จะดีแค่ไหน ถ้าเราได้ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองที่มองไปทางไหน ก็มีแต่พื้นที่สีเขียวและอากาศที่บริสุทธิ์อย่างเมือง “ยะลา”

จะดีแค่ไหน ถ้าเราได้ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองที่มีพื้นที่สีเขียว ไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็เต็มไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ที่เกิดจากฝีมือของคน “ยะลา” ร่วมกันปลูก ดูแล จนปัจจุบันกลายเป็นเมืองสีเขียวที่มีอากาศบริสุทธิ์ที่สุดในชายแดนใต้