ระบบตรวจสอบและแจ้งเตือนสภาพแวดล้อมโรงเรือนปลูกมะเขือเทศแบบปิด ผลงานนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย ลดพลังงานคน ผลผลิตมีคุณภาพ

การผลิตพืชทางการเกษตรในปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่ยังต้องพึ่งพาธรรมชาติเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาในการเพาะปลูกและปริมาณน้ำฝน ปริมาณแสงแดด อุณหภูมิและความชื้นของอากาศ ซึ่งจะแปรปรวนไม่เป็นไปตามฤดูกาล จึงสร้างความเสียหายต่อพืชทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ เนื่องจากพืชต้องการสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเจริญเติบโต ได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้น แสง และปริมาณแร่ธาตุในดินที่เหมาะสม ระบบตรวจสอบและแจ้งเตือนสภาพแวดล้อมโรงเรือนปลูกมะเขือเทศแบบปิด จึงเป็นทางเลือกใหม่ ที่ นายพิพัฒน์พล สิงหรา นางสาวเกวลี รัตนบุรี นักศึกษาสาขาเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

โดยมี ดร.ประเสริฐ นนทกาญจน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา จึงได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้กับการทำงานเพื่อเป็นการพัฒนาการเกษตรและโรงเรือนปลูกให้มีความสะดวกเหมาะสมและประหยัดเวลาในการทำงาน และลดพลังงานของคน มีเวลาไปทำงานอย่างอื่นได้อีกมากมาย

ระบบตรวจสอบและแจ้งเตือนสภาพแวดล้อมโรงเรือนปลูกมะเขือเทศแบบปิด เป็นการพัฒนาระบบเพื่อตรวจสอบสภาพแวดล้อมและมีการรายงานผลภายในโรงเรือน ว่าช่วงเวลานั้นคุณภาพของสภาพแวดล้อมอยู่ในระดับใด ใช้การเชื่อมต่อของระบบคลาวด์และอินเตอร์เน็ตเป็นระบบที่จะใช้ในการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน และไมโครคอนโทรลเลอร์ สามารถดูผลผ่านระบบสมาร์ทโฟน และคอมพิวเตอร์ได้ทันที โดยจะรายงานผลของค่าอุณหภูมิในอากาศ ค่าความชื้นในอากาศ ค่าความชื้นในดิน และค่าความสมบูรณ์ของดิน มีการบันทึกข้อมูลสามารถดูผลย้อนหลังได้ ระบบออกแบบให้มีการแจ้งเตือนเมื่อมีค่าตัวใดตัวหนึ่งผิดปกติ มีการสั่งให้ปั๊มน้ำทำงานเมื่อมีความชื้นต่ำ ใช้ไมโครคอนโทลเลอร์เป็นตัวประมวล มีเซ็นเซอร์วัดค่าอุณหภูมิในอากาศ เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นในดินและอากาศ และเซ็นเซอร์วัดค่าความสมบูรณ์ของดิน

ปัจจุบันได้นำระบบตรวจสอบและแจ้งเตือนสภาพแวดล้อมไปติดตั้ง ณ บ้านไร่หอมดอกเหงื่อ ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่าระบบสามารถวัดค่าและแสดงค่าของสภาวะแวดล้อมได้อย่างถูกต้อง ระบบสามารถแจ้งเตือนสภาวะโรงเรือนถูกต้องด้วยการแจ้งผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ ซึ่งผลการใช้งานระบบดังกล่าวถือได้ว่าเป็นที่น่าพอใจอย่างมากสำหรับผู้ที่ใช้งานในปัจจุบัน

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดร.ประเสริฐ นนทกาญจน์ สาขาเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ โทร. (084) 682-1161

………………………………………………………………………………………

พิเศษ! สมัครสมาชิกนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน, มติชนสุดสัปดาห์ และศิลปวัฒนธรรม ลดราคาทันที 40% ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิ.ย. 63 เท่านั้น!คลิกดูรายละเอียดที่นี่