คนกาฬสินธุ์ ใช้พื้นที่ 2 ไร่ ขยายพันธุ์ไม้ผล สร้างรายได้ดี

คุณวัชรินทร์ เขจรวงศ์ เกษตรอำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ หรือเมืองน้ำดำ กาฬแปลว่า ดำ, สินธุ์แปลว่า น้ำ ครับ เดินทางเข้าพื้นที่บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 4 ดินแดนห่างไกลและไกลมาก สมัยก่อนเรียกว่า ขึ้นรถ ลงเรือ โหนเครือ ขี่ม้า อยู่ระหว่างภูปอ กับภูเป้ง และภูค่าว แต่ที่นี่เป็นถิ่นน่าอยู่ คุณลุงวิชิต บุญคง อายุ 76 ปี คุณป้าอัญชลี มีมา 65 ปี พื้นเพเป็นคนจังหวัดสุโขทัย ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ 134 หมู่ที่ 4 บ้านโพนสวาง ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. (081) 445-7840 ซื้อที่ดิน 2 ไร่ ลูกๆ รับราชการที่จังหวัดสุโขทัย พื้นที่เพียงน้อยนิด ต้องสร้างผลประโยชน์ทุกตารางนิ้ว สร้างบ้านพักอาศัย 1 งาน เปิดเป็นร้านค้าปลีกสินค้าเบ็ดเตล็ดทั่วไป ที่ตรงข้ามโรงเรียนบ้านโพนสวาง จะปลูกพืชไร่ คงไม่พออยู่พอกิน คุณลุงวิชิต บอกว่า ตนเองเป็นช่างก่อสร้าง ไม่มีความรู้เรื่องภาคการเกษตร แต่มี คุณฉัตรา ปทุมพร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เป็นที่ปรึกษา จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนเพาะชำกล้าไม้ กับสำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์

คุณลุงวิชิต พาเดินนำชมสวนที่มีความหลากหลาย เรือนเพาะชำขนาด 6×6 เมตร มีไม้ผลที่ผ่านการขยายพันธุ์โดยการทาบกิ่ง การตอน การต่อยอดหรือเสียบยอด การเพาะเมล็ด เช่น มะม่วงมันศาลายา มะม่วงมันไต้หวัน ฟอร์จูนสีม่วง เขียวสามรส แก้วขมิ้น อกร่องมัน น้ำดอกไม้เบอร์ 4 น้ำดอกไม้สีทอง ขนุนพันธุ์เพชรดำรง ฝรั่ง ลำไย ทุเรียนหมอนทอง มะปราง มะยงชิด มะขามเปรี้ยวยักษ์ พุทรา มะนาวแป้นแม่ไก่ไข่ดก ลิ้นจี่ มะขามป้อมอินเดีย

คุณลุงวิชิต บุญคง

ภายในสวน 1 ไร่เศษ มีครบทุกชนิดที่กล่าวมา กว่า 100 ต้น เป็นแปลงปลูกเพื่อขยายพันธุ์ เช่น ขนุน ต้นเดียวสามารถทำเงินมากกว่า 10,000 บาท ต่อปี มากกว่า “เกษตรกรปลูกมันสำปะหลัง 1 ไร่” 1 ปีให้ผลผลิตครั้งเดียว…คุณลุงวิชิต บอกว่า ตนเองอยู่ในสวนเกือบทั้งวัน ยกเว้นมีลูกค้ามาร้านจำนวนมากออกมาช่วยคุณป้าอัญชลีขายสินค้า คุณป้าอัญชลีว่างก็ออกมาเดินสวน จัดระเบียบผลผลิตกิ่งพันธุ์ รับเงินจากการจำหน่ายสินค้า

คุณลุงวิชิต บุญคง และ คุณป้าอัญชลี มีมา

ชีวิตวัยเกษียณ ของคุณลุงวิชิต คุณป้าอัญชลี แบบอย่างของคนหลัง 60 ปี งานไม่หนัก ร่างกายแข็งแรง มีข้าราชการหลายคนที่วัยใกล้เกษียณมาขอศึกษาดูงาน ขอคำแนะนำ “อยู่อย่างมีความสุขหลังชีวิตราชการ” งานไม่หนักแต่มีรายได้ คุณลุงวิชิตแนะนำไปว่า “หากหันกลับมาทางการเกษตรต้องเตรียมความพร้อมก่อนอายุ 50 ปี” อย่า 60 ปีแล้วค่อยทำ

มะขามป้อม

ที่นี่…จะทำงานในร่มเงาต้นไม้ ไม้ผลทุกต้นติดลูกนะครับ ขยายพันธุ์ไปบำรุงรักษาให้ปุ๋ยให้น้ำ ปลูกแซม ระยะชิดมากๆ เช่น 1×1-3×3 เมตร หรือชิดกว่านั้น ผลผลิต เช่น ผลไม้ ที่ออกมาเป็นการโชว์เท่านั้น เช่น มะม่วงลูกโตๆ สีสวย ขนุนอร่อย ลำไย มะขามยักษ์ ลูกค้าที่แวะเยี่ยมต่างประทับใจ เห็นแล้วซื้อต้นพันธุ์กลับบ้านไปปลูกแทบทุกราย ราคามิตรภาพครับ ตั้งแต่ 10-100 บาท มีคนมาสั่งจองจำนวนมากพอสมควร

ขนุนเพชรดำรง

คุณธีระศักดิ์ ยมสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ คุณวัชรินทร์ เขจรวงศ์ เกษตรอำเภอสหัสขันธ์ พร้อมนักส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล คือ คุณฉัตรา ปทุมพร น้อมนำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เศรษฐกิจพอเพียง ไร่นาสวนผสมตามแนวพระราชดำริฯ ใช้พื้นที่น้อยแต่ผลตอบแทนสูง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ครอบครัวเกษตรกรมีความสุข พร้อมสนับสนุนให้เกษตรกรอยู่อย่างเกื้อกูลกัน เป็นครูติดแผ่นดิน หรือเกษตรกรต้นแบบของชุมชน ปลูกไม้ผลต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องคือ “หลุมพอเพียง” ไม้หลักคือไม้ผล รอบๆ โคนต้นไม้ผลรัศมีตั้งแต่ 1-9 ตารางเมตร ปลูกตะไคร้ ข่า ล้อมรอบ ภายในปลูกพริก มะเขือ ผักบุ้ง สะระแหน่ แมงลัก ยี่หร่า กะเพรา ให้น้ำให้ปุ๋ย แบ่งกันกิน เจริญเติบโตไปด้วยกัน 3-4 ปี ไม้ผลโต เก็บผลผลิตจากไม้ผล 1 ไร่ ทำหลุมพอเพียง 20-25 ต้น ด้วยไม้ผลที่หลากหลาย กิน แจก แลก ขาย เงินไม่ออกจากกระเป๋า ขายได้เงินอีกต่างหาก

คุณลุงวิชิต คุณป้าอัญชลี บ้านโพนสวาง แบบอย่างจริงๆ ครับ รายได้จากการขยายพันธุ์ ต่อต้น ต่อปี มากกว่า 10,000 บาท คิดคำนวณเล่นๆ ไม่ต่ำกว่า 500,000 บาท ต่อปี ครับ

มะม่วงพันธุ์ดี
บทความก่อนหน้านี้เริ่มแล้ววันแรก “ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี” ตะลึง!! ผ้าซิ่นผืน 2 ล้านจากเมืองอุทัย
บทความถัดไป“MODDII” แบรนด์ขนมไทยอัดกระป๋อง สินค้าขายดีช่วงโควิด-19