“ยะลา” ศูนย์กลางการศึกษาแดนใต้ และความพร้อมก้าวเข้าสู่เมือง Sport City

“ยะลา” จังหวัดศูนย์กลางการศึกษาแดนใต้ ที่หลายคนไม่เคยรู้ว่า เมืองเล็กๆ แห่งนี้เป็นแหล่งรวบรวมสถานศึกษาทุกรูปแบบที่มีศักยภาพในการพัฒนาเยาวชนให้ทัดเทียมในระดับประเทศได้

นอกจากนี้ #ยะลา ยังเป็นศูนย์รวมสถานที่ออกกำลังกายกลางแจ้งที่ได้รับมาตรฐาน และมี
ความพร้อมก้าวเข้าสู่เมือง Sport City

#การศึกษา #ยะลา #อัญมณีชายแดนใต้ #ภาคใต้ #ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน #เมืองสโลว์
ไลฟ์