“พวงมณี” ทุเรียนเล็กกระทัดรัดลงตัว เนื้อสีนาก รสชาติเยี่ยมยอด

ระยะนี้เริ่มมีทุเรียน ผลไม้สุดฮิตออกมาสู่ตลาดมากขึ้น ต้นฤดูเป็นทีของทุเรียนพันธุ์กระดุม จากนั้นมีพันธุ์ยอดนิยมอย่างหมอนทอง ส่วนชะนีมีไม่มากนัก

เดิมทีทุเรียนชะนีและหมอนทอง ครองใจผู้บริโภคมายาวนาน หลังๆเริ่มมีการฟื้นฟูพันธุ์ดั้งเดิมกลับมา อย่างนกหยิบ นกกระจิบ ก้านยาว หลงลับแล หลินลับแล สาลิกา  และพวงมณี

พบทุเรียนพวงมณีในตลาดไม่มากนัก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า เกษตรกรปลูกกันไม่มาก สวนละ 5-6 ต้น เมื่อมีผลผลิตก็นำออกจำหน่าย

หน้าตาพวงมณีเป็นอย่างไร

หนังสือ “ฐานข้อมูลเชื้อพันธุ์พืช..ทุเรียน” สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร ให้ข้อมูลไว้ว่า ทุเรียนพวงมณี เมื่อปลูกแล้วต้นแจริญเติบโตเร็ว การจัดเรียงกิ่งไม่เป็นระเบียบ ใบรูปไข่ขอบขนาน ปลายใบเรียวแหลม ฐานใบแหลม

ดอกตูมกลมรี ปลายดอกตูมมน ออกดอกติดผลมาก ต้นอายุ 15 ปี ให้ผลผลิต 110-1120 ผลต่อต้นต่อปี

ผลรูปรี ปลายผลแหลม ฐานผลป้าน ก้านผลยาว 5-11 เซนติเมตร หนามผลนูนปลายแหลม หนามตรง ผลยาว 18.38 เซนติเมตร กว้าง 14.88 เซนติเมตร เส้นรอบวงผล 48.16 เซนติเมตร น้ำหนักผล 1.36 กิโลกรัม มีกลิ่นอ่อนๆ รสชาติหวานมันพอดี เนื้อละเอียดไม่มีเส้นใย

 จุดเด่นของพวงมณี อยู่ตรงที่เนื้อละเอียด รสชาติหวาน หากกินในช่วงที่สุกพอเหมาะรสชาติอร่อยมาก  ขนาดของผลก็กระทัดรัด สีเนื้อเข้ม เป็นสีนาก

เนื้อของพวงมณีอาจจะไม่มากนัก เพราะเมล็ดค่อนข้างโต ประเด็นนี้อาจจะเหมาะกับคนที่ชอบกินทุเรียนแต่กลัวอ้วน
  ราคาของทุเรียนพวงมณี ใกล้เคียงกับพันธุ์อื่น ซึ่ง 2-3 ปีมานี้ ทุเรียนบ้านเรา ราคาค่อนข้างสูง สาเหตุนั้น ปริมาณผลผลิตลดลง เนื่องจากเกษตรกรโค่นต้นไปปลูกยางพารา รวมทั้งเกิดภาวะแห้งแล้ง

เรื่องการค้าการขายกับต่างประเทศ ไทยส่งทุเรียนไปขายจีนได้มากขึ้น ทำให้ราคาในประเทศขยับ

ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ได้รวมพันธุ์ทุเรียนพื้นเมืองไว้กว่า 200 พันธุ์ สิ่งที่มีอยู่ บางพันธุ์อาจจะได้รับการนำมาปัดฝุ่น นำเสนอต่อผู้บริโภค นอกจากนี้ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ยังผสมพันธุ์ทุเรียนได้พันธุ์ใหม่ขึ้นมา อย่างจันทบุรี 1,2,3,4,5,6… แต่ผลผลิตยังไม่แพร่หลาย

พันธุ์ทุเรียนจากมาเลเซีย ก็มีนำเข้ามาปลูกอีกไม่นานคงเสนอตัวต่อสาธารณะได้ อย่างพันธุ์เหมา ซาน คิง

ความหลากหลายของพันธุกรรมทุเรียน สร้างประโยชน์ให้กับวงการเกษตรในบ้านเราอย่างมาก

ช่วงนี้อย่าลืมอย่าพลาด หากมีโอกาส ช่วยกันอุดหนุนผลผลิตของเกษตรกร โดยเฉพาะทุเรียนพวงมณี