Coro Field เปิดประสบการณ์ฟาร์มเกษตร สร้างแรงบันดาลใจ สไตล์ญี่ปุ่น

หากพูดถึงการเกษตร น้อยคนนักที่จะได้คลุกคลีอย่างแท้จริง โดยเฉพาะผู้คนรุ่นใหม่ นับวันยิ่งห่างไกลธรรมชาติ

             แต่ Coro Fieldฟาร์มเชิงเกษตรไลฟ์สไตล์ฟาร์มมิ่งแห่งแรกในไทยแห่งนี้ จะทำให้เราอยากใกล้ธรรมชาติมากขึ้น

          Coro Field ฟาร์มเชิงเกษตรสไตล์ญี่ปุ่น บนพื้นที่แสดง 7-8 ไร่ จากการลองผิดลองถูกของ 2 พี่น้อง คนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบการเกษตรกว่า 3 ปี ก่อนจะเปิดตัวเมื่อ 14 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา

coro field มาจาก คำว่า “Coro” เป็นภาษาญี่ปุ่น แปลว่า เวลา รวมกับ คำว่า “Field” คือ สนามกว้างๆ สีเขียว

คุณพันดนัย สถาวรมณี เจ้าของ Coro Field กล่าวถึงแรงบันดาลใจในการฟาร์มว่า “ด้วยปัจจุบันนี้ผู้คนใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบ โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ จึงอยากให้ Coro Field เป็นที่พักผ่อน และเป็นเสมือนสถานที่ที่จะหยุดเวลาให้ทุกคนอยู่กับตัวเองและธรรมชาติมากขึ้น”

            แรงบันดาลใจต่อมาคือ ความจริงที่ว่า การเกษตรของไทยกำลังจะหายไป คนรุ่นใหม่สนใจน้อยลง Coro Field จะเป็นหนึ่งตัวอย่างที่จะทำให้ทุกคนเห็นว่าการเกษตรมีมนต์เสน่ห์ อยากให้คนรุ่นใหม่ที่เป็นลูกหลานเกษตรกร มีแรงบันดาลใจในการพัฒนาที่ดิน ด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่ อยากให้ในอนาคตหากพูดถึงประเทศที่มีนวัตกรรมทางการเกษตรเป็น อันดับ 1 ต้องมาที่เมืองไทย

            สำหรับในโครงการ Coro Field มีส่วนของพื้นที่แสดงนวัตกรรม การเพาะปลูก และระบบโรงเรือน แบ่งได้เป็น 5 เซ็กชั่น คือ

  1. Coro House ระบบการเพาะปลูกที่นำเทคโนโลยีการปลูกจากอิสราเอลมาใช้ เรียกว่า ระบบ Coro Brain  

2.Coro café  และ

  1. Coro Market ร้านอาหารและจุดจำหน่ายสินค้า ซึ่งเมนูอาหารของที่นี่จะปรับเปลี่ยนตามฤดูกาล
  2. Coro Garden หรือสนามเด็กเล่นพืช สำหรับให้นักท่องเที่ยวได้เดินชมพืชผักหรือผลไม้ที่ปลูกในโครงการ
  3. Coro Me หรือโซน DIY กระถางต้นไม้ คอนเซ็ปต์หลักคือ ต้องการให้ลูกค้าเห็นว่าต้นไม้คือสิ่งมีชีวิตและเคารพต้นไม้ มีกิจกรรมการอุปถัมภ์ต้นไม้ การกล่าวคำปฏิญาณเพื่อสัญญาว่าจะดูแลต้นไม้เป็นอย่างดี

 

            พืชที่ปลูกใน Coro Field นี้ จะปรับเปลี่ยนไปตามฤดูกาล ส่วนใหญ่เป็นพืชสายพันธุ์จากเมืองนอกที่ปลูกได้ยากในเมืองไทย เช่น เมล่อนญี่ปุ่น แตงโมแอฟริกา เป็นต้น ใครที่สนใจอยากสัมผัสการทำเกษตรยุคใหม่ สามารถไปเยี่ยมชมกันได้ เปิดบริการทุกวันจันทร์-อาทิตย์ Coro Field ตั้งอยู่ที่ 117 บนถนนราชบุรี- ผาปก หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 70180ที่สำคัญเข้าชมฟรีค่ะ