หนุ่มใหญ่เมืองบุรีรัมย์ ปลูกมะเขือเปราะ ใช้เทคนิค รดด้วยนมสด ผิวเนียน เงา มัน ทำรายได้เลี้ยงครอบครัว ที่ลพบุรี

คุณดวงเพ็ญ แก่นทองหล่อ หนุ่มใหญ่เมืองบุรีรัมย์ อายุ 51 ปี อาศัยอยู่ในอำเภอหนองกี่ เติบโตมาในครอบครัวชาวนา ฐานะทางบ้านไม่ค่อยดีนัก คุณดวงเพ็ญจึงต้องเป็นแรงเสริมช่วยพ่อแม่ทำนาและรับจ้างทั่วไปตั้งแต่วัยเด็ก เนื่องจากทางบ้านไม่มีกำลังมากพอที่จะส่งเสียให้คุณดวงเพ็ญได้เรียนหนังสือ อาชีพของคุณดวงเพ็ญจึงไม่มีให้เลือกมากนัก ทำให้คุณดวงเพ็ญตัดสินใจยึดอาชีพการทำนามาตลอด แต่ก็ต้องยอมรับว่าอาชีพการทำนามีรายได้ที่ไม่มากและไม่แน่นอน บ่อยครั้งที่ครอบครัวของคุณดวงเพ็ญขาดทุน     

คุณอัญชลี แก่นทองหล่อ

เมื่อหมดฤดูการทำนา คุณดวงเพ็ญ แก่นทองหล่อ ก็ถูกเพื่อนชักชวนมารับจ้างถอนมันที่อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี เนื่องจากช่วงนั้นคุณดวงเพ็ญไม่มีรายได้จากการทำนา เพราะอยู่ในช่วงที่ค่อนข้างแล้ง และเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้คุณดวงเพ็ญพบรักกับภรรยา คุณอัญชลี แก่นทองหล่อ อายุ 50 ปี ซึ่งครอบครัวของภรรยาก็เป็นเกษตรกรเช่นกัน คุณดวงเพ็ญจึงตัดสินใจย้ายถิ่นฐานมาอาศัยอยู่กับภรรยาที่อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี และยังคงยึดอาชีพทำนาเป็นหลัก เวลาผ่านไปไม่กี่ปี ภรรยาได้ให้กำเนิดลูกสาวคนแรก และลูกชายคนที่สอง อายุห่างกัน 4 ปี ปัจจุบัน ลูกสาวคนโตอายุ 16 ปี ลูกชายคนเล็กอายุ 12 ปี

คุณดวงเพ็ญ แก่นทองหล่อ เจ้าของสวน

หนทางชีวิตที่ต้องสู้ตั้งแต่วัยเด็กของคุณดวงเพ็ญ ทำให้คุณดวงเพ็ญไม่เคยเลือกงาน แต่การรับจ้างทั่วไปกับการทำนา ก็ไม่ทำให้ครอบครัวมีฐานะที่ดีขึ้น หรือมีเงินมากพอที่จะใช้จ่าย ด้วยลูกสาวคนโตสุขภาพไม่แข็งแรง ต้องเข้าโรงพยาบาลบ่อย และลูกชายคนเล็กถึงเกณฑ์ที่จะต้องเข้าเรียนหนังสือ ในตอนนั้นคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวอย่างคุณดวงเพ็ญไม่รู้จะหาทางออกให้กับปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไร

ผลผลิตมะเขือเปราะ

แต่ชีวิตของคุณดวงเพ็ญก็พลิกผันอีกครั้ง เมื่อมีเพื่อนบ้านมาชวนให้ปลูกมะเขือเปราะ เพราะเป็นพืชที่ใช้ระยะเวลาปลูกไม่นาน และสามารถเก็บผลผลิตได้ตลอดทั้งปี คุณดวงเพ็ญจึงตัดสินใจปลูกมะเขือเปราะ บนเนื้อที่ 1 ไร่ เพื่อทดลอง ระยะเวลาผ่านไป 6 เดือน หลังจากเก็บผลผลิต ในตอนนั้นคุณดวงเพ็ญบอกว่า ได้กำไร 4,000-5,000 บาท/ไร่ ทำให้ในช่วงนั้นมีเงินส่งลูกชายคนเล็กเรียนหนังสือ และมีเงินพาลูกสาวคนโตไปโรงพยาบาล คุณดวงเพ็ญจึงเพิ่มจำนวนแปลงปลูกมะเขือเปราะเพิ่ม

ปัจจุบัน คุณดวงเพ็ญ มีไร่มะเขือเปราะเป็นของตนเอง จำนวน 12 ไร่ ทำไร่มะเขือเปราะมากว่า 13 ปี แต่คุณดวงเพ็ญก็ยังคงไม่ทิ้งอาชีพทำนา ที่เป็นอาชีพดั่งเดิมของครอบครัว

ไร่มะเขือเปราะ

ใช้ขุยมะพร้าวเพาะกล้า

ช่วยรากงอกเร็ว ไม่เหี่ยวเฉา

คุณดวงเพ็ญ อธิบายถึงหลักการในการปลูกมะเขือเปราะ เริ่มจากการเพาะเบี้ย ถาดหลุมเพาะเบี้ย 105 หลุม ใส่ขุยมะพร้าวที่ก้นหลุมถาดเพาะและใส่เมล็ดมะเขือเปราะ หลุมละ 1 เมล็ด จากนั้นใส่ขุยมะพร้าวโรยด้านบนอีกครั้งหนึ่ง สาเหตุที่ใช้ขุยมะพร้าวแทนดินเนื่องจากขุยมะพร้าวมีคุณสมบัติอุ้มน้ำได้ดี ทำให้รากงอกไวและรากจะติดอยู่กับขุยมะพร้าว ทำให้เมื่อขนย้ายต้นกล้าลงแปลงปลูก ต้นกล้าจะไม่เหี่ยวเฉา เมื่อเสร็จแล้วนำถาดเพาะต้นกล้าไปไว้ในแปลงเพาะ โดยใช้ซาแรนความหนา 70 เปอร์เซ็นต์ คลุม เพื่อให้มีแสงแดดผ่านเข้าได้บ้าง ทำให้ต้นกล้าไม่เจอกับแสงแดดที่แรงจนเกินไป จากนั้นรดน้ำ โดยใช้สปริงเกลอร์ อัตราส่วนในการรดน้ำ คือ 15-20 นาที รดน้ำในเวลาช่วงเช้า-เย็น โดยต้นกล้าจะใช้เวลาเพาะอยู่ที่ 28-32 วัน จึงจะสามารถนำลงแปลงปลูกได้

ผลดก

การเตรียมดินสำหรับแปลงปลูก ใส่ขี้วัวนมในพื้นที่เพาะปลูกแล้วไถผาล 3 ทิ้งดินเอาไว้เป็นระยะเวลา 10 วัน จากนั้นไถผาล 7 และทิ้งดินไว้ 5-7 วัน ชักร่อง 2 แล้วก็จะเป็นขั้นตอนการนำต้นกล้าลงแปลงปลูก วิธีลงแปลงปลูกเริ่มจากการวางสายน้ำพุ่ง ระยะห่างของร่อง 2 เมตร และนำต้นกล้าลงแปลงปลูกโดยเว้นระยะห่างของต้น 1 เมตร ปลูกด้วยความลึกครึ่งฝ่ามือ เมื่อนำลงหลุมแปลงปลูกเสร็จสิ้นแล้ว รดน้ำเป็นเวลา 5-6 ชั่วโมง หลังจากกล้าลงแปลงปลูก จากนั้นลดเวลาในการรดน้ำลง ให้เหลือ เช้า-เย็น 2-3 ชั่วโมง/ครั้ง เมื่อลงแปลงปลูกครบ 7 วัน จะเปลี่ยนการรดน้ำเป็น 2 วัน รดน้ำ 1 ครั้ง เป็นระยะเวลา 3 ชั่วโมง

ใช้นมสดฉีดพ่น เน้นผิวเนียน

ผิวสวยมันเป็นเงา ขายง่าย

เก็บผลผลิตมะเขือเปราะ

เมื่อต้นมะเขืออายุครบ 20 วัน โรยขี้วัวที่โคนต้นมะเขือ เพื่อให้เกิดไส้เดือนและดินจะเกิดการร่วนซุย ทำให้ต้นมะเขือเจริญเติบโตได้ดี จากนั้นฉีดพ่นฮอร์โมนให้กับต้นมะเขือเพื่อให้ต้นมีความสมบรูณ์ หลังจาก 7 วัน ใส่ปุ๋ยทางดิน สูตรเสมอ 15-15-15 เมื่อครบ 1 เดือน ก็จะฉีดพ่นเพื่อเร่งดอก โดยควบคู่ไปกับการดายหญ้าและพรวนดิน เมื่อครบ 40-45 วัน ผลผลิตจะเริ่มออก ให้ใส่ปุ๋ยทางดิน สูตร 16-16-16 เพื่อเร่งดอก เร่งผล หลังจากนั้นจะฉีดพ่นฮอร์โมนทุกๆ 10 วัน เพื่อให้ผิวมะเขือสวย ไม่เหี่ยว ขั้วเขียว ควบคู่ไปกับการฉีดพ่นด้วยนมสด นมสดจะช่วยให้มะเขือผิวเนียนสวยเงายิ่งขึ้น เมื่อต้นมะเขือมีอายุได้ 58-65 วัน ก็สามารถเก็บผลผลิตเพื่อจำหน่ายสู่ท้องตลาด

“บางช่วงมะเขือเปราะราคารับซื้อหน้าสวน สูงถึง 15 บาท/กิโลกรัม แต่ในบางช่วงก็มีเช่นกันที่ราคารับซื้อหน้าสวนตกต่ำ อยู่ที่ 2-3 บาท/กิโลกรัม แต่ก็ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจอีกหนึ่งอาชีพที่ทำให้ลืมตาอ้าปากได้ จากการปลูกมะเขือเปราะ ในระยะเวลา 6 เดือน เรามีรายได้เพิ่มจากการขายผลผลิต 6,000-7,000 บาท/ไร่”

สำหรับท่านใดที่สนใจ ผลผลิตมะเขือเปราะ ต้นกล้ามะเขือเปราะ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บ้านบ่อคู่ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี โทร. 089-237-0215

บทความก่อนหน้านี้‘มะม่วงน้ำดอกไม้ – มะพร้าวน้ำหอม’ สินค้าทางเลือก Future Crop จ.สมุทรปราการ สร้างรายได้ดี มีโอกาสทางการตลาดสูง
บทความถัดไปโอกาส SMEs พัฒนาผลิตภัณฑ์กระชายดำเจาะตลาดโลก