สวนมะพร้าวน้ำหอมอินทรีย์ “Aromatic Farm” ต้นแบบจัดการสวนด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ

“คุณออน” หรือ คุณนวลลออ เทอดเกียรติกุล อดีตมนุษย์เงินเดือน ตัดสินใจลาออกจากงานประจำ เพื่อก้าวเข้าสู่อาชีพเกษตรกรรมตามความใฝ่ฝัน แม้เธอไม่มีพื้นฐานความรู้เรื่องการทำเกษตรมาก่อน แต่เธอตั้งใจเรียนรู้การทำเกษตรจากหนังสือตำรา สืบค้นข้อมูลจากโลกอินเตอร์เน็ต และเข้าร่วมกิจกรรมด้านเกษตรต่างๆ กับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

จัดการสวนมะพร้าวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ

คุณออน หรือ คุณนวลลออ เทอดเกียรติกุล ในฐานะผู้ก่อตั้งแบรนด์ “Aromatic Farm” ผู้ผลิตมะพร้าวน้ำหอมปลอดสารพิษ ได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทันสมัยมาใช้ในกระบวนการเกษตรแบบครบวงจร บริหารจัดการสวนมะพร้าวด้วยผังการปลูกอัจฉริยะจัดสรรพื้นที่ 24 แปลง รวมเป็น 469 ต้น โดยแบ่งเป็น Zoning สีเหลือง สีน้ำเงิน และสีแดง เพื่อความสะดวกในการดูแลจัดการ ตั้งแต่การเก็บเกี่ยว ตรวจสอบคุณภาพผลผลิตแต่ละต้น ในแต่ละแปลง หากพบปัญหาสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ง่าย

จุดเด่นที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใครของสวนมะพร้าวน้ำหอม “Aromatic Farm” ได้แก่

1. ติดเครื่องหมาย QR CODE บนมะพร้าวทุกต้นในสวน เก็บข้อมูลมะพร้าวทุกต้น เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการดูแลต้นมะพร้าวอย่างเหมาะสม

2. ทำวิจัย ร่วมกับ Food Innopolis (เมืองนวัตกรรมอาหาร) ในโครงการ Future Food Lab

3. วางแผนการใช้น้ำ โดยควบคุมผ่านระบบ Smart Farming

4. ใช้โปรแกรมของ มกอช. เพื่อตรวจสอบย้อนกลับสินค้า

5. ใช้ App Meal Fiction เก็บข้อมูลสินค้าในแต่ละช่วงการผลิต

บริหารจัดการสวนมะพร้าวด้วยผังการปลูกอัจฉริยะ

6. มะพร้าวน้ำหอมอินทรีย์ Aromatic Farm ตกแต่งด้วยบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย ฉีกภาพลักษณ์แบบเดิมอย่างสร้างสรรค์ สร้างจุดขายที่แตกต่างจากมะพร้าวน้ำหอมทั่วไป

คุณออน นำความรู้ด้านเกษตรที่ได้รับนำมาใช้ผสมผสานกับประสบการณ์เก่าจากการทำงานบริษัทเอกชน และนำนวัตกรรมเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้บริหารจัดการสวนมะพร้าวน้ำหอม “Aromatic Farm” อย่างเป็นระบบ ทำให้มะพร้าวน้ำหอมอินทรีย์คุณภาพดีของสวนแห่งนี้ผ่านการรับรองมาตรฐานอินทรีย์และมาตรฐาน GAP มีผลผลิตป้อนเข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับวางแผนการขาย ประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านช่องทางต่างๆ อย่างมืออาชีพ ส่งผลให้กิจการสวนมะพร้าวน้ำหอม“Aromatic Farm” ประสบความสำเร็จทางการตลาดได้อย่างรวดเร็วในระยะเวลาเพียงไม่กี่ปี

มะพร้าวอ่อน ที่รอการเก็บเกี่ยว

ทุกวันนี้ สวนมะพร้าวน้ำหอม “Aromatic Farm” สามารถผลิตมะพร้าวคุณภาพดี เกรดพรีเมี่ยม ที่มีรสชาติหวานหอมถูกใจตลาดแล้ว คุณออนยังได้ฐานลูกค้ารายใหญ่ เป็นโรงแรมระดับแนวหน้าของประเทศ สั่งซื้อสินค้ามะพร้าวน้ำหอมจากสวนแห่งนี้ ในราคา ผลละ 50 บาท ตลอดทั้งปี โดยมีสัญญาสั่งซื้อสินค้าต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 แล้ว เชื่อว่า สวนมะพร้าวน้ำหอม “Aromatic Farm” สามารถรักษาคุณภาพมาตรฐานการผลิตที่ดี ผลิตสินค้าเกรดพรีเมี่ยมป้อนตลาดได้ต่อเนื่อง เพื่อสร้างความประทับใจในคุณภาพสินค้าและบริการ ทำให้ผู้ซื้อรายนี้สมัครใจเป็นลูกค้าขาประจำกันต่อไปยาวๆ แน่นอน

ผลงานที่ผ่านมาของสวนมะพร้าวน้ำหอม “Aromatic Farm” ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทำให้คุณออนได้รับการยกย่องว่า เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ไฟแรงของวงการค้ามะพร้าวน้ำหอมที่ประสบความสำเร็จในเส้นทางอาชีพได้อย่างน่าชื่นชม และทำให้คุณออนได้รับการคัดเลือกให้เป็น เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2560

โชว์การใช้เรือรดน้ำในแปลงปลูกมะพร้าว

การเพาะพันธุ์มะพร้าวน้ำหอม

“พันธุ์พืชดี” เป็นจุดเริ่มต้นในการเพาะปลูก หากใช้พันธุ์พืชที่มีคุณภาพ ย่อมส่งผลให้ผลผลิตดีตามไปด้วย ซึ่งสวนมะพร้าวน้ำหอม “Aromatic Farm” ก็ใส่ใจกับคุณภาพของพันธุ์พืชเป็นอันดับแรกเช่นกัน ที่นี่ปลูกมะพร้าวน้ำหอมก้นจีบพันธุ์แท้คุณภาพดีเป็นหลัก นักท่องเที่ยวที่เข้ามาชมสวนแห่งนี้จะได้เรียนรู้เรื่องการเพาะพันธุ์มะพร้าวน้ำหอมด้วย

การเพาะพันธุ์มะพร้าวน้ำหอม เริ่มจากเลือกต้นแม่พันธุ์แท้ อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่มีความแข็งแรง เจริญเติบโตดี ให้ผลดกตลอดปี ใบดก ผลใหญ่ ลำต้นมีปล้องถี่ เมื่อคัดเลือกต้นพันธุ์ดีได้แล้วจะปล่อยให้ผลแก่คาต้น ผลจะมีสีก้ามปู (สีน้ำตาลอ่อน) จะใช้วิธีสอยผลมะพร้าวแก่ลงมาจากต้นด้วยความระมัดระวัง สอยให้ตกลงในร่องน้ำ เพื่อกันกระแทก ผลไม่ช้ำ จาวไม่แตก

ขั้นตอนต่อมา นำผลแก่มาพักไว้ให้แห้ง ประมาณ 14 วัน เปลือกจะแห้งแตกลายงา ผลแก่ต้องมีน้ำอยู่ภายใน “คลอนน้ำ” นำผลมาตั้งดูทรงแล้วปาดด้านขั้วผล ไม่ควรปาดถึงกะลา (ปาดเพื่อให้ต้นอ่อนงอก และทำให้ผลเกิดความชุ่มชื้น) นำผลมะพร้าวไปแช่น้ำในร่องสวน ประมาณ 2-3 วัน หลังจากนั้น นำมาเพาะไว้ในโรงเพาะพันธุ์ (เนิร์สเซอรี่) ที่มีแสงรำไร นำขุยมะพร้าวมาโรยไว้บนผลมะพร้าว และรดน้ำอย่างสม่ำเสมอ ไม่ให้แฉะจนเกินไป ผลจะงอกภายใน 2-3 เดือนพร้อมลงปลูกได้

“ชันโรง” ช่วยเพิ่มผลผลิตมะพร้าว

ภายในร่องสวนมะพร้าว มองไปเห็นต้นเตยหอมปลูกอยู่ริมตลิ่ง คุณออนเชื่อว่าการปลูกต้นเตยหอมเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับที่ช่วยเพิ่มความหอมให้แก่น้ำมะพร้าวอ่อน อีกหนึ่งเคล็ดลับที่ช่วยเพิ่มความดกให้สวนมะพร้าวแห่งนี้ คือ ชันโรง เป็นแมลงที่ช่วยผสมเกสรคล้ายผึ้ง เกษตรกรทั่วไปจึงนิยมเลี้ยงชันโรงในสวนไม้ผล สวนมะพร้าว ฯลฯ ภายในสวนมะพร้าวน้ำหอม “Aromatic Farm” ตั้งกรงไม้เลี้ยงชันโรงไว้รอบสวนมะพร้าวเช่นกัน

การเลี้ยงชันโรง ทำได้ไม่ยาก หากพื้นที่ดังกล่าวปลูกไม้ผล พืชไร่ พืชผัก หรือสภาพป่าธรรมชาติ ชุมชนปลอดสารเคมี มีอาหารเพียงพอ โดยชันโรงหาน้ำหวานจากเกสรดอกไม้ เกสรผลไม้ และมีอุณหภูมิโดยรอบ ประมาณ 25-35 องศาเซลเซียส เพราะตัวชันโรงชอบอากาศเย็น แต่ไม่ชื้น

วางกล่องชันโรงไว้รอบสวนมะพร้าว

ทั้งนี้ เกษตรกรควรเลือกสายพันธุ์ชันโรงที่เหมาะกับการใช้ประโยชน์ของผู้เลี้ยงในท้องถิ่นนั้นๆ โดยหาซื้อพ่อแม่พันธุ์ชันโรงจากฟาร์มผู้เลี้ยงชันโรงโดยตรง ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การเลี้ยงชันโรง ตามระบบส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ (M.R.C.F) ส่วนรังที่ใช้เลี้ยงชันโรง สามารถซื้อรังสำเร็จจากผู้ผลิตรังเลี้ยงในชุมชนหรือสร้างรังขึ้นมาเอง โดยเรียนรู้จากรังธรรมชาติ และนำไปประยุกต์เป็นรังเลี้ยงชันโรง ส่วนการแยกขยายพันธุ์ชันโรง เกษตรกรสามารถแยกขยายรังจากรังธรรมชาติ เช่น ขอนไม้ผุ หรือภาชนะการเกษตรที่มีตัวชันโรงอาศัยอยู่ หรือแยกขยายพันธุ์จากรังจากฟาร์มที่เลี้ยงชันโรงก็ได้

คนงานตักแหนจากร่องสวนมาไว้บนพื้นดิน เพื่อให้เป็นปุ๋ยสดบำรุงต้นมะพร้าว

แหล่งเรียนรู้ มะพร้าวน้ำหอมอินทรีย์

สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก สนับสนุนให้สวนมะพร้าวน้ำหอม “Aromatic Farm” ตั้งอยู่เลขที่ 91 หมู่ที่ 2 ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เป็นแหล่งเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (มะพร้าว ปี 2560) ขณะเดียวกัน คุณออน ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ D-HOPE ของกรมพัฒนาชุมชน ที่บูรณาการกับโครงการ OTOP Village ของสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน

แปลงปลูกมะพร้าวอินทรีย์

ทั้งนี้ โครงการ D-HOPE มุ่งส่งเสริมการให้สมาชิกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนให้เป็นประโยชน์ สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน และสร้างกิจกรรมในชุมชน เปิดประสบการณ์ใหม่ให้นักท่องเที่ยวที่เข้าเยี่ยมชมชุมชนได้เกิดความประทับใจ คุณออน กำหนดจุดขายให้สวนแห่งนี้เป็น “แหล่งเรียนรู้มะพร้าวน้ำหอม มาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย”

สวนมะพร้าวแห่งนี้ เปิดโอกาสให้เกษตรกรและผู้สนใจแวะเวียนเข้าเยี่ยมชมกิจการทุกวัน (กรุณานัดหมายล่วงหน้า) ค่าบริการ 400-600 บาท/คน ตามกิจกรรม เช่น กระบวนการปลูกดูแลมะพร้าวอินทรีย์ การแปรรูปมะพร้าวน้ำหอม การควั่นมะพร้าว การบรรจุหีบห่อ เรียนรู้การปลูก การรดน้ำ การเพาะพันธุ์มะพร้าว ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวสามารถรองรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ต่อรอบ ประมาณ 20-60 คน ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 081-909-0226 หรือติดตามข้อมูลได้ทางเฟซบุ๊ก Aromatic Farm