ของมันต้องลอง!!! “ทุเรียนสะเด็ดน้ำ” ราชาผลไม้ของจังหวัดยะลา เนื้อแห้ง นุ่ม หอม หวาน และมัน