สาว ป.โท ลูกแม่โดม เจ้าของ “ฟาร์มรัก” เปิดบ้านหลังละ 20 ล้าน เลี้ยงไส้เดือน สร้างรายได้ เดือนละกว่า 6 หมื่น

คุณนีม-ณิชนันทน์ หะยีลาเต๊ะ หญิงแกร่งแห่งรั้วธรรมศาสตร์ ที่หยัดยืนร่ำเรียนหลักสูตรวิชาต่างๆ เพื่อนำความรู้มาต่อยอดประกอบอาชีพ จนในที่สุดก็คว้า ป.โท สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาได้อีก 1 ใบ ในระหว่างที่เธอศึกษาเล่าเรียนอยู่นั้น ได้มีโอกาสเดินทางไปดูงานในสถานที่ต่างๆ หนึ่งในนั้นคือ ประเทศญี่ปุ่น และหากใครเป็นคนในวงการเกษตรย่อมรู้ดีว่าประเทศนี้เขาจะมีความล้ำสมัยในการทำเกษตร และเขายังให้ความสำคัญในเรื่องของ “ดิน” มากๆ เพราะเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการทำเกษตร ดังนั้น สิ่งที่ช่วยฟื้นฟูดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องเป็นสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ซึ่งก็คงเป็นอะไรไปไม่ได้ นอกจาก “ไส้เดือน”

คุณนีม-ณิชนันทน์ หะยีลาเต๊ะ

คุณนีม อยู่บ้านเลขที่ 26/152 ซอย 12 หมู่บ้านคันทรีปาร์คแคลิฟอร์เนีย 16 ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

“ช่วงเข้ามหาลัยหนูไม่ได้ตั้งใจเรียนด้านเกษตรหรอก เพราะจากที่รับรู้มาว่า ยิ่งทำยิ่งลำบาก มันเหนื่อย มันร้อน แต่เมื่อได้มาพบกับอาจารย์ท่านหนึ่ง ท่านได้แนะความรู้ต่างๆ และพาไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น 2 ครั้ง มันทำให้ทัศนคติของตัวเองที่เคยมองงานเกษตรในแง่ลบเปลี่ยนไป หลังจากจบออกมาไม่อยากไปทำงานที่อื่น สิ่งที่จะทำให้เราได้กลับมาอยู่กับครอบครัวก็คือ การทำฟาร์ม โดยมีเป้าหมายก็คือ ต้องการทำฟาร์มที่ปลอดภัย และไม่พึ่งสารเคมี และการทำเกษตรนั้นจะต้องมีดินที่ดี มันก็เลยเป็นที่มาของการทำฟาร์มไส้เดือน” คุณนีม บอก

ผลิตภัณฑ์

คุณณิชนันทน์ หะยีลาเต๊ะ ได้นำเอาความรู้มาต่อยอด โดยตั้งธงไว้ว่าจะต้องทำฟาร์มที่ “ปลอดภัย ไม่พึ่งสารเคมี” การหันมาเลี้ยงไส้เดือนดินจึงตอบโจทย์ที่ต้องการอย่างมาก เพราะ ไส้เดือน คือสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ และเป็นเครื่องหมายยืนยันว่า พื้นที่นั้นๆ จะปลอดสารเคมี และสารที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค

ฟาร์มไส้เดือน ฟาร์มรัก ถือกำเนิดมาจากความรักของคุณนีมที่รักในครอบครัว และวิชาชีพ ทำให้มีผลงานที่มีคุณภาพออกมาสู่วงการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรนำไปใช้ในแปลงเกษตร ซึ่งผลผลิตที่ได้ก็จะไปสู่ผู้บริโภคที่รักสุขภาพด้วยเช่นกัน หากนับรวมเวลาที่ลองผิดลองถูกมา ก็ใช้เวลากว่า 1 ปี จนในที่สุดก็ได้ฤกษ์เปิดหน้าฟาร์ม เมื่อ 7 เดือนที่ผ่านมานี้เอง

ฟาร์มไส้เดือน ฟาร์มรัก จะมีไส้เดือนอยู่ 2 สายพันธุ์ คือ พันธุ์แอฟริกัน (African Night Crawler) หรือ AF และ พันธุ์บลูเวิร์ม (Blue worm) ซึ่งทั้งสองสายพันธุ์นี้จะมีจุดเด่นจุดด้อยต่างกัน ดังนี้

พร้อมจำหน่าย

พันธุ์แอฟริกัน (African Night Crawler) หรือ AF

– จะไม่ค่อยทนความร้อนเท่าไร เฉลี่ยอุณหภูมิที่เหมาะสม จะประมาณ 30-35 องศาเซลเซียส

– การย่อยปุ๋ย จำนวน 100-200 ตัว จะย่อยปุ๋ยได้ 1 ขีด

– ปรับปรุงสภาพดินให้ร่วนซุย ช่วยเพิ่ม แพร่กระจายจุลินทรีย์ในดินได้ดี และมีประโยชน์ต่อพืช

– กำจัดขยะอินทรีย์

– เป็นอาหารสัตว์ นิยมนำไปใช้เป็นเหยื่อสำหรับตกปลา

ร่อนมูลไส้เดือน

พันธุ์บลูเวิร์ม (Blue worm)

– ที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในแถบเอเชีย จะทนความร้อนได้ถึง 45 องศาเซลเซียส โดยประมาณ

– ขนาดตัวเล็ก ตัวโตสุดจะเท่าไม้จิ้มฟัน และขยายพันธุ์ได้เร็ว

– ย่อยปุ๋ยได้เร็ว มีฮอร์โมนพืชสูง มีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อพืชสูง

– กำจัดขยะอินทรีย์ ผลิตปุ๋ยหมัก

– ไม่ชอบการถูกรบกวน จะทำให้กินอาหารน้อยลง

– มีกลิ่นหอมเหมือนดอกโมก

– กลิ่นหอมจาก Coelomic Fluid

– นำไปเป็นวัตถุดิบในอาหารสัตว์น้ำ

ไส้เดือนที่เลี้ยง

ขั้นตอนการเตรียมเบดดิ้ง

เบดดิ้ง คือ ที่อยู่อาศัย ที่ผสมพันธุ์ และอาหารของไส้เดือน โดยวัตถุดิบที่จะนำมาใช้ในการเตรียมเบดดิ้งนั้น ส่วนใหญ่จะใช้มูลวัวนม เนื่องจากเป็นมูลที่มีสารอาหารที่ไส้เดือนต้องการในการเจริญเติบโตครบถ้วน แต่หากหามูลวัวนมไม่ได้ สามารถใช้มูลวัวเลี้ยงธรรมดาแทนได้

การเตรียมเบดดิ้ง

สามารถทำได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ แต่สำหรับวิธีของฟาร์มรักจะนำขี้วัวนมไปแช่น้ำประมาณ 3-5 วัน เพื่อลดความเป็นกรดด่าง และที่สำคัญน้ำจะช่วยให้มูลวัวนมเปื่อยยุ่ย ทำให้ไส้เดือนสามารถกินได้ง่าย หลังจากแช่เสร็จแล้วจะตักขึ้นใส่ในเข่งอีกใบ จากนั้นเปิดน้ำให้ผ่านทางสายยาง ฉีดให้น้ำไหลผ่านมูลวัวนมที่ตักขึ้น ประมาณ 5-10 นาที เพื่อชะล้างพวกยูเรียที่อาจจะเหลือตกค้างอยู่ให้ออกไป เสร็จแล้วยกออกไปผึ่งลมไว้ 1-2 วัน โดยไม่ต้องเทออกจากเข่ง ในขั้นตอนนี้จะช่วยให้จุลินทรีย์ในมูลวัวนมเกิดการย่อยได้สมบูรณ์มากขึ้น และช่วยให้ก๊าซมีเทนระเหยออกไปจนหมด ทำให้เบดดิ้งที่ได้ไม่ร้อนเหมาะแก่การอยู่ของไส้เดือน

เคล็ดลับ หลังจากผึ่งลมไว้ 1-2 วัน จะพบว่า เบดดิ้งในเข่งจะแห้ง ให้ตักเบดดิ้งออกมาใส่กะละมัง แล้วราดน้ำให้ชุ่ม ทิ้งไว้ 30-60 นาที แล้วจึงนำมาใช้งาน เมื่อตักลงในกะละมังเลี้ยง ให้ลองใช้มือบีบเบดดิ้ง หากมีน้ำซึมออกมาตามร่องนิ้ว แสดงว่า เบดดิ้ง มีความชื้นที่เหมาะสมต่อการอยู่ของไส้เดือน (ความชื้นที่เหมาะสม ประมาณ 80-85%) ซึ่งความชื้นประมาณนี้สามารถอยู่ได้ 14-20 วัน โดยไม่ต้องรดน้ำเพิ่มแล้ว

อุปกรณ์

ขั้นตอนการเลี้ยง

แบ่งกะละมังเป็น 2 ส่วน ดังนี้

กะละมัง ใบที่ 1 ใส่ตัวไส้เดือน+ที่อยู่เก่า (ปริมาณไส้เดือน 1-1.5 ขีด) ส่วนกะละมัง ใบที่ 2 ใส่เบดดิ้ง (ประมาณ 2-3 กิโลกรัม) เมื่อใส่เบดดิ้งลงไปในกะละมังทั้งสองแล้ว ให้เกลี่ยเบดดิ้งจนทั่วกะละมัง โดยตัวเบดดิ้งจะอยู่ล้อมรอบตัวไส้เดือน ซึ่งวิธีการนี้จะเป็นการช่วยลดความเสียหายหากเบดดิ้งไม่เหมาะสม โดยไส้เดือนจะมีบ้านเก่าอยู่ และไม่เลื้อยหนีออกจากกะละมัง

เคล็ดลับ ในวันแรกของการลงเลี้ยง แนะนำว่าให้นำน้ำยาล้างจาน (ไม่ผสมน้ำ) ทาขอบกะละมังเพื่อกันไม่ให้ไส้เดือนหนีออกมา

สิ่งที่น่าสนใจ และเป็นไฮไลต์ของฟาร์มแห่งนี้ คือ ใช้บ้านสองชั้นที่มีมูลค่ากว่า 20 ล้านบาท ให้ไส้เดือนอยู่ โดยนอกจากจะเลี้ยงในกะละมังแล้ว คุณณิชนันทน์ เธอยังสร้างกระบะเลี้ยงขนาดใหญ่ให้ไส้เดือนของเธอได้อาศัยอย่างสุขสบาย ซึ่งก็ไม่ได้มีแค่กระบะเดียว เมื่อนับรวมที่อยู่ในห้องบนชั้นสองของบ้านมีเกือบ 10 กระบะ เลยทีเดียว

เมื่อนำไส้เดือนลงในภาชนะเลี้ยง ประมาณ 30-60 นาที ให้สังเกตดูว่า เบดดิ้ง เหมาะสม และไส้เดือนจะอยู่ได้หรือไม่ โดยการใช้มือเขี่ยบริเวณเบดดิ้ง หากพบว่ามีตัวไส้เดือนเริ่มทยอยย้ายไปแล้ว แสดงว่าเบดดิ้งใช้งานได้ แต่หากพบว่าไส้เดือนยังไม่ย้ายไป แปลว่าเบดดิ้งนั้นยังไม่เหมาะสม วิธีแก้ก็คือ ใช้มูลไส้เดือนคลุกผสมเพื่อปรับสภาพอีกครั้ง โดยเฉลี่ย 1 กะละมัง ต่อ 2 กำมือ และควรระวังเรื่องปริมาณการปล่อยไส้เดือนลงเลี้ยง เพราะการใส่ตัวไส้เดือนลงไปในภาชนะเลี้ยงมากเกินไป จะทำให้ไส้เดือนอึดอัด เกิดการเสียดสีกัน ทำให้มีการเจริญเติบโตได้ไม่ดี เช่นเดียวกันกับปริมาณของเบดดิ้งถ้ามากเกินไป จะทำให้การถ่ายเทของอากาศลดลง เป็นต้น

ขั้นตอนการเก็บ การจำหน่าย

หลังจากเลี้ยงไปประมาณ 1-3 วัน จะพบว่า เริ่มมีมูลไส้เดือนบริเวณผิวหน้าด้านบนของเบดดิ้ง จากนั้นประมาณ 10 วัน ผิวหน้าจะเริ่มเปลี่ยนเป็นเกล็ดคล้ายๆ เม็ดช็อกโกแลตที่โรยน้ำปั่น ผิวสัมผัสโดยรวมจะมีความร่วนไม่ติดก้นกะละมัง เมื่อลองจับดูหากรู้สึกว่ามีความร่วน ประมาณ 90% ก็สามารถนำมาร่อนได้เลย โดยจะค่อยๆ แบ่งร่อนทีละน้อยเพื่อไม่ให้เกิดความอัดแน่นเกินไป อาจจะทำให้ปุ๋ยอุดตามรูตะแกรงร่อน และตัวของไส้เดือนจะได้รับความบอบช้ำ

ช่องทางการทำตลาด และราคาสินค้า

เจ้าของฟาร์มรัก ถือว่ายังเป็นเด็กวัยรุ่น และเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ ดังนั้น การทำตลาดจึงมีการนำเทคโนโลยีสื่อออนไลน์เข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ การซื้อขายจึงทำผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น ไม่มีหน้าร้านให้เกิดความยุ่งยาก ส่วนราคาการจำหน่าย มีดังนี้

  1. ปุ๋ยมูลไส้เดือน บรรจุในถุงพลาสติกซีลปากถุงอย่างดี จำหน่าย 3 กิโลกรัม 100 บาท ถ้าซื้อตั้งแต่ 30 กิโลกรัมขึ้นไป ลดเหลือกิโลกรัมละ 20 บาท หรือซื้อตั้งแต่ 100 กิโลกรัม จะลดเหลือ กิโลกรัมละ 15 บาท 1,000 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 10 บาท
  2. น้ำหมักมูลไส้เดือน คือ การนำเอาปุ๋ยมูลไส้เดือน 5 กิโลกรัม+น้ำ+กากน้ำตาล 1 กิโลกรัม ใส่ในถัง 100 ลิตร ทิ้งไว้ 14 วัน ก็จะได้เป็นน้ำหมักมูลไส้เดือน (จำหน่าย ขวดละ 39 บาท 3 ขวด 100 )
  3. ตัวพ่อแม่พันธุ์ บรรจุใส่ถุงซับสีเขียวพร้อมส่ง

– สายพันธุ์แอฟริกัน (African Night Crawler) หรือ AF ขีดละ 60 บาท ครึ่งกิโลกรัม 300 บาท และ     1 กิโลกรัม 500 บาท

– สายพันธุ์บลูเวิร์ม (Blue worm) ขีดละ 350 บาท ครึ่งกิโลกรัม 1,800 บาท และ 1 กิโลกรัม 3,500 บาท

จากหลายเดือนที่ผ่านมา หลายๆ คน หลายๆ อาชีพ ส่วนใหญ่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ขาดรายได้ จนเกิดความเดือดร้อนกันถ้วนหน้า หากแต่ที่ฟาร์มรักแห่งนี้ยังคงดำเนินกิจการไปได้อย่างปกติ ซึ่งยอดรวมแล้วสร้างรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไปกว่า 50,000-60,000 บาท ต่อเดือนเลยทีเดียว

การประกอบอาชีพ ซึ่งยุคนี้ไม่ได้แค่เป็นการสร้างรายได้ให้กับตัวเองและครอบครัวเท่านั้น แต่ยังสร้างความสุขให้กับผู้ทำอีกด้วย จะเห็นได้ชัดเจนกับน้องสาวคนเก่งของเราคนนี้ ที่เคยมองว่า การทำเกษตรเป็นงานที่ต้องตากแดดตัวดำ ทำงานหนัก แต่ทุกวันนี้ความคิดของเธอเปลี่ยนไป เธอมีความสุขกับงาน และได้อยู่กับครอบครัวอย่างที่ตั้งใจ ถือว่าเป็นวัยรุ่นที่สร้างตัวได้เร็ว และประสบความสำเร็จได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียว

สำหรับท่านใด ต้องการเดินทางมาดูบ้านไส้เดือน หลังละ 20 ล้านบาท ของคุณนีม หรือสนใจสินค้า สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ คุณนีม-ณิชนันทน์ หะยีลาเต๊ะ เพจ ฟาร์มรัก Farm rak หรือโทร. 091-756-7871, 088-878-9891

_________________________________________________________________

เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรก เมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ.2563


สำหรับแฟนๆ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน หากต้องการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านรายปักษ์ ส่งตรงถึงบ้าน รวดเร็วทันใจอ่านได้ในทุกๆ 15 วัน สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ คลิกลิ้ง https://shorturl.asia/0zJwQ 📲- Line: @matichonbook หรือ สำนักพิมพ์มติชน เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดต่อฝ่ายขาย 02-589-0020 ต่อ 3354