“ลองกอง” ยะลา ช่อสวย  เนื้อแน่น รสหวาน คุณภาพระดับพรีเมี่ยม พืชเศรษฐกิจน้องใหม่เมืองงามใต้สุดสยาม 

“ลองกอง” ยะลา ช่อสวย เนื้อแน่น รสหวาน คุณภาพระดับพรีเมี่ยม พืชเศรษฐกิจน้องใหม่เมืองงามใต้สุดสยาม