พื้นที่ไม่ใช่ปัญหา!! 50 ตารางเมตร ปลูกเมล่อนบนดาดฟ้า ได้ผลผลิตคุณภาพ

ในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ หลายคนหันมาทำอาชีพเสริม เช่นเดียวกับ คุณมานพ เปรมปรีดิ์ ซึ่งมีอาชีพหลักเป็นวิศวกร แต่วันหยุดแปลงร่างมาเป็นเกษตรกร มาปลูกเมล่อนบนดาดฟ้า ใช้พื้นที่เพียง 50 ตารางเมตร ก็สร้างรายได้ไปพร้อมกับความสุข

“เมล่อน” ถือเป็นราชินีแห่งพืชตระกูลแตง สามารถแบ่งชนิดออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ตามลักษณะของผล โดยรูปแบบการปลูกที่นิยมปลูกในบ้านเรานั้นมี 3 แบบ คือ ปลูกในแปลงแบบมีค้าง ปลูกบนดิน และปลูกในถุง

คุณมานพ เปรมปรีดิ์ หรือ พี่มานพ เล่าให้ฟังว่า เริ่มปลูกครั้งแรก 20 ต้น โดยเผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊ก โดยไม่ได้หวังทำการตลาดอะไรมากมาย จนกระทั่งมีเพื่อนในโซเชียลให้ความสนใจ ติดต่อสอบถามเข้ามาอย่างต่อเนื่อง จึงเริ่มเพิ่มจำนวนขึ้น

สำหรับสายพันธุ์เมล่อน จะเป็นสายพันธุ์ญี่ปุ่น คือ ฮันนี่ นัตสึ (เนื้อเขียว) และ ออรินจิ (เนื้อส้ม) เป็นสายพันธุ์ที่อายุเก็บเกี่ยวเท่ากัน สามารถปลูกในโรงเรือนเดียวกันได้

พี่มานพ บอกว่า การปลูกเมล่อนบนดาดฟ้า ต่างจากการปลูกทั่วไปคือ วัสดุปลูก และพื้นที่ โดยการปลูกเมล่อนบนดาดฟ้าของพี่มานพ ใช้พื้นที่ 50 ตารางเมตร ใช้เงินลงทุนแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

  1. สร้างโรงเรือนพร้อมระบบน้ำ ใช้เงินประมาณ 40,000-50,000 บาท
  2. ค่าเมล็ดพันธุ์ ดิน ปุ๋ย และน้ำ ใช้เงินลงทุน รอบละ 4,000 บาท

“เมล่อน เป็นพืชที่ชอบอากาศร้อนชื้น และการปลูกในโรงเรือน มีมุ้ง มีหลังคาที่รับแดด จะช่วยให้เราลดความเสี่ยงจากเชื้อโรคและแมลงต่างๆ ทั้งนี้ ผมปลูกบนพื้นที่สูง ทำให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก”

ขั้นตอนและวิธีการปลูก

  1. นำเมล็ดพันธุ์แช่ในน้ำอุ่น อย่างน้อย 4 ชั่วโมง (เมล็ดไหนที่จม คือมีคุณภาพ)
  2. นำไปบ่มในผ้า 1 วัน (24-36 ชั่วโมง)
  3. จากนนั้นนำเมล็ดที่ผ่านการบ่ม ไปเพาะในถาดเพาะ หลุมละ 1 เมล็ด ซึ่งใช้เวลาประมาณ 7-14 วัน ต้นกล้าจะแทงใบจริงออกมาประมาณ 2 ใบ
  4. นำมาปลูกในถุงพลาสติก ประมาณ 2 สัปดาห์ จะเริ่มแขวนเชือก ต้นละ 2 เส้น โดยเส้นแรกพยุงต้น อีกเส้นพยุงผล

การปลูกเมล่อนให้ได้คุณภาพ ปริมาณน้ำเป็นสิ่งสำคัญ จะต้องควบคุมน้ำให้นิ่ง เริ่มต้นพี่มานพ เริ่มจากการให้น้ำ ต้นละ 200 ซีซี/ครั้ง 1 วัน จะให้ 3 ครั้ง (เช้า/กลางวัน/เย็น) ประมาณ 2 สัปดาห์ ก็จะเริ่มเพิ่มปริมาณน้ำขึ้นตามความเหมาะสม

1 โรงเรือน จะปลูกได้ประมาณ 150-160 ผล น้ำหนักเฉลี่ย ผลละ 1.3-1.8 กิโลกรัม ซึ่งขนาดผลน้ำหนัก 1.5 กิโลกรัม เป็นขนาดที่เหมาะสมและจำหน่ายได้ง่าย โดยราคาเฉลี่ย ผลละ 150-200 บาท

พี่มานพ บอกว่า การเก็บเมล่อน สิ่งแรกที่จะคำนึงคือ ต้องนับวันที่ดอกบานและผสม ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 45-50 วัน โดยการตัด ประมาณ 2 สัปดาห์ จะเทสค่าความหวาน”

“การตลาด มันอยู่ที่คนใกล้ๆ ตัวเรา ไม่คิดว่าจะต้องไปวางขายที่ไหน สุดท้าย การตลาดจะวิ่งมาหาผมเอง 20 ต้น ของผม คนที่ติดตามผมในเฟซ เขาเห็นกระบวนการทุกขั้นตอน ทำให้เขามั่นใจว่าของเราปลอดสาร 100% ใครๆ ก็อยากจะบริโภคของที่มีคุณภาพ”

 

เมื่อวันพฤหัสที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563