ฟาร์มเห็ดสุขใจ OTOP นวัตวิถีนำร่อง 1 ใน 50 ของประเทศ

คุณเอื้ออังกูร สุขใจ หรือ น้องแต๋ม ผู้รับรางวัลครอบครัวสัมมาชีพของจังหวัดพะเยา และเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้หมู่บ้านปงใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ได้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว (OTOP) นวัตวิถี 1 ใน 50 หมู่บ้านนำร่องของทั้งประเทศ

คุณเอื้ออังกูร สุขใจ หรือ น้องแต๋ม เป็นคนบ้านปงใหม่โดยกำเนิด แต่ได้ไปศึกษาทางด้านบัญชีจากจังหวัดเชียงใหม่ และได้ไปทำงานที่จังหวัดระนองในฝ่ายประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลระนอง และหลังสุดได้ทำงานทางด้านพัฒนาชุมชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ จังหวัดระนอง จากการสังเกตของผู้เขียนเห็นได้ว่าน้องเป็นคนพูดจาฉะฉาน อาจจะเป็นเพราะเคยทำงานประชาสัมพันธ์และทำงานกับชุมชนมาก่อนนั้นเอง

คุณเอื้ออังกูร ได้กลับมาที่บ้านปงใหม่ ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา แผ่นดินเกิดด้วยเหตุผลส่วนตัวบางประการ เมื่อกลับมาพร้อมเงินทุนก้อนหนึ่ง จากสภาพในหมู่บ้านปงใหม่ที่ผู้คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น อาชีพทำนาปลูกข้าว สวนยางพารา ความที่ตัวเองเป็นผู้หญิง มาคิดดูแล้วว่าถ้าทำเหมือนกับเพื่อนบ้านคนอื่นๆ คงไม่ได้แน่ เพราะส่วนหนึ่งเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆ คนหนึ่ง จะบุกเบิกแบบทำไร่ไถนาก็คงไม่ได้ ครั้นจะปลูกยางพาราก็ไม่น่าจะทันคนอื่นแล้ว เพราะอย่างน้อยยางพาราจะกรีดน้ำยางได้ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 6-7 ปี

คุณเอื้ออังกูร สุขใจ

ความคิดตอนนั้น คิดว่าน่าจะเพาะเห็ดขาย โดยคิดว่าไม่มีใครเพาะ อีกอย่างหนึ่งเห็ดจะให้ผลตอบแทนได้รวดเร็ว โดยที่ไม่ได้ศึกษารายละเอียดก่อน จึงทำฟาร์มเห็ด เริ่มต้นด้วยการซื้อก้อนเชื้อและมาเปิดดอก การที่ผลผลิตออกสู่ตลาดพร้อมกัน มีเห็ดจากตำบลอื่นและอำเภออื่นเข้ามาขายแข่ง ต่างคนก็ขายตัดราคากัน เพื่อขายให้หมด นอกจากนี้ยังมีปัญหาเห็ดโดนเชื้อราเข้าทำลาย จึงหยุดพักไประยะหนึ่ง

จากนั้นได้ไปศึกษาจากฟาร์มเห็ดอื่น พบว่า การทำก้อนเชื้อ การนึ่งฆ่าเชื้อ ก็ไม่ได้ยุ่งยาก สามารถทำได้เอง โดยใช้แรงงานในครอบครัว ทั้งคุณพ่อ พี่สาว น้องชาย โดยทำตั้งแต่การเลี้ยงเชื้อเอง เลือกเห็ดดอกสวยตัดไปแปะในอาหารเลี้ยงเชื้อ เพื่อเขี่ยลงก้อน เปิดดอก ช่วงหลังได้ตัดขั้นตอนการเลี้ยงเชื้อออกไป เนื่องจากน้องชายซึ่งเป็นมือเขี่ยเชื้อ ขอไปทำงานทางด้านช่างที่เขาถนัด ก็เลยรับเชื้อจากฟาร์มอื่นมาเขี่ยลงก้อนเพื่อเปิดดอกเท่านั้น และลดปริมาณการผลิตลง รวมทั้งขายหน้าฟาร์ม

เห็ดที่ผลิตมีทั้งเห็ดนางฟ้า นางรมเทา นางรมทอง หูหนู และหลินจือ หากขายไม่หมด ก็จะแปรรูปเป็นแหนมเห็ด เห็ดสวรรค์ ชาเห็ด ที่จริงแล้วเห็ดที่ไหนก็มีขายกัน จึงหันไปแปรรูปให้แปลกแตกต่าง สามารถยืดอายุ เพิ่มมูลค่าได้ ในส่วนการตลาดก็ไปขายที่ตลาดผักปลอดภัยของโรงพยาบาลเชียงคำ ที่เป็นอำเภอที่ติดกับอำเภอภูซางเป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของฟาร์มได้อีกทางหนึ่ง

เมื่อหมู่บ้านได้เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จึงได้นำฟาร์มเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเป็นสถานที่ดูงานจนประสบผลสำเร็จเป็นหมู่บ้านนำร่อง 1 ใน 50 ของประเทศ ปัจจุบันได้มาสร้างบ้านอยู่ที่ฟาร์ม เปิดเป็นร้านอาหารด้วย โดยใช้ผักและเห็ดในฟาร์มมาปรุงเป็นเมนูปลอดภัยจากสารพิษ โดยผู้ที่เข้ามายังฟาร์มสามารถเที่ยวชมกระบวนการผลิตเห็ด การแปรรูปเห็ด เมื่อหิวก็สามารถรับประทานอาหารได้ ไม่เพียงเท่านั้นยังเป็นจุดวางสินค้าของเครือข่ายผลผลิตเกษตรปลอดภัยจากสารพิษอีกด้วย

เห็ดที่เพาะ

ในส่วนอาหารจะเน้นอาหารสุขภาพจากเห็ดและพืชผักปลอดภัยจากสารพิษในหมู่บ้านปงใหม่ หากมีคณะดูงานหรือนักท่องเที่ยวที่มาเป็นหมู่คณะ คุณเอื้ออังกูร จะทำหน้าที่นักเล่าเรื่องของหมู่บ้าน ประมาณเป็นมัคคุเทศก์หรือไกด์ที่ให้รายละเอียดแก่นักท่องเที่ยว ปัจจุบัน นอกจากจะมีร้านอาหารแล้วยังทำโฮมสเตย์ไว้บริการด้วย

กลับมาที่การผลิตเห็ด คุณเอื้ออังกูร พยายามลดต้นทุนการผลิตโดยการใช้ฟางข้าวมาแทนเป็นวัสดุทดแทนขี้เลื่อยยางพาราจากภาคใต้ แต่ยังไม่ได้ผลเท่าที่ควร ตอนนี้ก็จะหาขี้เลื่อยยางพาราจากอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ซึ่งอยู่ติดกันเพื่อประหยัดค่าขนส่ง

สุดท้าย คุณเอื้ออังกร ได้ฝากว่า บ้านปงใหม่ เป็นที่ตั้งของฟาร์มเห็ดสุขใจ ร้านอาหาร โฮมสเตย์ และอีกหลายจุดที่เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยว เดิมเคยเป็นหมู่บ้านลับแล คือถ้าไม่ตั้งใจมา ก็มาไม่ถึง ถึงแม้จะอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เช่น น้ำตกภูซาง ซึ่งเป็นน้ำตกอุ่น (อะเมซิ่งไทยแลนด์) และด่านการค้าสากลชายแดนไทยลาว แต่ทางไปแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวก็ถึงก่อน ไม่ได้ผ่านหมู่บ้าน ปัจจุบัน สามารถกดสัญญาณนำทาง (GPS) ได้แล้วเพราะมีผู้คนมาเช็กอินไว้มากมาย รายได้จากนักท่องเที่ยวจะไม่ได้อยู่กับจุดใดจุดหนึ่ง แต่จะกระจายไปในชุมชนเพราะสินค้าที่จำหน่ายหรือวางไว้ให้บริการแต่ละจุดเป็นผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ชุมชน เน้นการผลิตแบบปลอดภัยจากสารพิษ

เมื่อมาบ้านปงใหม่ ท่านจะได้ 3 อ คือ อาหาร อากาศ และอารมณ์ดี กลับไป สนใจติดตามในเพจ ฮักปงใหม่ อ้อมกอดบ้านเกิด อบอุ่นเสมอ หรืออยากได้รายละเอียดเพิ่มเติม จองการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ ติดต่อกับ คุณเอื้ออังกูร สุขใจ หรือ น้องแต๋ม ที่ โทร. 088- 443-9445

หน้าร้านครัวสุขใจ
คุณเอื้ออังกูร สุขใจ (น้องแต๋ม)
วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
อาหารและเครื่องดื่ม