กลุ่มอินทผลัมภาคตะวันตก ครองตลาดผลสดไม่พอ ขยายฐานลูกค้า ตั้งโรงงานแปรรูป ขายโมเดิร์นเทรดและส่งออก

ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน เป็นช่วงเวลาที่อินทผลัมผลสดให้ผลผลิตมากที่สุด บางปีอาจจะเหลื่อมระยะเวลาไปบ้าง แต่ก็ไม่เร็วหรือช้าไปกว่านี้ และจำนวนผลผลิตอินทผลัมผลสดที่ได้แต่ละปี อาจแปรผันมากน้อยขึ้นกับสภาพอากาศ

กลุ่มอินทผลัมภาคตะวันตก หรือ Western Date Palm Group (WDP) เป็นกลุ่มที่เริ่มจากเกษตรกรจำนวนหนึ่งในแถบภาคตะวันตก ที่ปลูกอินทผลัมจากต้นเพาะเนื้อเยื่อ แรกเริ่มมีเพียงเกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันตก แต่เมื่อการบริหารจัดการภายในกลุ่มมีประสิทธิภาพ ทำให้เกษตรกรที่สนใจปลูกอินทผลัมภาคอื่นๆ ให้ความสนใจ จึงเปิดกว้างรับสมาชิกผู้ปลูกอินทผลัมเพาะเนื้อเยื่อทั่วประเทศ มีสมาชิกจากหลายภาคหลายจังหวัด อาทิ เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง พะเยา อุบลราชธานี อุดรธานี เป็นต้น ยกเว้นภาคใต้ที่แม้จะสมัครเป็นสมาชิกแล้ว แต่ไม่สามารถปลูกอินทผลัมได้ เนื่องจากสภาพอากาศไม่เหมาะสม จึงเป็นสมาชิกในรูปแบบของตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปของกลุ่ม

คุณอนุรักษ์ บุญลือ

รวมสมาชิกจากทั่วประเทศ ทั้งหมด 150 ราย พื้นที่ปลูกอินทผลัมทั้งสิ้น ประมาณ 2,000 ไร่ จำนวน 55,000-60,000 ต้น เป็นจำนวนต้นที่ให้ผลผลิตแล้วเพียง 30 เปอร์เซ็นต์ ประมาณ 200 ตัน ใกล้เคียงกับปริมาณผลผลิตปีที่ผ่านมา เนื่องจากสภาพอากาศปีนี้ ไม่เอื้ออำนวย อากาศแปรปรวนและร้อนจัด ทำให้ได้ผลผลิตไม่ต่างจากปี 2561

อย่างที่ คุณอนุรักษ์ บุญลือ เลขานุการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกอินทผลัมภาคตะวันตก และกรรมการผู้จัดการ บริษัท อินทผลัมภาคตะวันตก จำกัด บอกไว้ว่า การรวมกลุ่มของอินทผลัมภาคตะวันตก จนก่อตั้งเป็นกลุ่ม WDP ก็เพราะมีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการดูแลแปลงให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้ผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างมีคุณภาพ เมื่อกลุ่มโตขึ้นจึงเล็งเห็นเป้าหมายในการจัดการอินทผลัมในเมืองไทย ว่าควรเพิ่มให้มีเรื่องของการแปรรูปอินทผลัมผลสดในเมืองไทยอย่างเป็นรูปธรรมและมีคุณภาพออกสู่ตลาดมากขึ้น เนื่องจากแปลงปลูกอินทผลัมมีเพิ่มขึ้น จึงจำเป็นต้องรองรับผลผลิตบางส่วนที่อาจไม่ได้คุณภาพระดับดีที่สุด นำไปใช้ในการแปรรูป เพื่อให้มีสินค้าเกี่ยวกับอินทผลัมอย่างครบวงจร รวมถึงการควบคุมราคาอินทผลัมในประเทศไทยให้เป็นไปด้วยดี ไม่ต่ำลงตามปริมาณอินทผลัมที่ออกสู่ตลาดจำนวนมาก

ผลที่ตามมาคือ การเล็งตลาดแปรรูปอินทผลัม ซึ่งกลุ่มอินทผลัมภาคตะวันตก เคยระบุไว้ชัดเจนว่า ในประเทศไทย ไม่เหมาะต่อการปลูกอินทผลัมผลแห้ง ดังนั้น จึงมุ่งเน้นไปที่การปลูกอินทผลัมผลสด และเมื่อตลาดเริ่มโตขึ้น พื้นที่ปลูกเพิ่มมากขึ้น ปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดจะมากขึ้นตามลำดับ การควบคุมและจำกัดปริมาณผลผลิตอินทผลัมไม่ให้ล้นจนส่งผลให้ราคาอินทผลัมตกต่ำเช่นเดียวกับสินค้าการเกษตรอื่น คือ การแปรรูป

กลุ่มอินทผลัมภาคตะวันตก ให้ความสำคัญกับการแปรรูปอินทผลัมผลสด โดยแบ่งอินทผลัมผลสดมา ร้อยละ 60-70 ของจำนวนผลผลิตที่ได้ทั้งหมดตลอดปี ไว้สำหรับการแปรรูป และคำนึงถึงความเป็นไปได้ของการแปรรูป เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภค รวมทั้งรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูก จึงก่อสร้างโรงงานแปรรูปอินทผลัมครบวงจร

โรงงานแปรรูปอินทผลัมครบวงจร ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี มี คุณอนุรักษ์ บุญลือ เป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท อินทผลัมภาคตะวันตก จำกัด ดูแลเรื่องการผลิตอย่างใกล้ชิด

“เราแบ่งผลผลิตออกเป็นขนาดซุปเปอร์จัมโบ้ ขนาด A ขนาด B+ ขนาด B ขนาด C+ จะวางจำหน่าย แต่ถ้าผลผลิตที่ได้ต่ำกว่าเกรด C เราจะนำเข้าห้องเย็น เพื่อเก็บผลผลิตไว้สำหรับการแปรรูป เมื่อไม่ใช่ฤดูของการเก็บเกี่ยวแต่ละปี”

คุณอนุรักษ์ บอกด้วยว่า อินทผลัมผลสดที่ได้จากเกษตรกรในกลุ่มอินทผลัมภาคตะวันตก เพียงร้อยละ 30-40 ของผลผลิตทั้งหมดในแต่ละปี จะถูกขายเป็นอินทผลัมผลสด แบ่งเป็นส่งขายยังโมเดิร์นเทรด ออนไลน์ ส่งต่างประเทศ และลูกค้าที่เข้าไปซื้อถึงหน้าสวน ส่วนอีกร้อยละ 60-70 นำเก็บไว้ยังห้องเย็นที่สามารถจุอินทผลัมผลสดได้มากถึง 150 ตัน ซึ่งพื้นที่โรงงานแปรรูปอินทผลัมครบวงจร มีพื้นที่เฉพาะตัวอาคารที่ใช้บริหารจัดการ 1,200 ตารางเมตร มีเครื่องแปรรูปผลิตภัณฑ์แบบต่างๆ เช่น ส่วนคัด ส่วนล้าง ส่วนแพ็กบรรจุภัณฑ์ เครื่องฆ่าเชื้อ เครื่องบรรจุ เป็นต้น

การเก็บวัตถุดิบอินทผลัมผลสด เริ่มเก็บมาก่อนโรงงานเปิดทำการเต็มรูปแบบ จึงมีผลสดอินทผลัมฟรีซในห้องเย็นไว้แล้วส่วนหนึ่ง และเริ่มผลิตอินทผลัมแปรรูปไปแล้วส่วนหนึ่ง กระทั่งโรงงานแล้วเสร็จสมบูรณ์ มีอุปกรณ์และเครื่องมือพร้อม จึงเปิดดำเนินการเต็มรูปแบบเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา

แม้โรงงานแปรรูปจะเริ่มดำเนินการเต็มรูปแบบไม่กี่เดือนที่ผ่านมา แต่การดำเนินการทุกอย่างต้องควบคู่กันไป เพื่อให้ไม่เกิดการสะดุด คุณอนุรักษ์ บอกว่า ที่ผ่านมาได้ทำข้อตกลงในการส่งผลิตภัณฑ์จากอินทผลัมของกลุ่มอินทผลัมภาคตะวันตกขายโมเดิร์นเทรดหลายแห่ง มีวางจำหน่ายแล้วที่ แฟมิลี่ มาร์ท บิ๊กซี ซุปเปอร์มาร์เก็ต เซเว่นอีเลฟเว่น ทเวนตี้โฟร์ช็อปปิ้งออนไลน์ นอกจากนี้ ยังลงนามข้อตกลงร่วมกันกับต่างประเทศในการส่งผลิตภัณฑ์แปรรูปจากอินทผลัมผลสดไปจำหน่าย เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย ลาว เวียดนาม กัมพูชา ดูไบ ฮ่องกง ซึ่งทั้งหมดอยู่ระหว่างการขออนุญาตนำเข้า

สำหรับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากอินทผลัมผลสด ที่ได้จากผลผลิตของเกษตรกรกลุ่มอินทผลัมภาคตะวันตกนั้น สามารถนำไปแปรรูปได้ผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิด ภายใต้แบรนด์ “IN ONE” ดังนี้

น้ำอินทผลัมผลสด 100 เปอร์เซ็นต์ ใช้ผลผลิตสายพันธุ์บาร์ฮีในการผลิต เพราะเป็นสายพันธุ์ผลสดที่ดีที่สุด

น้ำอินทผลัมผลแห้ง 100 เปอร์เซ็นต์ ใช้ผลผลิตสายพันธุ์เมดจูลในการผลิต เพราะเป็นสายพันธุ์ผลแห้งที่ดีที่สุด ซึ่งอินทผลัมผลแห้งสายพันธุ์เมดจูลนี้ นำเข้ามาจากไร่คู่ค้าของกลุ่ม ที่มีสวนอินทผลัมที่ประเทศจอร์แดน และปาเลสไตล์

อินทผลัมผลแห้ง นำเข้าจากไร่คู่ค้าที่ปลูกในประเทศจอร์แดน และปาเลสไตล์ ซึ่งผลแห้งที่นำเข้ามา กลุ่มจะนำมาตรวจสอบมาตรฐานผลอีกครั้ง แล้วบรรจุในบรรจุภัณฑ์ของแบรนด์ “IN ONE”

ไซรัป ผลิตจากอินทผลัมผลสดสายพันธุ์บาร์ฮี 100 เปอร์เซ็นต์

น้ำอินทผลัมกระป๋อง มีส่วนผสมของเนื้ออินทผลัม 25 เปอร์เซ็นต์ ปรุงแต่งด้วยโซดา เพื่อเจาะกลุ่มตลาดวัยรุ่น และ กลุ่มคนออกกำลังกาย

น้ำอินทผลัมกระป๋อง (เอนเนจี่ ดริงค์) ให้พลังงานเหมือนดื่มเครื่องดื่มชูกำลัง ผสมเนื้ออินทผลัม 25 เปอร์เซ็นต์ และวิตามินบี 1 บี 2 และ บี 12 ด้วย เหมาะสำหรับกลุ่มผู้ใช้แรงงานและกลุ่มคนออกกำลังกาย

ซึ่งน้ำอินทผลัมกระป๋องทั้งสองแบบ เตรียมพร้อมสำหรับส่งจำหน่ายต่างประเทศด้วย

นอกจากนี้ ยังผลิตในรูปแบบสแน็ก ทำในรูปของอินทผลัมฟรีซดราย และ อินทผลัมผง 100 เปอร์เซ็นต์ คล้ายอาหารเสริมหรือเส้นใยอาหาร สำหรับชงดื่ม

การมองการณ์ไกลในแบบกลุ่มอินทผลัมภาคตะวันตกเช่นนี้ ถือเป็นการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่ประเมินสถานการณ์และควบคุมให้ราคาผลผลิตไม่ตกต่ำลง ทั้งยังช่วยให้ช่องทางการจำหน่ายหลากหลาย ขยายตลาดออกไปยังต่างประเทศ

ในวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน จัดสัมมนาอินทผลัมกินผล ทางผู้จัดได้เชิญ คุณอนุรักษ์ บุญลือ มาพูดคุยด้วย