เกษตรฯ ติวเข้มเจ้าหน้าที่กำราบหนอนหัวดำ

นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 อนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยให้กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีการผสมผสาน แบบครอบคลุมพื้นที่โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาการระบาด       ของหนอนหัวดำมะพร้าวอย่างเร่งด่วนใน 29 จังหวัด พื้นที่ 78,954 ไร่ ได้แก่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบุรี อ่างทอง ราชบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา อุดรธานี สงขลา สตูล นราธิวาส บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต สุราษฏร์ธานี ระนอง ชุมพรและจังหวัดปัตตานี โดยมีกิจกรรมที่สำคัญในการป้องกันและกำจัด ได้แก่ การรณณรงค์ตัดทางใบมะพร้าวที่ถูกหนอนหัวดำมะพร้าวทำลายแล้วนำมาเผา การใช้สารเคมีฉีดเข้า ลำต้นมะพร้าวที่มีความสูงมากกว่า 12 เมตร และพ่นสารเคมีทางใบในมะพร้าวถ้ามีความสูงน้อยกว่า 12 เมตร และสนับสนุนให้เกษตรกรปล่อยแตนเบียนบราคอนในสวนมะพร้าวเพื่อลดปริมาณศัตรูพืชและรักษาความสมดุลในธรรมชาติแล้ว

กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดติวเข้มเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 3 กลุ่ม และเกษตรอำเภอ ใน 29 จังหวัด ที่พบการระบาด ของหนอนหัวดำมะพร้าวและจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวัง 26 จังหวัด ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชและเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง รวม 355 คน เพื่อให้ความรู้ด้านการป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าวและสามารถนำไปวางแผนปฏิบัติในพื้นที่เป้าหมาย           ของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เกษตรกรป้องกันกำจัดแมลงศัตรูมะพร้าว ตัดวงจรการระบาดได้อย่างสิ้นซาก การอบรมดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 30 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และวิทยากร  จากกรมส่งเสริมการเกษตร ในหัวข้อการบริหารจัดการการใช้สารเคมีและอุปกรณ์โครงการ แมลงศัตรูมะพร้าว การป้องกันกำจัดโดยชีววิธี และมะพร้าวอินทรีย์ การป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าวด้วยสารเคมี มาตรการ  ทางกฎหมาย ฯลฯ