ปลูกดาวเรืองด้วยเมล็ด กับ ปักชำยอด แบบไหนได้ผลดีกว่ากัน

การขยายพันธุ์ดาวเรือง ทำได้ 2 วิธี ทั้งวิธีเพาะเมล็ด และการปักชำ ทั้งนี้ การปลูกด้วยเมล็ดเป็นที่นิยมมากกว่า เพราะปลูกได้ในปริมาณมากกว่าการปลูกด้วยวิธีปักชำ การเพาะเมล็ด อาจเพาะลงในแปลงภายใต้โรงเรือน หรืออาจเพาะลงในกระบะ เมื่อต้นกล้าอายุ 12-15 วัน จึงใช้ปลูกลงในแปลงได้ ส่วนวิธีการปักชำ เกิดจากผลพลอยได้เมื่อถึงระยะเด็ดยอด เพื่อให้แตกกิ่งออกด้านข้างเป็นการเพิ่มจำนวนดอกในระยะต้นสูง ประมาณ 20-25 เซนติเมตร จึงเด็ดยอดออก ยาว 4-5 เซนติเมตร ชุบฮอร์โมนเร่งราก ปักชำลงในวัสดุเพาะชำ อาจใช้ขุยมะพร้าวหรือแกลบดำชุบน้ำอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเก็บในร่ม รากจะงอกออกมาภายใน 3-5 วัน จากนั้นนำออกให้ได้รับแสงแดดอีก 4-5 วัน ก่อนนำไปปลูกลงในแปลงปลูก อย่างไรก็ตาม ดอกที่ได้จากต้นปักชำมักมีขนาดเล็กกว่าต้นกล้าที่ได้จากการเพาะเมล็ด อีกทั้งยังมีวิธีการที่ยุ่งยากกว่า