“ดินคุณตา” เมืองย่าโม ดินปลูกต้นไม้ชีวภาพแร่ธาตุสูง คุณภาพดี ราคาถูก สร้างรายได้เดือนละแสน

จากสถานการณ์ ไวรัส โควิด-19 ที่ได้เกิดขึ้นมาเป็นระยะหนึ่งแล้ว ส่งผลให้ผู้คนตระหนักถึงความสำคัญของชีวิตกันมากขึ้น สังเกตได้จากการป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากไวรัสด้วยวิธีต่างๆ ทั้งฉีดฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์ รวมถึงการสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันไวรัส แต่นี่ก็เป็นเพียงแค่วิธีป้องกันภายนอกเท่านั้น ยังมีคนอีกหลายกลุ่มที่นอกจากจะป้องกันภายนอกแล้ว เขายังมีวิธีป้องกันจากภายในขึ้นมาด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของตัวเอง หันมาใส่ใจรายละเอียดกับอาหารที่จะกินมากขึ้น จนถึงขั้นลุกมาปลูกผักกินเอง จนทำให้ใครหลายคนเห็นโอกาสในยามวิกฤตพุดไอเดียสร้างอาชีพให้ตัวเองขึ้นมา เช่นเธอคนนี้

คุณปุณยภัสร์ จิราเมธาฐิติโชติ หรือ พี่นุ่น อยู่บ้านเลขที่ 89/1 หมู่ที่ 7 บ้านตะโก ตำบลพุดซา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ผู้ที่สร้างอาชีพใหม่ได้จากวิกฤต โควิด-19 ในครั้งนี้ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นแนวทางการใช้ชีวิตและการประกอบอาชีพ

ขายดินก็รวยได้

พี่นุ่น เล่าให้ฟังว่า ก่อนที่จะมาทำธุรกิจดินถุงปลูกต้นไม้ ตนทำธุรกิจส่วนตัวมาก่อน แล้วเกิดปัญหาการขาดทุนเป็นจำนวนเงินสูงกว่า 4-5 ล้านบาท กลายเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ที่ต้องมานั่งปรึกษากับคุณพ่อ คือ คุณตาทวน สกุลรัตนาพันธุ์ เจ้าของที่มาของดินคุณตาในปัจจุบันนี้ว่า จะไปทางไหนกันต่อดี และด้วยความที่คุณพ่อมีพื้นฐานอาชีพเดิมเป็นเกษตรกรอยู่แล้ว ประกอบกับเป็นผู้ใหญ่บ้านด้วย จึงค่อนข้างจะมีองค์ความรู้หลากหลาย ท่านจึงแนะนำให้ทดลองทำดินถุงพร้อมปลูก ด้วยมุมมองที่ว่าอาชีพเกี่ยวกับเกษตรกรรม จะเป็นอะไรที่ยั่งยืนและเป็นทางรอด เพราะตั้งแต่เริ่มเกิดโรคระบาด ผู้คนหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น หันมานิยมปลูกผักกินเอง โดยที่ไม่ต้องไปมองตัวอย่างที่ไหนไกล เพราะขนาดที่บ้านตนเองยังมีแปลงผักที่ปลูกไว้กินเอง และถือเป็นการทดลองดินที่จะทำขายไปในตัวว่าปลูกแล้วผลออกมาเป็นเช่นไร ก็ปรากฏว่าผลผลิตออกมาเป็นที่น่าพอใจ ไม่ต้องใส่ปุ๋ยเพิ่ม แถมยังได้ผักออกมามีคุณภาพอีกด้วย

คุณตาทวน สกุลรัตนาพันธุ์ เจ้าของที่มาของดินคุณตา

“ดินถุงคุณตา” ดินปลูกต้นไม้ชีวภาพแร่ธาตุสูง
มีค่า pH 6.5 ที่เป็นค่าที่ดีที่สุดในดินเพื่อการเพาะปลูกต้นไม้

หลังจากที่มีแนวทางที่จะไปต่อ พี่นุ่น เล่าว่า เริ่มลงมือทำโดยอาศัยความรู้และประสบการณ์การเป็นเกษตรกรของคุณพ่อเข้ามาช่วย ด้วยการทดลองปรับปรุงสูตรกันเอง จนได้ดินถุงพร้อมปลูกที่มีคุณภาพแร่ธาตุสูงออกมา เริ่มขายในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา นับได้ว่าเป็นระยะเวลาไม่นาน แต่ธุรกิจนี้กลับได้ผลตอบรับที่ดีเกินคาด จากเดือนแรกยอดขายได้เพียงหลักหมื่นบาทต่อเดือน และค่อยขยับมาเรื่อยๆ จนมียอดขายเดือนละแสนในเวลาเพียงไม่นาน ด้วยความใส่ใจของคุณพ่อที่พยายามใช้วัตถุดิบปรุงดินจากหลายๆ จังหวัด ส่วนผสมของดินจึงมีแร่ธาตุสูง มีค่า pH 6.5 ซึ่งเป็นค่าที่ดีที่สุดในดินเพื่อการเพาะปลูกต้นไม้ จนทำให้ลูกค้าติดใจกลับมาซื้อซ้ำ จนเกิดเป็นรายได้แบบดีวันดีคืน และยังเป็นการกระจายรายได้ให้กับคนในชุมชนอีกด้วย

pH 6.5 ซึ่งเป็นค่าที่ดีที่สุดในดินเพื่อการเพาะปลูกต้นไม้

“ดินถุงคุณตา” มีทั้งหมด 2 สูตร
คือสูตรชีวภาพ และสูตรใบก้ามปู

เจ้าของบอกว่า ดินคุณตา มีขายด้วยกันทั้งหมด 2 สูตร มีจุดเด่นที่ใช้หน้าดินบึงที่มาของตะกอนซากพืชซากสัตว์หรือที่เรียกว่า ฮิวมัส มีส่วนผสมของขี้วัวเยอะใส่แบบไม่หวง ผสมให้ในสัดส่วนที่เหมาะสม และหมักด้วยอีเอ็ม เพื่อส่งผลให้พืชเจริญเติบโตได้ดี และปรับสภาพได้ดีกว่าการใช้ดินร่วนทรายแบบปกติ เพราะพืชจะงอกได้ดีกับดินเหนียวที่มีความโปร่ง ซึ่งดินคุณตาก็จะมีตัวที่ทำให้ดินโปร่ง คือ ขุยมะพร้าว แกลบดำ ขี้วัว อีเอ็มเป็นตัวประสานตัวทำให้มีไนโตรเจน ออกซิเจน เพิ่มมากขึ้น ทำให้เวลานำไปปลูกดินไม่เสื่อมคุณภาพง่าย

ดินคุณตา มี 2 สูตร

  1. สูตรชีวภาพ… มีส่วนผสมดังนี้

– หน้าดินบึง

– ขี้วัว

– หัวเชื้อ อีเอ็ม

– กากน้ำตาล

– แกลบดำ

– ขุยมะพร้าว

โดยสูตรชีวภาพนี้เป็นสูตรที่เหมาะกับการนำมาปลูกไม้ดอกไม้ประดับ และพืชผักสวนครัว นำไปปลูกผักแล้วไม่ต้องใส่ปุ๋ยเพิ่ม ใช้ดินแทนปุ๋ยได้เลย สมมุติว่า มีพื้นที่ 2×4 เมตร จะใช้ดินประมาณ 20-30 ถุง น้ำหนัก 6 กิโลกรัม ต่อ 1 ถุง ราคาถุงละ 8 บาท ลูกค้าที่เคยซื้อไปใช้แล้วบอกดี 2 วัน แทงยอด หรือบางกรณีต้นเหลือง ก็สามารถนำดินตัวนี้ไปโรยบำรุงแทนปุ๋ย แล้วรดน้ำ เดี๋ยวยอดใหม่จะแทงออกมา เพราะว่าในส่วนผสมของดินมีแร่ธาตุอยู่แล้ว

  1. สูตรใบก้ามปู… ส่วนผสมเหมือนสูตรเดิม เพียงแต่เพิ่มใบก้ามปูลงไป โดยใบก้ามปูจะไปตรึงไนโตเจนมากกว่าพืชตระกูลถั่ว 2 เท่า จึงนิยมใช้กับพืชต้นใหญ่ หรือพืชที่ให้ผล ราคาขายเท่ากัน เพราะอยากให้เกษตรกรได้ใช้ดินที่มีคุณภาพ ประสบผลสำเร็จในการปลูก เจริญเติบโตและดูดซับน้ำได้ดี ได้ดินดีอัตราการรอดก็สูง สามารถปลูกพืชขึ้นได้อย่างที่ใจหวัง เป็นการตอบสนองตอบโจทย์ลูกค้าไปในตัว
ดินถุงคุณตาพร้อมปลูกทั้ง 2 สูตร

อาชีพขายดินก็รวยได้

ต้องบอกก่อนว่า ตอนเริ่มต้นทำดินขายยังไม่ได้คำนึงถึงกำไรสักเท่าไร แต่มองว่าเป็นรายได้ระยะยาว เป็นความยั่งยืนของอาชีพมากกว่า เพราะในอนาคตเกษตรกรรมจะเป็นอะไรที่กลับมาเฟื่องฟูอีกครั้ง ยกตัวอย่าง เหตุการณ์ โควิด-19 ที่เกิดขึ้น ทุกคนต้องหยุดอยู่บ้าน และถ้าทุกคนมีผักไว้กินเอง เพื่อลดการจับจ่ายในสถานการณ์ที่รายได้ลดลงจะดีแค่ไหน ตรงนี้ถือเป็นจุดประสงค์แรกที่คิดที่จะทำดินขาย แต่เมื่อทำไปสักพัก จึงรู้ว่าอาชีพขายดินนอกจากจะสร้างอาชีพที่มั่นคงแล้ว ยังสามารถทำให้รวยได้อีกด้วย เพราะทุกวันนี้ดินคุณตาสร้างยอดขายได้หลักแสนบาทต่อเดือน ลูกค้ามาจากทั่วประเทศ มีกรุงเทพฯ และจังหวัดทางภาคอีสานเป็นลูกค้าหลัก สามารถจัดส่งให้ได้ทั่วทุกพื้นที่ แต่ต้องมียอดสั่งขั้นต่ำ 200 ถุง ขึ้นไป คิดค่าส่งตามระยะทางจริง หรือหากใครสะดวกมารับเองที่ร้านก็มาได้ หรือสั่งออนไลน์ได้ที่เพจ ดินคุณตา และเว็บไซต์ดินคุณตาก็ได้เช่นกัน

ลูกค้าจากหลายจังหวัด

ฝากถึงเกษตรกร

“อยากให้พี่น้องเกษตรกรลองเปลี่ยนวิธีคิดจากการที่ปลูกพืชด้วยสารเคมีเพื่อเร่งผลผลิต มาเปลี่ยนเป็นใช้ดินที่มีคุณภาพ เพื่อปรับสภาพหน้าดินแล้วลองปลูกเป็นผักที่ปลอดสารพิษ มันจะทำให้เขามียอดขายที่ดีขึ้น เพราะคนส่วนใหญ่ในปัจจุบัน ก็หันมารับประทานอาหารที่ปลอดภัยไร้สารพิษมากขึ้น จะเป็นการสร้างรายได้ให้มากกว่า อย่างตัวเราเองเราก็ยอมจ่าย ถ้าอะไรที่ทำให้สุขภาพเราไม่เสีย ลองปรับเปลี่ยนใช้ดินที่ดีในการเป็นต้นทุนในการปลูก ก็จะได้พืชผลอีกแบบหนึ่ง เพราะว่าเราทดลองใช้ดินตัวเองปลูกผักกินเองแล้ว ผลรับออกมาดี พืชผักงอกงามดี รสชาติหวานกรอบมากกว่า โดยที่ไม่ต้องใช้สารเคมีเลย ใช้เวลาปลูกเพียง 17 วัน ได้กินผักแล้ว” คุณนุ่น กล่าวทิ้งท้าย

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสนใจสั่งซื้อดินคุณตามาทดลองปลูก ติดต่อได้ที่เบอร์โทร. 098-176-3782 หรือ 094-501-5885