เกษตรกรสมุทรสาคร ปลูกฝรั่งแป้นสีทองพร้อมแปรรูป ทำตลาดหลากหลาย ส่งขายทั้งในและต่างประเทศ

ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์แปรรูปกำลังได้รับความนิยมจากผู้บริโภค โดยเฉพาะผลไม้ที่สามารถนำมาแปรรูปได้หลากหลาย ซึ่งผู้บริโภคสามารถหาซื้อได้ทั่วไปตามร้านสะดวกซื้อ หรือศูนย์ของฝากของแต่ละจังหวัดที่ขึ้นชื่อ จึงทำให้เกิดรายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกวัตถุดิบเข้าสู่โรงงานแปรรูปได้ไม่น้อยทีเดียว ซึ่งฝรั่งเองเป็นอีกหนึ่งไม้ผลที่สามารถนำมาแปรรูปได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการนำมาแปรรูปเป็นน้ำฝรั่ง ตลอดไปจนถึงการทำเป็นของรับประทานเล่น ก็ทำให้ขบเคี้ยวไปพร้อมกับการได้รับคุณประโยชน์ไปพร้อมๆ กันด้วย 

คุณธวัช อุทัย

คุณธวัช อุทัย เกษตรกรชาวสมุทรสาคร ได้ปลูกฝรั่งแป้นสีทอง นอกจากจำหน่ายผลสดแล้ว ผลผลิตที่ได้จากการคัดเกรดจะนำมาแปรรูป จึงทำให้สามารถจำหน่ายผลผลิตได้หลากหลาย เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญสินค้าแปรรูปมีโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐาน จึงทำให้สามารถส่งจำหน่ายไปยังตลาดต่างประเทศได้อีกด้วย จึงเป็นจุดเริ่มต้นและการสร้างรายได้ที่ยั่งยืน

พื้นที่ภายในสวน

คุณธวัช เล่าให้ฟังว่า ตลอดของการทำอาชีพเพื่อสร้างรายได้นั้น ยึดการทำเกษตรมาโดยตลอด มีการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชไปตามความเหมาะสม โดยก่อนที่จะมาปลูกฝรั่งแป้นสีทองเหมือนเช่นในปัจจุบัน สมัยก่อนนั้นได้ทำสวนกล้วยไม้มาก่อน แต่ด้วยระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา ในพื้นที่มีปัญหาในเรื่องของน้ำเค็ม จึงทำให้น้ำที่ใช้รดให้กับกล้วยไม้มีปัญหา จึงได้ปรับเปลี่ยนมาปลูกฝรั่งแป้นสีทองแทนการทำสวนกล้วยไม้

เก็บผลฝรั่งแบบคัดคุณภาพ

“ประมาณ ปี 2557 เราก็เริ่มมาทำสวนฝรั่ง เพราะดูจากสภาพแวดล้อมแล้วไม่น่าจะทำสวนกล้วยไม้ต่อไป โดยพืชที่เลือกก็จะเป็นไม้ผลเป็นหลัก คือมาปลูกฝรั่งแป้นสีทอง เหตุที่เลือกสายพันธุ์นี้ เพราะว่ามีผลที่ใหญ่และให้น้ำหนักที่ดี เมื่อเทียบกับฝรั่งสายพันธุ์อื่นๆ ทำให้ในเรื่องของการจัดการอาจมีต้นทุนที่สูงขึ้น แต่ฝรั่งแป้นสีทองเราไม่ได้มองที่จะขายผลสดเพียงอย่างเดียว เรามองไกลไปถึงในเรื่องของการแปรรูป ดังนั้น จึงเลือกปลูกสายพันธุ์นี้เพื่อตอบโจทย์ในเรื่องของการทำตลาดที่หลากหลาย” คุณธวัช บอกถึงที่มาของการเลือกปลูกฝรั่งแป้นสีทอง

ผลผลิตจากสวน

โดยวิธีการปลูกฝรั่งแป้นสีทองให้ได้ผลที่มีคุณภาพนั้น คุณธวัช บอกว่า จะต้องทำพื้นที่ปลูกให้เหมาะสมด้วยการยกร่องสวนให้มีพื้นที่ปลูกและร่องน้ำที่เพียงพอ โดยร่องน้ำจะมีขนาดกว้างประมาณ 1.20 เมตร ส่วนพื้นแปลงปลูกจะมีขนาดกว้างอยู่ที่ 6 เมตร ซึ่งการปลูกต้นฝรั่งจะปลูกแบบ 2 คู่ ให้มีระยะห่างต้นและแถวอยู่ที่ 2 เมตร โดย 1 ไร่ สามารถปลูกต้นฝรั่งได้ถึง 200 ต้น

ฝรั่งสดๆ จากสวน

เมื่อปลูกฝรั่งลงแปลงในวันแรกๆ คุณธวัช บอกว่า จะต้องรดน้ำให้กับไม้ทุกวัน ดูแลต่อไปเรื่อยๆ จนได้อายุ 5 เดือน จึงจะเริ่มทำค้างสำหรับใช้รับน้ำหนักของผลฝรั่ง เพื่อไม่ให้กิ่งของไม้หักหรือฉีกในช่วงที่ผลผลิตออกมา ซึ่งในช่วงที่ต้นฝรั่งจะให้ผลผลิตจะหมั่นมัดกิ่งให้ติดอยู่กับค้างสม่ำเสมอ

น้ำฝรั่ง

“การใส่ปุ๋ยให้กับต้นฝรั่ง หลังจากปลูกลงดินได้ 45 วัน จะใส่สูตร 25-7-7 ทุก 45 วันครั้ง สลับกับให้ปุ๋ยคอกทุก 3 เดือนครั้ง เมื่อฝรั่งเข้าสู่อายุ 6-7 เดือน เราจะเริ่มโน้มกิ่งติดกับค้างที่ทำไว้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการติดผล ก็จะเปลี่ยนสูตรปุ๋ย เป็นสูตรเสมอ 15-15-15 หรือ 16-16-16 หลังใส่ปุ๋ยสูตรเสมอ 2 เดือน ก็จะมีดอกและติดผลเล็กๆ ให้เห็น 1 ต้น จะปล่อยให้มีผลอยู่ที่ 25 ผล เพื่อไม่ให้มีผลเล็กเกินไป จากนั้นเราก็ห่อผลทั้งหมด เพื่อป้องกันแมลงต่างๆ นับวันห่อผลไป 2-3 เดือน ผลฝรั่งก็จะแก่สามารถตัดขายได้” คุณธวัช บอก

ส่วนในเรื่องของการป้องกันโรคและแมลงของฝรั่งแป้นสีทองนั้น คุณธวัช บอกว่า ศัตรูพืชที่ต้องระวังมากที่สุดเป็น เพลี้ยแป้ง สามารถเข้าทำลายได้ตลอดทั้งปี ดังนั้น จะมีการป้องกันอยู่เสมอในเรื่องของการกำจัด ด้วยการใช้สารชีวภัณฑ์ต่างๆ ในการฉีดพ่น

ฝรั่ง 1 ไร่ ให้ผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ 5-6 ตัน การเก็บจำหน่ายสามารถทำได้ตลอดทั้งปี หากมีการบำรุงรักษาต้นให้มีความสมบูรณ์อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งผลผลิตภายในสวนของเขาได้รับรองมาตรฐาน จีเอพี (GAP) จึงทำให้ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศเชื่อมั่นในการผลิตของเขา โดยจะมีลูกค้าเข้ามาติดต่อขอซื้อเพื่อส่งออกไปจำหน่ายยังตลาดต่างประเทศ และผลที่เหลือจากการคัดไซซ์ จะนำไปแปรรูปเพื่อให้ผลผลิตภายในสวนสามารถจำหน่ายได้ทั้งหมด

“ตลาดต่างประเทศค่อนข้างที่จะต้องการฝรั่งผลสด ที่มีคุณภาพดี ดังนั้น ในเรื่องนี้กลุ่มของเราจะเน้นมาก ว่าทุกผลที่ส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศต้องได้มาตรฐาน ซึ่งราคาขายผลสดก็อยู่ที่ 25-35 บาท ต่อกิโลกรัม ส่วนผลที่ตกเกรดเราก็จะนำมาแปรรูป ด้วยการมาอบแห้ง ทำเป็นฝรั่งบ๊วย หรือน้ำฝรั่ง ก็ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตมากขึ้น ทำให้เราทำตลาดได้หลากหลายและขายได้ทุกช่องทาง ช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ผมได้ถูกคัดเลือกจากกรมส่งเสริมการเกษตร    ไปร่วมงาน The International Horticultural Exhibition 2019 : Beijing Expo 2019 ที่เมืองเหยียนชิง กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเป็นการเปิดตลาดในประเทศจีนอีกช่องทาง จึงทำให้เราได้พบกับลูกค้าคนจีนที่เป็นรายใหม่ๆ และจะได้นำความต้องการของลูกค้ามาพัฒนาสินค้าและนำมาบอกทางกลุ่มเพื่อสร้างมาตรฐานสินค้าต่อไป” คุณธวัช บอก

สำหรับผู้ที่สนใจอยากจะปลูกฝรั่งเพื่อสร้างรายได้ คุณธวัช แนะนำว่า การจะประสบผลสำเร็จในเรื่องของการปลูกไม้ผลอย่างฝรั่งได้นั้น การเรียนรู้เป็นสิ่งที่สำคัญ ต้องหมั่นหาข้อมูลต่างๆ อยู่เสมอ ทั้งเรื่องของการปลูกและการประหยัดต้นทุน โดยการผลิตอาจไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีเหมือนเช่นสมัยก่อน เพื่อปรับเปลี่ยนการปลูกให้มีมาตรฐานมากขึ้น พร้อมทั้งทำตลาดให้มีความหลากหลาย ด้วยการนำมาแปรรูป ก็จะช่วยให้มีรายได้เป็นอาชีพที่ยั่งยืนต่อไป

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณธวัช อุทัย ณ บ้านเลขที่ 18 หมู่ที่ 8 ตำบลหนองนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร หมายเลขโทรศัพท์ (084) 662-3687