สหเขต ชัยชนะ ปลูกส้มโออิงธรรมชาติ ที่เนินมะปราง ขายกิโลกรัมละ 25 บาท

แหล่งปลูกส้มโอสำคัญของบ้านเรา เดิมทีพบในที่ลุ่มภาคกลาง แต่เพราะการสื่อสารและเทคโนโลยีการเกษตรที่ก้าวหน้าขึ้น จึงมีแหล่งปลูกส้มโอใหม่ๆ ซึ่งก็ทำได้ดี ถึงขั้นส่งออกได้ อย่างส้มโออำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ส้มโออำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

คุณสหเขต ชัยชนะ

ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก งานเกษตรที่นี่ขึ้นชื่อมากคือ ทำนา และไร่ข้าวโพด ตามด้วยมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง หากบอกว่า ที่นี่เกษตรกรปลูกส้มโอได้ผลดี แทบจะไม่มีใครเชื่อ

งานปลูกส้มโอ ต่างจากทำไร่ข้าวโพด เพราะปลูกเพียงครั้งเดียว เก็บกินยาว 20-30 ปี ระยะแรกๆ ก่อนที่ส้มโอจะให้ผลผลิต เจ้าของที่ดินสามารถปลูกพืชแซม สร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว

เดิมที่นี่ปลูกส้มโอไม่กี่ราย แต่เพราะขายได้ดีจึงปลูกเพิ่มขึ้น

ธรรมชาติยังดี

คุณสหเขต ชัยชนะ อยู่บ้านเลขที่ 188 หมู่ที่ 3 ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก เป็นคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในการปลูกส้มโอ เขาปลูกพันธุ์ขาวแตงกวาเป็นส่วนใหญ่ พันธุ์ท่าข่อย มีอยู่ราว 20 ต้น

ผลผลิตอิงธรรมชาติ ข้างในทรงพุ่มมีกับดักแมลงวันทอง

ตำบลชมพู อยู่ห่างจากถนนสายอินทร์บุรี-วังทอง พอสมควร ทีมงานไปถึงบ้านคุณสหเขต จากนั้นขับรถต่อไปยังแปลงปลูกส้มโอ อยู่ห่างจากบ้านราว 4 กิโลเมตร ถนนหนทางแรกๆ ราดยาง เกือบถึงสวนเป็นทางลูกรัง การเดินทางเพลิดเพลินมาก ได้เห็นต้นไม้ขนาดใหญ่ มีป่าที่สมบูรณ์สองข้างทาง มีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่เป็นระยะๆ คุณสหเขต บอกว่า รถคนมาหาหน่อไม้ หาเห็ด มากันไกลๆ จากตำบลอื่น

วิถีชีวิตการหากินที่นี่ส่วนหนึ่งได้จากป่า มีไม่น้อยได้จากลำน้ำ สวนของคุณสหเขต ล้อมรอบด้วยธารน้ำใส มีแก่งหิน ขณะที่สัมภาษณ์ได้ยินน้ำไหลริน ชวนลงไปเล่นเป็นอย่างมาก

ส้มโอขาวแตงกวา คนจากภายนอกเริ่มรู้จักมากขึ้น

คุณสหเขต เล่าว่า ที่มาปลูกส้นโอนั้นเป็นเพราะใจรักและอยากลองปลูก ปัจจุบันปลูกส้มโอมาได้ 10 ปีแล้ว ปลูกทั้งหมด 60 ไร่

ตอนนี้ให้ผลผลิตทั้งหมด 12 ไร่ ผลผลิตปีที่แล้วได้ 45 ตัน ผู้ที่เข้ามาซื้อเป็นคนนครปฐม ราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 25 บาท บางครั้งก็มีชาวต่างชาติมาซื้อบ้าง

วิธีการปลูกและดูแลส้มโอ

ในเรื่องของการปลูกและดูแลนั้น คุณสหเขต เล่าว่า ที่ต้องดูแลจริงๆ คือช่วงที่ต้นส้มโอยังเล็กๆ อยู่ ช่วงอายุประมาณ 1-2 ปีแรกต้องให้น้ำฤดูแล้ง แต่หากต้นเริ่มโตขึ้นแล้วการให้น้ำก็ปล่อยไปตามธรรมชาติ หรือรอช่วงที่ฝนตก แต่ถ้าอยู่ในช่วงฤดูแล้งก็ต้องลงมาดูแลบ้างเป็นบางครั้ง

ปริมาณความดกของส้มโอ

ระยะการปลูก…ระหว่างต้นระหว่างแถว ห่างกัน 8 เมตร ดังนั้น ในพื้นที่ 1 ไร่ จะปลูกส้มโอได้ทั้งหมด 25 ต้น การที่จะได้ผลผลิตที่ดีปัจจัยหลักๆ ก็คือ ดินที่ดีอุดมสมบูรณ์และน้ำ เนื่องจากที่ดินตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ติดกับภูเขาและป่าไม้ทำให้สภาพดินมีความอุดมสมบูรณ์มาก

การขยายพันธุ์…จะขยายพันธุ์โดยวิธีการตอนกิ่งแล้วจึงนำมาปลูก

ปุ๋ย…ใช้สูตร 15-15-15 ในพื้นที่ของการให้ผลผลิต 12 ไร่ การให้ปุ๋ยนั้นจะตกอยู่ที่ 8 กระสอบ หรือ 400 กิโลกรัม

ขยายพันธุ์โดยการตอนกิ่ง

ส่วนศัตรูพืช…จะเป็นแมลงวันทองที่ชอบเข้ามาเจาะผลส้มโอและทำให้เกิดความเสียหาย ผลที่ถูกเจาะจะเน่าทำให้ไม่สามารถตัดนำไปขายได้ พวกหนอนชนิดต่างๆ ไม่ค่อยมีศัตรูพืชตัวที่สำคัญจริงๆ ที่พบเห็น และเป็นปัญหาตอนนี้ก็คือแมลงวันทอง เจ้าของใช้วิธีป้องกัน คือใช้กับดัก ซึ่งช่วยลดการระบาดได้มาก

ส้มโอ จะเริ่มให้ผลผลิตเต็มที่เมื่ออายุ 5 ปี

การให้ผลผลิตของส้มโอนั้น ในสวนของคุณสหเขต ส้มโอจะเริ่มให้ผลในปีที่ 5

จริงๆ แล้วก่อน 5 ปี ก็มีผลผลิต แต่ยังไม่มากนัก

ธารน้ำริมสวนคุณสหเขต

แต่ละต้นจะมีความดกของผลต่างกันออกไป ต้นที่มีขนาดใหญ่ๆ จะมีผลดกมากกว่า และให้ผล 300-400 ผล เลยทีเดียว แต่ถ้าต้นไม่ได้ใหญ่มากก็จะให้ผล ประมาณ 200-300 ผล โดยทั่วไปแล้วเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์นี้

ส้มโอ 1 ผล น้ำหนักจะอยู่ที่ 2 กิโลกรัม ถึง 3 กิโลกรัมต้นๆ เจ้าของบอกว่า หากพื้นที่การผลิตให้ผลเต็มที่ แต่ละปีจะมีผลผลิตเก็บขายไม่น้อยกว่า 100 ตัน

เป็นที่น่าสังเกตว่า สวนแห่งนี้ใช้ปัจจัยการผลิตน้อย โดยเฉพาะเรื่องปุ๋ย สาเหตุเพราะดินอุดมสมบูรณ์ ศัตรูพืชก็มีไม่มาก เพราะเป็นสวนใหม่

ส้มโอท่าข่อย

ผลผลิตสวนส้มโอแห่งนี้ รวมทั้งเกษตรกรรายอื่นๆ จะออกสู่ตลาดมากช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน

ผู้สนใจข้อมูลเพิ่มเติม หรือซื้อผลผลิต ถามได้ที่ คุณสหเขต ชัยชนะ ได้โดยตรง โทร. (083) 331-7479

ลักษณะประจำพันธุ์ของส้มโอขาวแตงกวา

ส้มโอขาวแตงกวา

– ผลกลม

– ผิวเรียบ

– รสหวานอมเปรี้ยวนิดๆ ไม่มีรสขม

– เนื้อมีสีน้ำผึ้งทอง หรือสีครีม

– เนื้อแห้ง

– ส่วนมากนิยมขยายพันธุ์โดยการตอนกิ่ง

– ส้มโอจะให้ผลผลิตครั้งแรกเมื่อต้นส้มโออายุ 4-5 ปี

– ถิ่นกำเนิด อยู่อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

เผยแพร่ครั้งแรกวันอังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2562