เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู แนะลดต้นทุนโดยผลิตปุ๋ยและสารกำจัดศัตรูพืชใช้เอง พืชท้องถิ่นมีคุณสมบัติเยี่ยมยอดมากมาย

ชนะ ไชยฮ้อย เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่า ปัจจุบันการทำการเกษตร จะมีการใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืชเป็นส่วนใหญ่ ทำให้เพิ่มต้นทุนการผลิต สภาพแวดล้อมไม่ดี ขอแนะนำการผลิตสารป้องกันแมลงศัตรูพืชที่ผลิตจากสารเร่ง พด.7 ซึ่งเป็นปุ๋ยอินทรีย์น้ำที่ได้จากการย่อยสลายพืชสมุนไพร โดยกิจกรรมจุลินทรีย์ในสภาพที่ไม่มีออกซิเจน ได้ของเหลวสีน้ำตาลใส ซึ่งประกอบด้วยกรดอินทรีย์หลายชนิดในปริมาณสูง รวมทั้งสารออกฤทธิ์ประเภทต่างๆและสารไล่แมลงที่สกัดได้จากพืชสมุนไพรชนิดนั้นๆ ใช้ในการป้องกันศัตรูพืช ซึ่งมีประโยชน์ ในการป้องกันแมลงศัตรูพืช ได้แก่ เพลี้ย หนอนเจาะผลและลำต้น หนอนใยผัก หนอนชอนใบ หนอนคืบ หนอนกระทู้ หนอนกอ ไรแดง แมลงหวี่ เป็นต้น

ส่วนประกอบพืชสมุนไพร ได้แก่ ตะไคร้หอม หางไหล บอระเพ็ด ฟ้าทะลายโจร เปลือกแค ต้นหนอนตายหยาก เมล็ดและเปลือกสะเดา ใบว่านเศรษฐี หมาก เมล็ดน้อยหน่า เมล็ดเงาะ ยาสูบ ขิง มะกรูด ตะไคร้ พริกไทย พญาไร้ใบ สาบเสือ ผลสบู่ดำ ใบโหระพา สำหรับส่วนผสมการผลิตสารป้องกันแมลงศัตรูพืช  ประกอบด้วย  สารเร่ง พด.7 1 ซอง  พืชสมุนไพร 30 กิโลกรัม น้ำตาล 10 กิโลกรัม น้ำ 50 ลิตร การทำโดยการสับพืชสมุนไพรให้เป็นชิ้นเล็ก ทุบหรือตำ ให้แตก เสร็จแล้วนำพืชสมุนไพรและน้ำตาลใส่ลงในถัง หมักผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วละลายสารเร่ง พด.7 ในน้ำ 50 ลิตร ผสม ให้เข้ากัน 5 นาที แล้วปิดฝาไม่ต้องสนิท และตั้งไว้ในที่ร่ม ระยะเวลาในหารหมัก 20 วัน เมื่อได้น้ำหมักแล้ว นำไปใช้ พืชไร่และไม้ผล เจือจางสารป้องกันแมลงศัตรูพืชกับน้ำ 1 ต่อ 200 พืชผักและไม้ดอก เจือจางสารป้องกันแมลงศัตรูพืชกับน้ำ 1 ต่อ 500 โดยฉีดพ่นที่ใบ ลำต้น และรดลงดินทุก 20 วัน หรือในช่วงที่มีแมลงศัตรูพืชระบาด ให้ฉีดพ่นทุก 3 วัน ติดต่อกัน 3 ครั้ง โดยใช้สารป้องกันแมลงศัตรูพืชที่เจือจางแล้ว อัตรา 50 ลิตร ต่อไร่ สำหรับใช้ในพืชไร่ พืชผัก และไม้ดอก ส่วนที่เจือจางแล้วอัตรา 100 ลิตร ต่อไร่ ใช้สำหรับในไม้ผล หากสงสัยหรืออยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู โทร. 042-312-044 หรือสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ หรือศูนย์บริการฯประจำตำบลทุกตำบล หรือสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู

เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรกเมื่อวันอังคารที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560