ชัตดาวน์ ไอที เช็กอินเป็นเกษตรกร ปลูกส้มโอทับทิมสยาม ส่งออก ที่นครศรีธรรมราช สร้างรายได้หลักล้านต่อปี

“ส้มโอทับทิมสยาม” ผลไม้ทำเงินของคนลุ่มน้ำปากพนัง ด้วยจุดเด่นเนื้อผลหรือกุ้งมีขนาดเล็กเบียดเสียดกันจนแน่น ไม่แตกง่าย ไม่แฉะน้ำ แห้งกรอบ เนื้อสีชมพูถึงแดงคล้ายทับทิม เมล็ดเรียงชิดแกนผล รสชาติหวานและหอมนุ่ม ไม่มีรสขมติดลิ้น ส่งผลให้ ส้มโอทับทิมสยาม เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศได้ไม่ยาก โดยตลาดส่งออกหลักของส้มโอทับทิมสยามคือ ประเทศจีน นับเป็นผลไม้สร้างเงินสะพัดของคนปากพนัง นครศรีธรรมราชได้เป็นอย่างดี

คุณวาริน ชิณวงศ์ หรือ พี่น้ำ กรรมการหอการค้าไทย และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ชิณวงศ์กรุ๊ป 2014 จำกัด สวนอยู่ที่ หมู่ที่ 15 ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช อดีตนักธุรกิจ ไอที ผันตัวเป็นเกษตรกรมืออาชีพ ปลูกส้มโอทับทิมสยามส่งออก สร้างรายได้เริ่มต้นหลักล้าน ด้วยเทคนิคการจัดการสวนอย่างเป็นระบบ และทำตัวเป็นน้ำไม่เต็มแก้วอยู่เสมอ

คุณวาริน ชิณวงศ์ หรือ พี่น้ำ

พี่น้ำ เล่าถึงจุดเริ่มต้นการทำเกษตรให้ฟังว่า ก่อนที่จะมาเป็นเกษตรกรอย่างเต็มตัว ตนเคยประกอบอาชีพเป็นนักธุรกิจด้าน ไอที มาก่อน แต่เนื่องจากธุรกิจ ไอที ที่ทำมาเกือบ 18 ปี เริ่มเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนผ่านจากคอมพิวเตอร์มาเป็นสมาร์ทโฟน ส่งผลให้ธุรกิจมียอดขายตกลงเรื่อยๆ ตนจึงพยายามหาอาชีพใหม่ที่ลงทุนไม่มาก และสามารถทำที่บ้านได้ มาประจวบเหมาะกับที่ช่วงนั้นคนปากพนังนิยมปลูกส้มโอทับทิมสยาม ซึ่งเป็นผลไม้ที่มีรสชาติอร่อยเป็นเอกลักษณ์ มีราคาที่ดี และที่อื่นไม่สามารถปลูกได้เหมือนที่นี่ จึงทำให้ตัดสินใจเริ่มต้นทำเกษตร ตั้งแต่ปี 2556 นับถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 8 ปี สะสมประสบการณ์มาเรื่อยๆ จนเริ่มเกิดความชำนาญ สามารถสร้างรายได้จากการปลูกและขายส้มโอส่งออกได้หลายล้านบาทต่อปี

 

ยึดหลักทฤษฎี 10,000 ชั่วโมง ประสานกับ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดการสวน

เจ้าของบอกว่า โดยพื้นฐานที่บ้านเป็นเกษตรกรมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ แต่พอหมดรุ่นของคุณพ่อ ก็ไม่มีใครสืบทอดอาชีพต่อ ปล่อยที่ดินให้รกร้าง ตนจึงถือโอกาสตรงนี้กลับมาพัฒนาทำให้สวนแห่งนี้เป็นที่รู้จักอีกครั้ง ด้วยการเริ่มต้นปลูกส้มโอทับทิมสยาม บนพื้นฐานความรู้ด้านการเกษตรที่แทบไม่มี อาศัยความพร้อมที่จะเรียนรู้ของตัวเองเป็นตัวนำทาง ด้วยการพาตัวเองเข้าไปเรียนรู้เทคนิคการปลูกจากเพื่อนบ้านที่เขาปลูกส้มโอ เรียนรู้จากเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จ แล้วนำมาประกอบกับความรู้ด้านเทคโนโลยีที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้ในสวน เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในส่วนของการประหยัดต้นทุน ด้านแรงงาน

สภาพแปลงปลูกสวยงาม

ในสวนมีพื้นที่ปลูกส้มโอทั้งหมด 35 ไร่ หรือประมาณ 800 ต้น ปลูกเป็นส้มโอทับทิมสยามทั้งหมด ซึ่งการจัดการดูแลสวนจะยึดหลักทฤษฎีอยู่ 2 ข้อ คือ

  1. ทฤษฎี 10,000 ชั่วโมง คือการใช้เวลาอยู่กับสวนไม่ต่ำกว่า วันละ 6 ชั่วโมง เพื่อศึกษาให้เข้าใจธรรมชาติของส้มโอให้ทะลุปรุโปร่ง เริ่มต้นตั้งแต่การหัดเป็นคนช่างสังเกต สังเกตกิ่ง ก้าน ใบ และความอุดมสมบูรณ์ของต้น สังเกตความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำ ความชื้นของดิน พยายามใช้เวลาเรียนรู้ปัญหาและวิธีทำให้สำเร็จให้ได้เร็วที่สุด
  2. ทฤษฎีแม่นยำในการผลิต เน้นการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ภายในสวน ในส่วนของระบบน้ำ มีการวัดค่าของน้ำ วัดค่าpH ของดิน ให้เกิดความแม่นยำมากที่สุด ซึ่งข้อมูลส่วนนี้จะเป็นประโยชน์ทั้งในด้านการเพาะปลูก และด้านของการประหยัดต้นทุน หากเกษตรกรรู้ค่าpH ของดิน ก็จะสามารถกำหนดการใส่ปุ๋ยได้ และในส่วนของระบบน้ำมีการติดตั้งระบบสปริงเกลอร์แบบตั้งเวลา ให้น้ำตามความเหมาะสมที่พืชต้องการ ซึ่งการให้น้ำถือเป็นปัจจัยสำคัญและมีผลต่อความหวานของส้มโอมากๆ ด้วยการวางแผนงดน้ำก่อนการเก็บเกี่ยว 20 วัน เพื่อให้ส้มโอมีความหวาน ส่วนเทคนิคที่ทำให้ส้มโอเปลือกบาง มีเนื้อเต็มลูกนั้น เทคนิคอยู่ที่การเร่งน้ำเร่งปุ๋ย
แหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์

ปลูกส้มโอทับทิมสยาม 35 ไร่
800 ต้น 4 ปี สร้างเงินล้าน

ด้านเทคนิคการปลูก พี่น้ำ บอกว่า ส้มโอเหมาะปลูกในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ และควรปรับปรุงสภาพดินให้มีค่า pH 5.5-6 จัดการยกร่องปลูกเพื่อกักน้ำไว้ใช้ และเพื่อลดน้ำในช่วงที่จะเน้นทำหวาน และเพื่อสะดวกในการดึงน้ำเข้าน้ำออก

เตรียมหลุมปลูก …ที่สวนจะขุดหลุมปลูกลึกแค่ประมาณ 10 เซนติเมตร แล้วพูนดินให้สูงขึ้นเป็นหลังเต่า เนื่องจากส้มโอเป็นพืชที่กินอาหารบนผิวดิน และช่วยป้องกันไม่ให้น้ำขังในตอนรดน้ำ ส้มโอเป็นพืชที่ชอบความชื้น แต่ไม่ชอบน้ำขัง

ระยะห่างระหว่างต้น …8×8 เมตร เพื่อให้ต้นได้รับแสง และที่สำคัญทุกครั้งที่มีการเก็บเกี่ยวผลผลิต จะต้องมีการตัดแต่งกิ่งให้เรียบร้อย เพื่อที่ให้แดดส่องไปยังต้นให้มากที่สุด

สภาพแปลงปลูกสวยงาม

ระบบน้ำ …ใช้แบบสปริงเกลอร์ ซึ่งระบบการให้น้ำค่อนข้างมีเทคนิคส่วนตัวที่สูงมาก อาจจะใช้เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวไม่ได้ เนื่องจากบางช่วงเวลาของส้มโอต้องงดน้ำตอนทำดอก เพื่อลดการร่วงของดอก หรือบางช่วงส้มโอติดผลมากก็ต้องให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยได้มากในกรณีที่เกษตรกรไม่มีปุ๋ยใส่ การให้น้ำอย่างสม่ำเสมอก็จะช่วยให้ต้นยังอยู่ได้ ยังมีเกษตรกรหลายท่านที่เข้าใจผิดว่าที่ผลผลิตของตัวเองไม่ดี เพราะไม่มีปุ๋ยใส่ จริงๆ แล้วไม่ใช่ แต่การให้น้ำอย่างสม่ำเสมอต่างหาก คือปัจจัยสำคัญ เพราะฉะนั้นเทคนิคส่วนตัวถือว่าสำคัญมาก จากการสังเกตดิน สังเกตใบ และห้วงเวลาที่เหมาะสมก็สำคัญ

“ยกตัวอย่าง เรามีต้นส้มโออายุ 8 ปี ไม่มีลูก และใบแก่จัด เราต้องปล่อยให้ต้นส้มโอมีใบแก่จัดแล้วงดน้ำเพื่อที่จะให้มีดอก ใบ ออกมา 60 วัน ใบจะแก่ให้งดน้ำที่ประมาณ 10-20 วัน เพื่อที่จะให้ใบแก่จัด เสร็จแล้วให้น้ำอย่างหนัก ให้ปุ๋ยอย่างหนัก แล้วดอกจะออกมาทันที พอเขาออกดอกแล้ว เราก็รดน้ำไม่ให้ดอกร่วง ให้น้ำแค่พอดี เพื่อให้ติดผล พอติดผลแล้วตอนนี้ให้มาดูเรื่องโรคแมลง เชื้อรา โรคแคงเกอร์ที่น่ากลัวมาก การตัดแต่งกิ่งช่วยได้ ทำให้โรคพืชเกิดขึ้นน้อย หรือมีน้อยก็ทำให้ต้นโปร่ง ไม่หนาทึบ พวกนี้ก็จะไม่ค่อยมีโรค” พี่น้ำ กล่าวถึงเทคนิคการให้น้ำ

เก็บเกี่ยวผลผลิต

ปุ๋ย …ที่สวนใช้ทั้งเคมีและอินทรีย์ โดยมีหลักการใช้เคมี 6 ครั้ง ต่อปี และใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 4 ครั้ง ต่อปี สลับกัน แต่ถ้าเป็นในช่วงเวลาที่ต้นมีผลผลิตจะไม่ใช้อินทรีย์ จะใช้เคมีอย่างเดียว เนื่องจากเมื่อผลติดเต็มต้น ปุ๋ยอินทรีย์ไม่สามารถให้ธาตุอาหารที่เพียงพอตามที่พืชต้องการได้ โดยปุ๋ยเคมีที่ใช้พื้นฐานคือ สูตรเสมอ 15-15-15 บำรุงต้น ใบ และผล และในส่วนของปุ๋ยอินทรีย์มีสลับใช้ ระหว่าง ปุ๋ยขี้ไก่ ปุ๋ยนกกระทา และปุ๋ยขี้ค้างคาว บ้างตามความเหมาะสม

ผลผลิตต่อไร่ …เก็บได้ตามอายุของต้น ส้มโอใช้เวลาปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว ประมาณ 3-4 ปี ช่วงที่ให้ผลผลิตครั้งแรกจะยังเก็บผลผลิตได้ไม่มาก เนื่องจากต้นยังเล็ก 1 ต้น จะไว้ผลไม่เกิน 5-10 ผล หลังจากนั้นเมื่อต้นเข้าสู่ปีที่ 5 จะเริ่มไว้ผลผลิตมากขึ้น เป็นต้นละประมาณ 50-60 ผล จนถึง 8 ปีขึ้นไปจะไว้ผลได้ประมาณ 150-200 ผล ต่อต้น ต่อปี ในปีที่แล้วที่สวนเก็บผลผลิตได้ต่อต้นประมาณ 50 ผล ซึ่งในปีนี้ตั้งเป้าไว้ที่ 80-100 ผล

รายได้ …มากหรือน้อยขึ้นอยู่ที่อายุของต้นและราคาตามกลไกตลาด ที่สวนมีส้มโอ 800 ต้น ปีที่แล้วเก็บผลผลิตได้ 35,000 ลูก สร้างรายได้กว่า 7 ล้านบาท ในปีนี้ตั้งเป้าไว้ว่าจะต้องผลิตส้มโอให้ได้ไม่ต่ำกว่า 50,000 ลูก และต้องสร้างรายได้เข้าสวนเพิ่มขึ้น ต้องไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท

 

ส้มโอทับทิมสยาม ชิณวงศ์ฟาร์ม ปากพนัง
รสชาติหวาน เด่นเรื่องการตลาด

เจ้าของบอกว่า ส้มโอของชิณวงศ์ฟาร์ม ยังไม่ถือว่าประสบผลสำเร็จด้านการผลิต แต่จะประสบความสำเร็จในด้านการตลาดมากๆ ทุกวันนี้ผลผลิตของที่สวนถือว่าทำได้น้อยกว่าสวนที่มีประสบการณ์มาหลายสิบปี แต่ด้านคุณภาพส้มโอทับทิมสยามของที่สวนไม่เป็นสองรองใคร จนสามารถทำราคาได้สูงและสามารถทำส่งออกได้ ด้วยจุดเด่นที่กล้าพูดได้เต็มปากเลยว่า “ไม่หวาน เราไม่ขาย ไม่พอใจยินดีคืนเงิน” ลูกค้าจะต้องได้ผลผลิตที่มีคุณภาพไปเท่านั้น โดยกำหนดความหวานของส้มโอสำหรับส่งออก ต้องไม่ต่ำกว่า 10 องศาบริกซ์ แต่ถ้าส่งตลาดในประเทศจะกำหนดให้ความหวานไม่ต่ำกว่า 13 องศาบริกซ์ เพราะคนไทยชอบรับประทานหวาน แต่ต่างประเทศชอบรับประทานแบบหวานอมเปรี้ยว

โดยตลาดส่งออกหลักส้มโอทับทิมสยามของที่สวนคือ ประเทศจีน ในปี’61 ที่ผ่านมา มีการส่งออกส้มโอทับทิมสยามไปจีนรวมกับสวนอื่นๆ ประมาณ 150,000 ลูก ในราคาเริ่มตั้งแต่ กิโลกรัมละ 220-350 บาท ตามน้ำหนักของส้มโอ ถือว่าราคาต่างกับส่งที่ไทยมากๆ และเวลาทางจีนสั่งมา จะสั่งมาทีละเยอะๆ เจ้าของสวนไม่ต้องเสียเวลาไปขาย การจัดการต้นทุนก็น้อยกว่า ได้ราคาดีกว่า แต่ก็อยากจะแนะนำพี่น้องชาวสวนด้วยกันว่า ก็ยังอยากให้รักษาตลาดในประเทศไว้ด้วย เพื่อป้องกันความเสี่ยง เห็นได้ชัดจากเหตุการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้น มีเกษตรกรหลายรายเจ๊งเพราะมองตลาดไว้ด้านเดียว เพราะฉะนั้นเกษตรกรต้องมีลูกค้าฐานแฟนคลับเป็นของตัวเองในประเทศด้วย รายย่อยที่ดูยุ่งยาก วุ่นวาย แต่พวกเขาเหล่านี้เปรียบเสมือนไข่ที่วางไว้ในตะกร้าที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงให้เราได้

ส้มโอทับทิมสยามของที่สวน ราคาดีมาก

ฝากถึงเกษตรกรอยากทำสวน
ต้องให้ความรักและเอาใจใส่

“การจะทำสวนอะไรก็แล้วแต่ คือเราต้องมีใจรักจริงๆ แล้วต้องทำตัวให้เป็นเกษตรกรจริงๆ ไม่ใช่ทำตัวแค่เป็นคนมีสวน แต่ต้องสร้างสวน ต้องเป็นคนทำสวนด้วยตนเอง รักและเอาใจใส่ ดูแลเขา เพราะเขาคือความหวังของเรา แต่ถ้าเราละเลยไม่ใส่ใจ ไม่มีทางที่เขาจะรักเราคืนได้เลย และต้องมีความขยัน ความใส่ใจเรียนรู้ และแก้ปัญหา ไม่มีการทำอาชีพอะไรที่ไม่มีปัญหาและอุปสรรค ถ้าเราอยากทำแล้วได้ผลตอบแทนสูง เราต้องพบปัญหาและอุปสรรค ซึ่งเวลา 8 ปี ที่พี่อยู่กับสวนมานี้ พี่คิดว่าตัวเองตัดสินใจได้ดีมากที่เลือกเดินเส้นทางสายเกษตร และมาถูกทางมาก และจะพยายามผลิตส้มโอทับทิมสยามให้เป็นสินค้าเกษตรของไทยให้กลายเป็นของขวัญของฝากของโลก ไม่ใช่แค่ของฝากในประเทศ” คุณวาริน กล่าวทิ้งท้าย

รสชาติหวาน กรอบ เนื้อสีชมพูถึงแดงคล้ายทับทิม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสนใจติดต่อเข้าเยี่ยมชมสวนส้มโอทับทิมสยาม ชิณวงศ์ฟาร์ม นครศรีธรรมราช สามารถติดต่อได้ที่ เบอร์โทร. 089-871-2762

ส้มโอทับทิมสยามคุณภาพส่งออก
เตรียมผลผลิตส่งให้ลูกค้า
บทความก่อนหน้านี้“แม่อำนวย” ต้นตำรับปลาสลิดคุณภาพ รสดี ของ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
บทความถัดไปอดีตผู้จัดการดารา ผันตัวเป็นเกษตรกร สร้างสรรค์ “สครับจากน้ำตาลอ้อย” ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวจากธรรมชาติ