ข้าวโพดหวาน ราคาดีมีตลาด พบผู้ปลูกและค้าส่งข้าวโพดหวานรายใหญ่ ที่กาญจนบุรี

สวัสดีค่ะ ส่วนหนึ่งของการเรียนในรายวิชาส่งเสริมการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ในความดูแลของ อาจารย์ธนากร เที่ยงน้อย ในบทเรียนการเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ข้อมูลด้านการเกษตร อาจารย์ให้งานพวกเราลงพื้นที่เพื่อสัมผัสชีวิตเกษตรกร รวมทั้งสัมภาษณ์ ถ่ายภาพเกษตรกรที่น่าสนใจในเรื่องแนวคิด วิธีการทำสวนทำไร่ แล้วนำมาเขียนบทความส่งให้อาจารย์พิจารณา

กลุ่มของเราจึงสืบเสาะค้นหาเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในอาชีพการเกษตรจนได้มาพบกับผู้ปลูกและค้าส่งข้าวโพดหวานรายใหญ่ ตามไปดูกันว่า กว่าจะมีวันนี้ เขาผ่านอะไรมาบ้าง และข้าวโพดหวานราคาเป็นอย่างไร กับพวกเรานักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

คุณอาคม ศิระสรวงศุกล เจ้าของผู้ประกอบการข้าวโพดหวานรายใหญ่ ที่กาญจนบุรี

ข้าวโพดหวาน ปลูกได้ตลอดปี
ทนต่อทุกสภาพอากาศ

พวกเราได้ไปพบปะพูดคุยกับ คุณอาคม ศิระสรวงศุกล เจ้าของผู้ประกอบการข้าวโพดหวานรายใหญ่ ที่ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ปัจจุบันคุณอาคมเป็นทั้งผู้ปลูกข้าวโพดหวานและผู้ค้าส่งข้าวโพดหวานรายใหญ่ในตลาดสี่มุมเมือง

คุณอาคม เล่าให้ฟังว่า “จุดเริ่มต้นของการเป็นเกษตรกรผู้ปลูกและผู้ค้าข้าวโพดหวานเริ่มต้นเมื่อตอนเรียนจบ ผมได้ไปทำงานเป็นคนขับรถส่งข้าวโพดให้แม่ของผมเองและส่งให้คนอื่นบ้าง จนมาถึง ปี 2554 ได้ตัดสินใจซื้อที่ดินเพื่อลองผิดลองถูกกับการปลูกข้าวโพดเป็นของตัวเอง ซึ่งก็มีความล้มเหลวบ้าง แต่ผมก็ปลูกมาได้เรื่อยๆ จนถึงทุกวันนี้ ด้วยความที่ข้าวโพดหวานนั้น ปลูกได้ดีมีราคา ระยะเวลาในการปลูกไม่นานเกินไป และสามารถนำไปแปรรูปได้หลายอย่าง จึงเป็นเหตุผลที่เลือกปลูกและยึดเป็นอาชีพมาจนถึงปัจจุบัน”

ข้าวโพดหวาน ปลูกแบบแถวคู่ ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ ใช้เมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม

การปลูกและการดูแลข้าวโพดหวาน

คุณอาคม เล่าต่อไปว่า ในส่วนของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานมีหลากหลายบริษัทผลิตออกมาจำหน่าย ที่ผมใช้อยู่คือ พันธุ์ไฮ-บริกซ์ 33 ไฮ-บริกซ์ 3 และ ไฮ-บริกซ์ 59 ใช้ระยะปลูก ที่ระยะต้น 25-30 เซนติเมตร ระยะแถว 115 เซนติเมตร ยกเป็นร่องเพื่อให้เดินสายน้ำหยด (1 ร่อง ต่อข้าวโพด 2 แถว) หากใช้ระยะปลูกขนาดนี้ พื้นที่ 1 ไร่จะต้องใช้เมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม ก่อนจะปลูกต้องจัดการเอาหญ้าออก โดยวิธีการฉีดยาฆ่าหญ้า เริ่มฉีดเมื่อช่วงแรกในการเตรียมหน้าดินและอีกช่วงหนึ่งที่หญ้าเริ่มขึ้น ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและสภาพเนื้อดินอีกด้วยที่เป็นปัจจัยทำให้หญ้าโต

การวางระบบน้ำให้น้ำด้วยสายน้ำหยด

ส่วนการปลูกจะใช้การปลูกแบบหยอดหลุม โดยหยอดหลุมละเมล็ด หลังจากปลูกนับจากวันที่เริ่มปลูกผ่านไป 15 วัน ให้ใส่ปุ๋ย สูตร 18-8-8 ในรอบแรกเพื่อบำรุงต้นและช่วยการเจริญเติบโต หลังจากนั้น ผ่านไป 15 วัน ใส่ปุ๋ย สูตร 18-8-8 ในรอบที่สอง (30 วัน)

ผ่านไปอีก 15 วัน ใส่ปุ๋ย สูตร 14-7-35 ในรอบที่สาม (45 วัน) เพื่อเร่งในเรื่องของรสชาติของข้าวโพดให้หวานขึ้น สีสวยขึ้น โดยทุกครั้งของการให้ปุ๋ยจะใส่ปุ๋ย ประมาณ 1 กระสอบ 50 กิโลกรัม ต่อพื้นที่ปลูกข้าวโพดหวาน 1 ไร่ จะเห็นได้ว่าการปลูกข้าวโพดหวานของคุณอาคมนั้นต้องมีการดูแลและใส่ใจปฏิบัติที่ดีพอสมควรเลยนะคะ

ข้าวโพดหวาน ปลูก 75-80 วัน ก็เก็บเกี่ยวได้

มืออาชีพด้านการปลูกและการตลาดข้าวโพดหวานอย่างคุณอาคม บอกอีกว่า ตัวช่วยในการทุ่นแรงสำหรับการทำข้าวโพดหวานของคุณอาคมก็มีการใช้เครื่องมือพวกรถไถ เอามาไถดิน ชักร่องในแปลง กับที่สำคัญเลยคือ สายน้ำหยด ช่วยในการรดน้ำแปลงข้าวโพดหวาน ที่ทำให้การทำงานได้สะดวก ผลผลิตก็จะสม่ำเสมอ โดยให้น้ำ วันเว้นวัน จะให้เป็นสายน้ำหยดลากยาวตามแนวร่องแปลง หากมีการจัดการเรื่องน้ำ ปุ๋ย และวัชพืช เป็นอย่างดีการปลูกข้าวโพดหวานจะใช้เวลา 75-80 วัน หรือประมาณ 2 เดือนครึ่งเท่านั้น

หากมีการจัดการที่ดี ผลผลิตข้าวโพดหวานจะมีขนาดใหญ่ขายได้ราคาสูง

ส่วนช่วงปลูกข้าวโพดหวานที่เหมาะสม คุณอาคม บอกว่า คือช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม เพราะเป็นระยะที่ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี ประกอบกับสภาพอากาศดีเหมาะสมกับการเริ่มเพาะปลูก ส่วนช่วงที่ไม่ควรปลูกข้าวโพดหวานคือ ช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม เพราะเป็นช่วงฤดูร้อน จึงไม่เหมาะสมในการเริ่มเพาะปลูก เนื่องจากจะทำให้ข้าวโพดฟันหลอ (ข้าวโพด มีเมล็ดไม่เต็มฝัก) ในด้านของการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดหวานที่ไร่ของคุณอาคมจะใช้แรงงานคนค่ะ โดยจะใช้คนหักฝักข้าวโพดใส่กระสอบ เมื่อเต็มกระสอบแล้วจะยกขึ้นรถบรรทุกเพื่อนำไปจำหน่าย

ข้าวโพดหวานราคาดี

ในส่วนของราคาขายข้าวโพดหวาน คุณอาคม เล่าว่า ราคาผลผลิตข้าวโพดหวานจะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในช่วงการผลิตกับผลผลิตที่ได้ เช่น เดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม จะได้ผลผลิตที่คุณภาพไม่ดีเท่าไร จึงทำให้ราคาตก ส่วนเดือนตุลาคม-ธันวาคม เป็นช่วงหน้าหนาว ซึ่งจะได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ จะขายได้ราคาดี ราคาอยู่ที่ 4-6 บาท ต่อฝัก แล้วแต่ขนาดฝักที่เราขายแบบคัดไซซ์ เล็ก กลาง ใหญ่ ผลผลิตส่วนใหญ่ผมส่งไปขายที่ตลาดสี่มุมเมือง จังหวัดปทุมธานีเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็มีผลผลิตบางส่วนไปส่งที่ตลาดปฐมมงคล จังหวัดนครปฐมบ้าง

คุณอาคม บอกว่า ปริมาณความต้องการข้าวโพดหวานขึ้นอยู่กับผู้บริโภค ซึ่งส่วนใหญ่จะมีลูกค้ามาซื้อปลีก เพื่อนำไปแปรรูปในการขาย เช่น ข้าวโพดต้ม ข้าวโพดปิ้ง ข้าวโพดคลุกเนย น้ำนมข้าวโพด ไอศกรีมข้าวโพด เป็นต้น และถ้าช่วงใดที่ราคาข้าวโพดหวานตก จะนำส่งเข้าโรงงานซึ่งแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้อีกช่องทางหนึ่ง เห็นไหมคะว่า ข้าวโพดหวาน มีตลาดที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับราคา ปริมาณผลผลิตและเกษตรกรจะกำหนดตลาดค่ะ

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ผู้รายงานบทความนี้

มุมมองอนาคตของข้าวโพดหวานในไทย

คุณอาคม มองว่า ปัจจุบันสถานการณ์การผลิตข้าวโพดหวานของประเทศนั้นมีทิศทางในทางที่ดีและคิดว่าในอนาคตข้างหน้าจะมีแนวโน้มการผลิตเพิ่มขึ้นอีกด้วย เนื่องจากมีการพัฒนาข้าวโพดหวานสายพันธุ์ใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น เช่น พันธุ์ทับทิมสยาม (ที่สามารถบริโภคสดได้โดยไม่ต้องทําให้สุก) ในขณะที่ข้าวโพดพันธุ์พื้นเมืองก็เป็นที่นิยมเหมือนกัน เช่น พันธุ์ข้าวเหนียว ข้าวโพดเทียน

“ผมมองว่า ควรสนับสนุนให้เกษตรกรที่มีความพร้อมหันมาปลูกข้าวโพดหวาน เพราะการปลูกข้าวโพดหวานนั้น ถึงแม้ว่าต้องมีขั้นตอนกระบวนการปลูก การดูแลที่ค่อนข้างจะละเอียด แต่หากผลผลิตที่ได้นั้นมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค ราคาของผลผลิตนั้นก็จะสูงขึ้น ซึ่งทำให้เป็นการสร้างรายได้ที่ดีอย่างหนึ่งสำหรับเกษตรกร อย่างตัวของผมเอง ปัจจุบัน ก็ขยายพื้นที่การปลูกอยู่ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและของผู้บริโภคที่มีความต้องการข้าวโพดหวานมากขึ้น ส่วนตัวผมมองว่า ข้าวโพดหวาน มีข้อดีคือ ข้าวโพดหวานนั้นสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีทุกฤดูกาล แต่ก็มีข้อจำกัดคือ ถึงแม้ว่าข้าวโพดหวานจะสามารถปลูกได้ตลอด แต่ผลผลิตที่ได้นั้นก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น สภาพอากาศ สภาพแวดล้อม การดูแลของเกษตรกรด้วย”

หากใครสนใจวิธีการปลูก หรือสนใจซื้อข้าวโพดหวาน ติดต่อผ่านเบอร์โทร. 081-926-2402 (คุณอาคม ศิระสรวงศุกล) ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

……………………

เผยแพร่ในระบบออนไลน์เป็นครั้งแรก เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2563