คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โชว์นวัตกรรม ปลูกมะเขือเทศเชอร์รี่ 1 ต้น ให้ผล 4,000 ลูก

นับเป็นหนึ่งความสำเร็จของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย รองศาสตราจารย์ ดร.บุญส่ง เอกพงษ์ นักวิจัยคณะเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาพันธุ์มะเขือเทศเชอร์รี่อันดับต้นๆ ของประเทศ โดยนำนวัตกรรมระบบปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์มาใช้ปลูกกับมะเขือเทศเชอร์รี่ได้สำเร็จ และการปลูก 1 ต้น สามารถออกผลได้มากกว่า 4,000 ลูก

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญส่ง เอกพงษ์

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญส่ง เล่าถึงที่มาในการเพาะพันธุ์มะเขือเทศเชอร์รี่ที่ให้ผลดกครั้งนี้ว่า คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ทำการวิจัยการเพาะพันธุ์มะเขือเทศเชอร์รี่ และการแปรรูปมะเขือเทศพันธุ์นี้ มาอย่างต่อเนื่องหลายสิบปี เพื่อนำองค์ความรู้จากงานวิจัยถ่ายทอดต่อไปยังเกษตรกรที่สนใจ ใช้สร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ตัวเกษตรกรและครอบครัว

เพราะมะเขือเทศเชอร์รี่มีความโดดเด่นในตัวของผลผลิตเองอยู่แล้ว โดยเฉพาะด้านรสชาติ ไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งของข้างเคียงใช้ในการประกอบอาหาร แต่สามารถนำมารับประทานเป็นผลไม้สดได้เลย ทำให้ปัจจุบันเกษตรกรที่ปลูกมะเขือเทศเชอร์รี่ได้ผลตอบแทนจากการปลูกขายสูงถึงกิโลกรัมละ 200-300 บาท

น่ารับประทาน

สำหรับมะเขือเทศเชอร์รี่ก็มีความหลากหลายของสายพันธุ์ แต่ที่โดดเด่นที่สุดคือ มะเขือเทศเชอร์รี่สีแดง จึงได้ทดลองนำมาปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์ แต่มะเขือเทศมีความต้องการธาตุอาหารจำนวนมากกว่าพืชหลายชนิด จึงต้องใช้การปลูกในระบบน้ำหมุนเวียน โดยใช้น้ำเติมลงในอ่างเพาะวันละประมาณ 100 ลิตร พร้อมใส่ปุ๋ย AB สำหรับไฮโดรโปนิกส์ ในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตของใบและรากให้มีความสมดุลกัน จึงทำให้ผลผลิตออกมาเป็นที่น่าพอใจ

ระบบน้ำ

การทดลองปลูกมะเขือเทศเชอร์รี่ของรองศาสตราจารย์ ดร.บุญส่ง นับว่าประสบความสำเร็จ เพราะมะเขือเทศ 1 ต้น ได้ให้ผลผลิตสูงถึง 4,000 ลูก จึงให้ชื่อสายพันธุ์มะเขือเทศเชอร์รี่ที่พัฒนาสายพันธุ์ขึ้นใหม่ว่า “พันธุ์มหามงคล” และได้จัดแสดงไว้บริเวณโรงเรือนใช้จัดงานเกษตรอีสานใต้ซึ่งปีนี้ ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้งดการจัดงานอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

สีสวยสด

สำหรับเกษตรกรหรือท่านใดที่สนใจ เข้าชมและสอบถามวิธีการปลูกมะเขือเทศเชอร์รี่สายพันธุ์มหามงคล ติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทรศัพท์ (045) 353-500

ผลดกมาก
มหัศจรรย์