มะม่วงพันธุ์ยู่เหวิน หรือ แดงจักรพรรดิ มีปลูกที่พะเยา

ท่านที่เดินทางผ่านเส้นทางอำเภอภูกามยาว ไปออกแถวตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จะเห็นร้านขายผลผลิตทางการเกษตรอยู่หน้าสวนแห่งหนึ่ง มีขายหลายอย่างแต่จะสะดุดตามากๆ กับมะม่วงสีม่วงเข้มๆ ขนาดลูกโต สอบถามคนขายแล้วบอกว่าเป็นมะม่วงพันธุ์ยู่เหวิน หรือแดงจักรพรรดิ

ผู้เขียนในสวนมะม่วงยู่เหวิน

มะม่วงพันธุ์นี้ มีถิ่นกำเนิดจากประเทศไต้หวัน เช่นเดียวกับมะม่วงอ้ายเหวิน เป็นลูกผสมระหว่างพันธุ์จินหวงกับเออร์วิน ถูกนำเข้ามาขยายพันธุ์ปลูกในประเทศไทยนานกว่า 4-5 ปีแล้ว มีข้อเด่นคือ ผลใหญ่ รสชาติขณะดิบหรือห่ามมันกรอบหวาน ไม่มีเปรี้ยวปน ผลสุกหวานหอมไม่มีเสี้ยนและไม่เละ เคี้ยวหนึบอร่อยมาก ที่สำคัญสีของผล “มะม่วงยู่เหวิน” หรือแดงจักรพรรดิ ไม่ว่าจะเป็นผลดิบหรือสุกจะเป็นสีม่วงเข้มสวยงามมาก และจะติดผลดกทำให้เวลาติดผลทั้งต้นดูแปลกตายิ่ง

มะม่วงยู่เหวินหรือแดงจักรพรรดิ อยู่ในวงศ์ ANACARDIACEAE เป็นไม้ยืนต้น สูง 10-20 เมตร แตกกิ่งก้านสาขาเยอะ ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเวียนสลับถี่บริเวณปลายกิ่ง ใบเป็นรูปใบหอก ปลายใบแหลม โคนใบมน ใบจะดูคล้ายใบของมะม่วงพันธุ์เขียวใหญ่ สีเขียวสด ใบดกให้ร่มเงาดีมาก
ดอก ออกเป็นช่อแบบแยกแขนงช่อที่ปลายยอด แต่ละช่อประกอบด้วยดอกย่อยจำนวนมาก ดอกเป็นสีเหลืองอ่อน หรือสีเหลืองนวล มีกลิ่นหอม “ผล” เป็นรูปกลมรีคล้ายผลของมะม่วงอ้ายเหวิน หรือผลของมะม่วงจีนหวง ผลมีขนาดใหญ่ โตเต็มที่มีนํ้าหนักเฉลี่ยระหว่าง 1-1.5 กิโลกรัม ตอผล
ผลดิบสีม่วง มีนวลทั่วทั้งผล ผลห่ามมีรสชาติหวานมันกรอบอร่อยมาก ผลสุกเป็นสีม่วงเข้มเกือบดำ เนื้อผลเป็นสีเหลืองเข้ม รสหวานหอม ไม่มีเสี้ยน และไม่เละตามที่กล่าวข้างต้น เคี้ยวหนึบสุดยอดจริงๆ รสชาติใกล้เคียงกับมะม่วงนํ้าดอกไม้มัน เมล็ดลีบ ให้เนื้อเยอะ ติดผลปีละครั้ง แต่จะให้ผลดกทั้งต้น ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดและทาบกิ่ง

 

ส่วนใครที่ต้องการกิ่งพันธุ์ สามารถติดต่อที่สวนได้ เพราะมีการทาบกิ่งออกจำหน่ายด้วย การปลูก “มะม่วงยู่เหวิน” หรือ “แดงจักรพรรดิ” เป็นพันธุ์ที่ปลูกง่าย เติบโตได้ในดินทั่วไป ไม่ชอบนํ้าท่วมขัง หลังปลูกช่วงแรกรดนํ้าพอชุ่มทั้งเช้าและเย็น บำรุงปุ๋ยคอก หรือขี้วัวขี้ควายแห้ง กลบฝังดิบรอบโคนต้นเดือนละครั้ง ระยะปลูก 3-4 ปี จะเริ่มติดผลชุดแรก หลังเก็บผลผลิตต้องตัดแต่งกิ่งพร้อมใส่ปุ๋ยบำรุงต้นสูตร 15-15-15 เดือนละครั้งทันที จะมีผลดกทุกปี สนใจรายละเอียดติดต่อสอบถามได้โทร. (087) 187-6656

 

เมื่อวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2563