นมีอายุมาก ทางที่ดีควรทําสาว โดยตัดแต่งกิ่ง

3. ก่อนที่จะออกดอก เจ้าของให้น้ำมะม่วง โดยเฉพาะต้นฤดูหนาว ทําให้อาหารของต้นไม่สมดุล มะม่วงแตกใบอ่อนแทน ทางที่ดีช่วงต้นหนาวควร งดให้น้ำมะม่วง

4. ความสมบูรณ์ของต้น ทางแก้คือ หากทําเป็นการค้า อาจจะใช้ปุ๋ยสูตร 8-24-24 หากปลูกไว้ดูเล่น การใส่ปุ๋ยก็เกินจําเป็น

พิจารณาจากข้อ 1-4 แล้วไม่ได้ผล ให้ใช้เลื่อย หรือขวาน หรือพร้าตัดโค่น ทิ้ง เปลี่ยนพันธุ์ใหม่

 

เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรก เมื่อวันพฤหัสที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2562