ปีทองธุรกิจกล้าพันธุ์ไม้ผลขายเกลี้ยงรับฝน

นายสุริยา ธรรมธารา สมาชิก อบต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี เจ้าของสวนและผู้จำหน่ายกล้วยหอมรายใหญ่ในจ.ปทุมธานี กล่าวว่า ปีนี้กล้วยราคาพุ่งสูงขึ้นมาก เนื่องจากความต้องการสูง ส่งผลให้ราคาหน่อกล้วยพุ่งสูงขึ้นมาก จากราคาหน่อละ 1-3 บาท ขึ้นไปถึงหน่อละ 10 บาท ตามอายุต้นกล้า ซึ่งที่สวนของตนเมื่อต้นปีที่ผ่านมาขายไปแล้ว 140,000-150,000 หน่อ ขณะที่ผลผลิตกล้วยหอมก็ไม่มีจำหน่ายให้ผู้ซื้อจากจังหวัดชุมพร เพชรบุรี หนองคาย เชียงใหม่ เชียงราย

น.ส.ศิลาพร สิงหลักษณ์ รองประธานกลุ่มแม่บ้านบ้านเกาะคู เกษตรกรผู้ปลูกและขยายหน่อกล้วยน้ำว้าพันธุ์มะลิอ่อง อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยประสบปัญหาผลผลิตเสียหายจากภาวะภัยแล้ง จึงมีการสั่งซื้อหน่อกล้วยเข้ามาจำนวนมาก รายละไม่ต่ำกว่า 100-1,000 หน่อ ปัจจุบันราคาจำหน่ายเพิ่มขึ้นจากหน่อละ 15 บาท เป็น 20 บาทแล้ว ซึ่งตนปลูกไว้จำนวนมากและผลผลิตไม่เสียหาย จึงขายในราคาไม่แพง

ด้านการขายพันธุ์มะพร้าว นายธนภัทร หลงสมบุญ เจ้าของสวนธนภัทร จำหน่ายพันธุ์มะพร้าว จ.นครปฐม กล่าวว่า ปีนี้ราคาต้นพันธุ์มะพร้าวสูงกว่าปีที่ผ่านมากว่า 100% หรือเพิ่มขึ้นเท่าตัว โดยหน่อพันธุ์มะพร้าวน้ำหอมขนาด 30 เซนติเมตร ราคาสูงถึง 100 บาทต่อต้น จากราคาต้นละ 50 บาทต่อต้น ส่วนหน่อพันธุ์มะพร้าวกะทิน้ำหอม ราคา 170 บาทต่อต้น จากราคา 85 บาทต่อต้น และต้นพันธุ์มะพร้าวกะทิ ราคา 70 บาทต่อต้น จากราคา 35 บาทต่อต้น ถือว่าปีนี้เป็นปีทองของมะพร้าว

ขณะที่ ราคากิ่งพันธุ์ทุเรียนปีนี้ปรับขึ้นเล็กน้อยประมาณ 5 บาท ตามต้นทุนที่แพงขึ้น เช่น ถุง ดิน แกลบ จากราคา 30 บาทเมื่อปีที่แล้ว เป็น 35 บาท ขณะที่ราคาปีนี้อยู่ที่ 50-80 บาท และกิ่งพันธุ์ทุเรียนยังไม่ขาดตลาดเพราะมีผู้ผลิตหลายราย สามารถหาซื้อได้ทั่วไป โดยปัจจุบันมีนายทุนไปทำกิ่งพันธุ์ที่จังหวัดชุมพรจำนวนมาก ครั้งละกว่า 2-3 แสนต้น
นายสังข์เวิน ทวดห้อย กรรมการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) บอกว่า ขณะนี้ต้นกล้ายางโดยเฉพาะในภาคตะวันออกขาดตลาดมาก เดิมราคาอยู่ที่ 8 บาท และ 10 บาทต่อต้น แต่ขณะนี้ราคาขยับขึ้นเป็น 30 บาท และ 35 บาทต่อต้น แต่ก็ยังไม่มีต้นกล้ายางเพียงพอที่จะขายให้ โดยเกษตรกรบางรายโค่นยางไปกว่า 100 ไร่ ต้องการต้นกล้ายางปลูกประมาณ 10,000 ต้น แต่สามารถส่งมอบได้เพียง 5,000-6,000 ต้น สาเหตุหนึ่งที่ต้นกล้ายางขาดแคลน เพราะกลุ่มผู้ประกอบการต้นกล้ายางส่วนหนึ่งได้เลิกกิจการไปในช่วงที่ราคายางตกต่ำ และเจอภัยแล้ง

ที่มา : มติชน สมาร์ทบิซ วันที่ 5 ก.ค.2559