หนุ่มเพชรบูรณ์ ปลูก “ไผ่บงหวาน” 1 ไร่ เน้นผลิตต้นพันธุ์ขาย ฟันรายได้ครึ่งแสนต่อเดือน

มีให้เห็นกันอยู่บ่อยๆ กับการที่มนุษย์เงินเดือนลาออกจากงานประจำหันมาทำเกษตร พี่เปล่ง หนุ่มหน้ามนคนเพชรบูรณ์ อดีตช่างเทคนิคแผนกซ่อมบํารุงในบริษัทเอกชนหันมาเอาดีด้านการปลูกไผ่ ด้วยเหตุผลที่เริ่มอิ่มตัวกับงานประจำ และอยากมีเวลากับครอบครัวให้มากกว่านี้ จึงเลือกอาชีพเป็นเกษตรกร เป็นอาชีพใหม่ในการสร้างรายได้และเพื่อให้ได้อยู่กับครอบครัวที่ตัวเองรักด้วย

คุณสุดใจ มนตรี หรือ พี่เปล่ง ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์เมืองเพชรบูรณ์ อยู่บ้านเลขที่ 91 หมู่ที่ 5 บ้านหนองแดง ตำบลชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ลาออกจากการเป็นมนุษย์เงินเดือน ผันตัวเป็นเกษตรกรอย่างเต็มตัว ซึ่งหากท่านผู้อ่านได้อ่านเรื่องราวที่พี่เปล่งได้บอกเล่าประสบการณ์การทำเกษตรแล้ว ท่านจะเกิดกำลังใจขึ้นมาอีก เพราะการทำเกษตรไม่ได้ยากอย่างที่คิด ขอแค่เพียงรู้จักวางแผนและขยันศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ เพียงเท่านี้ก็ถือเป็นบันไดขั้นแรกสู่ความสำเร็จแล้ว

คุณสุดใจ มนตรี หรือ พี่เปล่ง

พี่เปล่ง เล่าว่า การเริ่มต้นเป็นเกษตรกรของตนเริ่มจากการเป็นเกษตรกรวันเสาร์-อาทิตย์ ก่อน เริ่มปลูกไผ่ครั้งแรก ปี’58 โดยมีการวางแผนไว้ล่วงหน้า ก่อนที่จะออกจากงานด้วยการหาซื้อที่ดินไว้สำหรับทำการเกษตรก่อน อันดับถัดมาจึงเป็นเรื่องของการวางแผนว่าจะทำอะไร ปลูกอะไร สามารถให้ผลผลิตเก็บขายได้ทันทีที่ออกจากงานมาแล้ว จึงเลือกปลูกไผ่เป็นพืชชนิดแรกในการสร้างรายได้ เนื่องจากไผ่เป็นพืชที่ให้ผลผลิตเร็ว และยังเป็นพืชอเนกประสงค์ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน ทั้งหน่อ ลำต้น และใบ โดยความรู้ทั้งหมดอาศัยศึกษาจากอินเตอร์เน็ตเป็นหลัก ประกอบกับการเข้าไปศึกษาดูงานตามแหล่งศูนย์การเรียนรู้จากหลายๆ ที่ด้วย

 

“ไผ่บางหวานเพชรชนแดน”
พืชสร้างรายได้หลักของสวน

เจ้าของบอกว่า มีพื้นที่ทำการเกษตรทั้งหมด 10 ไร่ แบ่งปลูกไผ่ตงลืมแล้ง 4 ไร่ ไผ่บงหวานเพชรชนแดน 1 ไร่ ไผ่ซางหม่น 1 ไร่ ในอนาคตจะมีการขยายพื้นที่ปลูกจนเต็มพื้นที่ โดยจุดประสงค์ในการปลูกไผ่ครั้งแรกตั้งใจไว้ว่าจะทำเพื่อขายหน่อและขายต้นพันธุ์ ทำไปปีแรกผลปรากฏว่า ถ้าทำทั้ง 2 อย่าง จะเกิดรายได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย จึงเปลี่ยนแนวคิด เน้นมาปลูกเพื่อขายต้นพันธุ์เพียงอย่างเดียว มีขายหน่อบ้างเล็กน้อยที่หน้าสวน มีไผ่บงหวาน และไผ่ซางหม่น เป็นตัวสร้างรายได้หลัก ด้วยจุดเด่นของไผ่บงหวานที่สามารถกินสดและดิบได้ นำมาตำส้มได้อร่อย มีไซยาไนด์น้อย ผู้ป่วยโรคเก๊าต์สามารถรับประทานได้ ส่วนไผ่ซางหม่นถือเป็นพืชอเนกประสงค์ขายหน่อก็ได้ ทั้งลำต้นยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมทำตะเกียบ ไม้เสียบลูกชิ้น และทำโครงสร้างบ้านได้อีกด้วย

ต้นพันธุ์ไผ่บงหวานเพชรชนแดน

วิธีการปลูกดูแลไผ่บงหวานเพชรชนแดน

การเตรียมดิน …เคล็ดลับการปลูกของที่สวนคือ ใช้ถ่านไบโอชาร์ที่เผาเองมาเป็นส่วนผสมในดินปลูก เป็นตัวช่วยเก็บความชื้นและจุลินทรีย์ได้ดีมาก จากนั้นนำมาผสมกับปุ๋ยคอกและดิน ในสัดส่วนถ่านไบโอชาร์ 1 ส่วน ดิน 2 ส่วน และปุ๋ยคอก 1 ส่วน แล้วนำมาผสมคลุกเคล้าใส่ลงไปในหลุมปลูก

การปลูก …ขุดหลุมในระยะที่เหมาะสม กว้าง ลึก 30×30 เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างต้น 2×2 เมตร 1 ไร่ ปลูกได้ประมาณ 200 กอ ลงต้นพันธุ์ปลูกไม่ต้องลึกมาก แค่ให้เสมอหลุมจะทำให้ได้ผลผลิตเร็ว

การดูแลรดน้ำ …ระบบน้ำเป็นระบบมินิสปริงเกลอร์ในช่วง 8 เดือนแรก จะให้น้ำทุกเช้า-เย็น นาน 10-30 นาที แล้วแต่สภาพอากาศในตอนนั้น และหลังจากผ่านช่วงระยะฟื้นตัว 8 เดือนแรกไปแล้ว จะลดอัตราการให้น้ำเหลือ 3 วัน รดน้ำ 1 ครั้ง ให้เวลาเดียว หรือให้สังเกตที่กอไผ่ว่ามีความชุ่มชื้นหรือแห้งแค่ไหน ค่อยรดน้ำอีกครั้ง

ปุ๋ย …ให้ทั้งปุ๋ยหมักและปุ๋ยคอก วิธีการคือ ใส่ปุ๋ยหมักพร้อมกับการให้น้ำทุก 3 เดือนครั้ง ส่วนปุ๋ยคอก เฉลี่ยใส่ปีละ 2 ครั้ง ปริมาณการใส่ถ้ากอใหญ่ใส่ 1 กระสอบถุงปุ๋ย บรรจุ 20-25 กิโลกรัม โรยใส่โดยรอบ แต่ถ้าปลูกเพื่อขายหน่อจะต้องใส่ปุ๋ย 3-4 ครั้ง ต่อปี เพื่อบำรุงหน่อ เพราะมีการตัดหน่อออกมาเรื่อยๆ

สวนไผ่บงหวานเพชรชนแดน

ข้อแตกต่างระหว่างไผ่ที่เลี้ยงเพื่อขายหน่อ
กับ ไผ่เลี้ยงเพื่อขายต้นพันธุ์

ไผ่ที่ปลูกเพื่อขายหน่อ …1 กอ จะเก็บไว้ไม่เกิน 5 ลำ หมั่นสางกอไม่ให้รก ถ้ารกจะทำให้เกิดศัตรูหนู กระแต กระรอก ที่ชอบมากินไผ่หวาน การดูแลให้น้ำสม่ำเสมอ น้ำต้องชุ่มชื้นตลอด

ไผ่ที่ปลูกเพื่อขายต้นพันธุ์ …จะปลูกง่าย ลงทุนน้อย และคืนทุนเร็ว การดูแลไม่ต้องสางกอ แต่จะทำบริเวณโดยรอบให้สะอาด 1 กอ สามารถเก็บไว้ได้มาก 15-20 ลำ การดูแลให้น้ำ 2-3 วันครั้ง หรือดูตามสภาพภูมิอากาศ บางครั้งสามารถอยู่ได้นานเป็นสัปดาห์ถึงรดน้ำ 1 ครั้ง

หน่อไผ่บงหวานเพชรชนแดน

ต้นทุนสำหรับมือใหม่ … ยกตัวอย่าง ต้นทุนการปลูกไผ่บงหวานเริ่มต้นจาก ค่าต้นพันธุ์ ต้นละ 100 บาท ปลูก 1 ไร่ คิดเป็นเงินค่าต้นพันธุ์ 20,000 บาท ค่าปุ๋ยคอก ประมาณ 1,500 บาท ค่าวางระบบน้ำแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละท่าน รวมแล้วค่าใช้จ่ายลงทุนครั้งแรก เฉลี่ยที่ไร่ละ 35,000-40,000 บาท เป็นเงินลงทุนในปีแรก ส่วนปีต่อๆ ไปจะเสียแค่ค่าน้ำ ค่าปุ๋ย เพียงไม่กี่พันบาท

รายได้… ตั้งแต่เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตครั้งแรกจนถึงปัจจุบันก็เป็นระยะเวลานานกว่า 5 ปีแล้ว ยอดขายดีมาโดยตลอด ราคาไม่เคยเปลี่ยน ปีแรกขายต้นละ 100 บาท ปีที่ 5 ก็ยังขายราคาเดิม 100 บาท ถือเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ดีมากๆ ยอดขายเฉลี่ยต่อเดือน ประมาณ 50,000-100,000 บาท สำหรับผู้ที่สนใจต้นพันธุ์สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ลาซาด้า หรือท่านใดต้องสินค้าจำนวนมาก สามารถเข้ามาซื้อถึงในสวน หรือให้ทางสวนไปส่งถึงที่บ้านก็ได้ คิดค่าน้ำมันตามระยะทางจริง

ระบบน้ำภายในสวน

เริ่มต้นหาตลาดอย่างไร

พี่เปล่ง บอกว่า เริ่มทำการตลาดกลุ่มแรกได้มาจากคนรู้จัก มีคนรู้จักมีพี่มีน้องอยู่ที่ไหนก็ส่งไปให้เขาทดลองปลูกแบบฟรีๆ ถ้าเขาชอบ เขาก็จะไปบอกกันปากต่อปากเอง ซึ่งทุกวันนี้ก็ได้ลูกค้าจากวิธีนี้มากพอสมควร โดยเฉพาะลูกค้าจากทางภาคใต้และภาคอีสาน สนใจทั้งโทร.ให้ไปส่ง และเข้ามารับเองถึงที่สวน

ตลาดกลุ่มที่สอง เป็นตลาดออนไลน์ในเพจเฟซบุ๊กของสวน หลังจากนั้นมีการพัฒนาขึ้น ได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มคนรักเกษตรต่างๆ แล้วก็โพสต์ขายไปเรื่อยๆ และช่วง 2 ปีหลังมานี้ มีการเพิ่มช่องทางการขายผ่านเว็บไซต์ช็อปปิ้งออนไลน์ลาซาด้า เป็นอะไรที่ขายดีมาก ซึ่งเคล็ดลับอยู่ที่

  1. 1. ที่สวนจัดส่งสินค้าไว
  2. 2. ต้นไม้ที่สวนทุกต้น จะคัดเฉพาะต้นที่สมบูรณ์แข็งแรงที่สุดให้ลูกค้า หรือถ้ามีการเสียหายใดๆ ทางเรายินดีเปลี่ยนต้นใหม่ให้
  3. 3. จัดส่งได้คุณภาพ ใส่ใจทุกขั้นตอน ดังนั้น เมื่อสินค้าไปถึงมือลูกค้าสภาพจะยังสมบูรณ์ทุกอย่าง เมื่อทำได้มาตรฐานลูกค้าหลายๆ ท่านที่เคยสั่งสินค้าจากเรา ก็จะให้ดาวของเราอยู่ในเกณฑ์ 5 ดาว เมื่อเวลามีใครสนใจจะซื้อต้นพันธุ์ไผ่ ร้านเราก็จะขึ้นเป็นเจ้าแรกๆ
หน่อไผ่บงหวานเพชรชนแดน

แนะนำลูกค้าซื้อไปปลูก

อันดับแรกต้องถามก่อนว่า จะปลูกเพื่อจุดประสงค์อะไร ปลูกขาย กินเอง หรือใช้ลำต้น เพราะที่สวนจะมีไผ่หลากหลายสายพันธุ์ให้เลือก ก็จะแนะนำไปตามประเภทที่มี จะไม่มีการเชียร์ขายแต่ต้นพันธุ์แพงๆ แต่จะแนะนำชนิดให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของคนปลูก และจะมีการแนะนำวิธีการปลูกแบบคร่าวๆ ให้ หรือถ้าใครอยากได้ความรู้เชิงลึกกว่านี้ก็ยินดีให้คำปรึกษา

ไผ่กิมซุงหรือตงลืมแล้ง

ฝากถึงมนุษย์เงินเดือนอยากทำเกษตร

“ถ้ามีเพื่อนที่พอมีความรู้ทางด้านเกษตรให้ลองโทร.ปรึกษาเพื่อนก่อน และต้องวางแผนล่วงหน้าก่อนออกจากงาน ค่อยๆ ทำไปเรื่อยๆ เป็นเกษตรกรเสาร์-อาทิตย์ ก่อนก็ได้ แล้วก็ไปปลูกไว้ให้มีผลผลิตและเมื่อผลผลิตออกมาให้เก็บเกี่ยวก็สามารถสร้างรายได้ให้เรา หรือทำให้การดำรงชีวิตเราไม่ต้องพึ่งเงินเดือน เราก็สามารถผันตัวมาเป็นเกษตรกรได้ไม่ยาก” พี่เปล่ง กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับท่านที่สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อซื้อต้นพันธุ์ไผ่ สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร. 090-681-5795