สาวใหญ่เมืองกาญจน์ ปลูกข้าวโพดหวานจัมโบ้สวีท 3 ไร่ สร้างรายได้หลักแสนต่อปี

ข้าวโพดหวาน อีกหนึ่งพืชทางเลือกสร้างรายได้เสริมที่น่าสนใจให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดี เนื่องจากข้าวโพดหวานเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อย ในอัตราเฉลี่ย 438 ลูกบาศก์เมตร ต่อไร่ อายุการเก็บเกี่ยวสั้น เพียง 72-74 วัน สร้างรายได้หมุนเวียนได้ตลอดทั้งปี

คุณสมบัติ รักอู หรือ พี่บัติ อยู่หมู่ที่ 7 บ้านหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหวานสร้างรายได้เสริมจากการทำไร่อ้อย เนื่องจากอ้อยเป็นพืชที่สร้างรายได้เป็นรายปี รายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน จึงหันมาเลือกปลูกข้าวโพดหวานเป็นพืชสร้างรายได้เสริม มีข้อดีหลายข้อ คือ
1. ใช้น้ำน้อย
2. ปลูกได้ตลอดทั้งปี
3. สร้างรายได้หมุนเวียนได้ตลอด

คุณสมบัติ รักอู

ปลูกข้าวโพดหวานลูกผสมจัมโบ้สวีท
ลงทุนน้อย สร้างรายได้ดี

พี่บัติ บอกว่า ตนเป็นเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยเป็นอาชีพหลัก แต่ช่วงหลังมานี้รายได้ไม่ดีเท่าที่ควร เงินขาดมือ จึงหันมาปลูกข้าวโพดหวานเป็นพืชทางเลือกสร้างรายได้เสริม โดยพันธุ์ที่เลือกปลูกคือ ข้าวโพดหวานลูกผสม จัมโบ้สวีท จุดเด่นคือ ต้นแข็งแรง ฝักใหญ่ ทนแล้ง ปลูกง่าย เมล็ดเต่งเรียงแถวสวย รสชาติหวานกรอบ แม่ค้าชอบ จึงเลือกปลูกสายพันธุ์นี้ เพราะคิดว่าน่าจะเป็นพืชที่สร้างรายได้เสริมระหว่างรอเงินอ้อยได้เป็นอย่างดี

ผลผลิตคุณภาพ ฝักใหญ่ สีเหลืองสด เมล็ดเต่ง แถวเรียงสวย

วิธีการปลูก มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

การเตรียมดิน การปลูกข้าวโพดหวานจำเป็นต้องมีการเตรียมดิน ในส่วนของการเตรียมดินจะใส่ปุ๋ยคอกในอัตราส่วน 1.5-2 ตัน ต่อไร่ แล้วไถดะเพื่อกลบดินให้ลึก 10-12 นิ้ว จากนั้นตากดินทิ้งไว้ 7-10 วัน เพื่อกำจัดไข่แมลง เชื้อโรค และวัชพืชที่อยู่ในดิน
วิธีการปลูก ข้าวโพดหวานมีอยู่ 2 แบบ คือแบบแถวเดี่ยว และแบบแถวคู่ ที่ไร่จะปลูกแบบแถวเดี่ยว เว้นระยะห่างระหว่างแถว ประมาณ 75 เซนติเมตร และระยะห่างระหว่างต้น ประมาณ 25-30 เซนติเมตร โดยหยอดเมล็ดพันธุ์หลุมละ 1-2 เมล็ด ซึ่งอัตราการหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน จะอยู่ที่ 1-1.5 กิโลกรัม ต่อไร่
หลังจากหยอดเมล็ดเสร็จ จากนั้นอีก 3 วัน ต้นก็จะขึ้นเป็นเดือยงอกขึ้นมา ต้องหมั่นดูแลรดน้ำ พอใบที่สองขึ้นแล้วกำลังจะเกิดใบที่สามก็ให้รดน้ำอีกครั้ง เมื่อขึ้นได้ครบ 7 วัน ก็จะเริ่มฉีดพ่นยาป้องกันเชื้อราและกำจัดหนอนผสมกัน พ่นทุกๆ 5-7 วัน จนต้นอายุครบ 25 วัน ต้นจะแข็งแรงแล้วหยุดพ่น
ปุ๋ย ต้องให้อายุได้ 25 วัน ถึงจะใส่ได้ สูตรที่ใส่ จะเป็นสูตรเสมอ 15-15-15 หรือ 16-16-16 ก็ได้ 1 รอบการปลูกใส่ปุ๋ยเพียง 2 ครั้ง ก็พอแล้ว
ระยะการปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว พันธุ์จัมโบ้สวีท ตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว 72-74 วัน เก็บเกี่ยวได้ ถ้าหากไม่พักดิน 1 ปี ปลูกได้ 4 ครั้ง แต่ถ้าจะให้ดีควรพักเพื่อปรับปรุงบำรุงดินจะดีกว่า

ระยะห่างระหว่างแถว

เทคนิคการดูแลให้ได้ผลผลิตดี

1. โรคสำคัญการปลูกข้าวโพด คือ โรคใบไหม้แผลใหญ่ ที่สวนก็จะเจอบ้างแต่เพียงเล็กน้อย วิธีแก้ คือการขยันหมั่นตรวจแปลง ดูแลกำจัดหนอนในระยะ 20 วันแรก
2. การเลือกใช้เมล็ดพันธุ์ที่ดี ทนโรค จะช่วยทั้งประหยัดต้นทุนและได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ
3. การให้น้ำ อย่าขาด ข้าวโพดเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยก็จริง แต่ก็ไม่ควรขาดน้ำ ทุก 2-3 วันครั้ง
4. สภาพอากาศต้องไม่ร้อนหรือมีฝนมากเกินไป ถ้าอากาศดีสม่ำเสมอ โรคเชื้อราหรือแมลงแทบจะไม่เกิดเลย
5. สลับแปลงปลูก อย่าปลูกพืชซ้ำหรือพันธุ์ซ้ำๆ ตัวอย่างที่ไร่จะปลูกข้าวโพดหวานจัมโบ้สวีท สลับกับข้าวโพดข้าวเหนียว ขาว ม่วง เพื่อหนีเชื้อโรค และโรคแมลง

พร้อมเก็บเกี่ยว

ผลผลิตต่อไร่ เฉลี่ยประมาณ 2,400 กิโลกรัม ต่อไร่
ต้นทุนการปลูก ค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าปุ๋ย ค่ายา ค่าแรงงาน รวมแล้วต้นทุนประมาณ 4,500 บาท ต่อไร่ ถือเป็นอาชีพเสริมที่สร้างรายได้ดีกว่าอ้อยมาก
รายได้ แบ่งปลูกเป็นรอบ เพื่อให้มีรายได้เข้ามาทุกๆ 20 วัน ปลูก 3 ไร่ สร้างรายได้ประมาณ 50,000 บาท ต่อครั้ง วิธีการขายจะต่างจากที่อื่นทั่วไป จะไม่ชั่งขายเป็นกิโลกรัม แต่ที่นี่จะนับขายเป็นฝัก แบ่งราคาตามไซซ์ มีตั้งแต่ไซซ์เอ ไซซ์บี ไซซ์ซี และขนาดเล็ก ส่วนนี้จะใส่ถุงขายเป็นกิโลกรัม ซึ่งผลผลิตข้าวโพดหวานของที่ไร่ส่วนใหญ่จะได้เป็นไซซ์เอ กับไซซ์บี ราคาไซซ์เอจะอยู่ที่ ฝักละ 5 บาท ไซซ์บี ราคาฝักละ 4 บาท ส่วนไซซ์อื่นๆ ราคาจะลดลงมาเป็นลำดับ
ตลาด ส่งสี่มุมเมืองที่เดียว จากประสบการณ์ที่เริ่มปลูกข้าวโพดพันธุ์นี้มาปีกว่าๆ ผลตอบรับจากแม่ค้าถือว่าดีมากแม่ค้าชอบ ขายง่าย เพราะข้าวโพดของที่ไร่ฝักใหญ่เสมอกัน สีเหลืองสด เมล็ดเรียงแถวสวย รสชาติหวานกำลังดี เปลือกไม่หนาเกินไป สีเงา เหมาะกับตลาดขายฝักสดมากๆ

ระบบน้ำ

ฝากถึงเกษตรกร

“อยากฝากถึงเกษตรกรที่เน้นปลูกแต่เฉพาะพืชเชิงเดี่ยว อยากให้ปรับเปลี่ยนทัศนคติใหม่ หันมาลองปลูกพืชอย่างอื่นเสริมสร้างรายได้ ด้วยจะหวังรอแต่รายได้จากพืชหลักทางเดียวท่าทางจะไม่ดี เศรษฐกิจแบบนี้จะอยู่ยาก เพราะนอกจากต้องรอรายได้เพียงอย่างเดียวแล้ว ราคาพืชผลทางการเกษตรก็ไม่แน่นอน มีแต่จะต่ำลงๆ จึงอยากให้ทุกคนหันมาลองปลูกพืชเสริม เพื่อสร้างช่องทางเพิ่มรายได้กันดู อย่างน้อยก็ทำให้มีรายได้เป็นรายวัน หรือรายสัปดาห์เข้ามา เวลาลูกเปิดเทอมก็ไม่ต้องมีปัญหาไปกู้หนี้ยืมสิ้นคนอื่นเขามา อย่างพี่เคยเจอมาหมดแล้ว แต่เมื่อเริ่มปลูกข้าวโพดหวานเป็นอาชีพเสริม ชีวิตความเป็นอยู่ก็ดีขึ้น มีเงินใช้ไม่ขาดมือ ให้ทุกคนเริ่มจากพื้นที่เล็กๆ ก่อน ไม่จำเป็นต้องปลูกข้าวโพดหวานอย่างเดียว แต่ให้เลือกปลูกพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่ของตัวเอง” พี่สมบัติ กล่าวทิ้งท้าย

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 064-213-9568

ส่งแผงรับซื้อข้าวโพดหวานที่ตลาดสี่มุมเมือง