เกษตรกรปลูกมะนาว สองแคว เล็งตลาดเพิ่ม นำร่องแปรรูปมะนาวอบแห้ง

คุณประวิทย์ แขนงาม กรรมการกลุ่มวิสาหกิจผู้ปลูกมะนาวบ้านยอด ตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน เปิดเผยว่า เนื่องจากปัจจุบันผลผลิตมะนาวตาฮิติของบ้านยอดที่ส่งไปขายยัง บริษัท  สยามแม็คโคร จำกัด มีปริมาณเกินความต้องการ จึงได้เริ่มทดลองแปรรูปมะนาว เนื่องจากทางกลุ่มเพิ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการไทยนิยมยั่งยืนของรัฐบาลมาจัดซื้อเครื่องอบจำนวน 2 เครื่อง

ปัจจุบัน กำลังฝึกให้สมาชิกทดลองทำมะนาวอบแห้งอยู่ หากสามารถทำได้ดี จะประสานกับทางสยามแม็คโครให้รับซื้อมะนาวอบแห้งอีกรายการหนึ่ง ส่วนมะนาวที่เหลือจากการส่งขายสยามแม็คโครและแปรรูปแล้ว ทางกลุ่มก็จะขายให้กับพ่อค้าคนกลางที่มารับซื้อที่โรงคัดมะนาวเท่านั้น โดยจะไม่อนุญาตให้สมาชิกขายให้พ่อค้าคนกลางโดยตรง หากใครไม่ปฏิบัติตามกฎกติกา จะถูกตัดออกจากสมาชิก ทั้งนี้เพื่อให้กลุ่มวิสาหกิจผู้ปลูกมะนาวบ้านยอดเกิดความยั่งยืน

“ตอนนี้สมาชิกในกลุ่มมีความต้องการที่อยากจะหาแหล่งศึกษาดูงาน ต้องการหาตลาดเพิ่ม และอยากให้มีวิทยากรเก่งๆ เข้ามาช่วยแนะนำการแปรรูปมะนาว เป็นมะนาวดอง มะนาวแช่อิ่ม น้ำมะนาวขวด เพราะพวกเราต้องการต่อยอด เนื่องจากในพื้นที่มีมะนาวเยอะอยู่แล้ว มะนาวเป็นพืชที่สร้างรายได้ให้คนที่นี่ได้มาก เมื่อก่อนตอนยังไม่มีการรวมกลุ่มกัน ผมปลูกข้าวโพด ต้นทุนเยอะ เกือบ 30,000 บาท ปีหนึ่งขายดีสุดได้ กิโลกรัมละ 8.50 บาท ขายได้ 50,000 บาท เหลือเงินเก็บแค่ 20,000 บาท เมื่อมีการทำระบบน้ำ และให้องค์ความรู้การทำเกษตรผสมผสาน ทำให้เหลือเงินเก็บปีละ 30,000-40,000 บาท โดยเฉพาะปีนี้ได้รายได้จากมะนาวอย่างเดียวก็ 30,000 บาท การตั้งเป็นกลุ่ม ทำให้มีตลาดแน่นอน ขายได้ราคาดี ทุกคนมีหุ้น มีเงินปันผล มีเงินเก็บ” คุณประวิทย์ กล่าว