เกษตรน้ำปาด เตือนเกษตรกรระวังเมื่อมีฝนตกหนัก น้ำท่วมขังพืชผลการเกษตร

ในระยะนี้จะมีปริมาณฝนตกหนักเป็นแห่งๆ ปัญหาน้ำท่วมขัง น้ำไหลบ่า และดินพัง มีโอกาสเกิดขึ้น ขอให้เกษตรกรระวังดูแลพืชผลการเกษตรได้รับผลเสียหาย

นายอดุลย์ศักดิ์ ไชยราช เกษตรอำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ แจ้งเตือนเกษตรกรให้ระวังผลกระทบจากสภาวะฝนตกหนัก น้ำท่วมขังพืชผลการเกษตร เกษตรกรต้องรู้จักวิธีการเตรียมการป้องกัน ซึ่งจะทำให้ลดผลเสียหายได้บ้าง โดยขอให้ปฏิบัติ ดังนี้

  1. พื้นที่ปลูกไม้ผล ควรทำร่องระบายน้ำให้ทั่ว เมื่อฝนตกหนักน้ำจะไหลไปสู่แหล่งธรรมชาติอื่นๆ

ลดปัญหาการท่วมขังได้ และควรมีการทำหลักยึดต้นกิ่งก้านต้นไม้ผล ลดความเสียหายจากพายุลมแรง โดยเฉพาะไม้ผลที่กำลังให้ผล เช่น ทุเรียน ลำไย ควรยึดโยงกิ่ง ช่อผลให้ดี และหลังจากฝนตกหนักมักจะมีน้ำท่วมขัง อย่ารีบเข้าไปเหยียบย่ำตรวจดูไม้ผล ควรปล่อยระยะเวลาไว้ระยะหนึ่งก่อน เพราะจะไปกระทบกระเทือนต่อระบบรากไม้ผลได้

  1. พื้นที่ปลูกพืชผัก ควรมีการยกร่องแปลง เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังระยะสั้นๆ แต่ถ้าระยะยาว พืชผักมักเสียหาย 100เปอร์เซ็นต์ การยกร่องแปลงและขุดทำร่องระบายน้ำจะช่วยได้ดีที่สุด ควรหาช่องทางให้ระบายน้ำออกจากแปลงให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้
  2. พืชไร่ ถ้าอยู่ในระยะแก่พอที่จะเก็บเกี่ยวได้ ให้รีบเก็บเกี่ยวและหาวิธีทำให้แห้ง โดยห้ามกองสุมรวมกันเด็ดขาด  ถ้าเกิดเชื้อราระบาดจะทำให้เสียหายหนักมาก
  3. นาข้าว ซึ่งเป็นพืชทนต่อน้ำท่วมได้ระยะยาวกว่าพืชอื่น ต้องหาวิธีอย่าให้ท่วมนานเกินไป พื้นที่นาข้าวเป็นพื้นที่ระบายน้ำได้ยากอยู่แล้ว จึงต้องขอความร่วมมือเจ้าของแปลงนาที่อยู่ที่ปลายสุดของการรับน้ำ หรือเป็นช่องทางที่จะระบายน้ำออกสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น ห้วย คู คลอง แม่น้ำ ควรยอมให้ความร่วมมือเปิดช่องทางระบายน้ำออกไปให้ได้มากๆ
  4. เมื่อได้รับผลกระทบเกิดความเสียหายจากน้ำท่วม พืชผลเสียหาย ควรมีการสำรวจพื้นที่ของตนเอง ให้ความร่วมมือต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น อบต. เทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และส่วนราชการต่างๆ โดยเฉพาะเกษตรตำบล  เกษตรอำเภอ ควรแจ้งให้ข้อมูลและขอความช่วยเหลือต่อไป

 

มีปัญหาข้อสงสัยด้านการเกษตร ติดต่อเกษตรตำบล หรือสำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่ง